Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 5/2016

01-11-2016 | Sociale zekerheid

Zijn gemeenten overprikkeld door nieuw verdeelmodel?

Bekostiging van de bijstand

Auteur: Evert Jan Slootweg

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 5/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Heeft de invoering van een nieuw verdeelmodel voor de bijstand gemeenten extra geprikkeld om de lasten te beperken? Op basis van de resultaten van 2015 luidt de voorlopige conclusie: een tekort in 2014 en een lager budget in 2015 heeft slechts bij zestien procent geleid tot lager dan gemiddelde lasten en hoger dan gemiddelde baten.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Dit product is nog niet beschikbaar met een online abonnement

Voetnoten
1
Brief Klijnsma aan Tweede Kamer, 15 mei 2014, Verdeelmodel inkomensdeel en participatiebudget 2015, blz. 1
 
2
F. van Es, “Invloed WWB op gebruik bijstand”, CPB, ’s Gravenhage, 2010.
 
3
Heekelaar en Schenderling, maart 2014, Verdeling inkomensdeel WWB/Participatiewet, blz. 7
 
4
Idem
 
5
Allers et al, 2014, “De doorwerking van de financiële prikkel van de WWB binnen gemeenten”, blz. 12
 
7
Voor gemeenten tot 15.000 inwoners geldt dat zij volledig op basis van het historisch verdeelmodel budget krijgen. Gemeenten tussen de 15.000 en 40.000 inwoners ontvangen een gedeeltelijk objectieve en gedeeltelijk historisch gebaseerd budget. Naarmate de gemeente in deze categorie meer inwoners heeft wordt het objectieve deel groter.
 
9
L. Aarts en S. van der Veen, “Prikkelsturing in het sociaal domein”, Sociaal Bestek, augustus 2016.
 
Metagegevens
Titel
Zijn gemeenten overprikkeld door nieuw verdeelmodel?
Bekostiging van de bijstand
Auteur
Evert Jan Slootweg
Publicatiedatum
01-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 5/2016
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-016-0113-5