Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

11-02-2019 | Wetenschap en praktijk | Uitgave 1/2019

Podosophia 1/2019

Zijn statistisch significante resultaten ook klinisch relevant?

Tijdschrift:
Podosophia > Uitgave 1/2019
Auteur:
dr. Sil Aarts
Belangrijke opmerkingen
In deze rubriek dragen de auteurs een steentje bij aan het vergroten van de kennis over wetenschappelijk onderzoek en de toepasbaarheid ervan in de podotherapeutische praktijk.

Samenvatting

Hypothesetests worden vaak gebruikt voor het leveren van ‘evidence’ met als doel medische onderzoeksresultaten te genereren. Door hypothesen te toetsen, probeert de onderzoeker conclusies te trekken over een gehele populatie op basis van informatie die is verkregen uit een relatief kleine steekproef. Echter, de interpretatie van het testen van hypothesen en de bijbehorende p-waarde biedt vele uitdagingen. In artikelen die in wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd staat bijvoorbeeld ‘is statistisch significant’ of ‘een statistisch significante p-waarde van 0,031 werd gevonden’. Helaas vergemakkelijkt deze focus op de p-waarde beslissingen over de relevantie van de verkregen resultaten niet. Want wat zeggen deze uitspraken eigenlijk? Het huidige artikel beschrijft de interpretatie van p-waarden en betrouwbaarheidsintervallen en het klinisch belang van deze maten.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2019

Podosophia 1/2019 Naar de uitgave

Patellofemorale pijnklachten

Het patellofemoraal pijnsyndroom