Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

31-03-2021 | Onderzoeksartikel

Ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding volgens M@ZL

Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van middelbare scholieren

Auteurs: R. J. H. Schmits, Dr. Y. T. M. Vanneste, Prof. dr. A. de Rijk

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2-3/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en ontwikkeling van jongeren. Bij de methodiek M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) werken school, jeugdarts en leerplicht samen aan de signalering en begeleiding van scholieren met ziekteverzuim. Wij onderzochten hoe jongeren hun ziekteverzuim en de ziekteverzuimbegeleiding volgens M@ZL ervaren, en in hoeverre hun perspectieven daarover aansluiten bij de programmatheorie.
Methode: Het betreft een kwalitatief onderzoek door middel van semigestructureerde interviews. Er vonden dertien interviews plaats waarop een inductieve thematische analyse werd uitgevoerd. De resultaten werden vergeleken met de programmatheorie.
Resultaten: Jongeren vinden het niet fijn om te verzuimen en zien voor hun ouders een ondersteunende rol en een rol als intermediair tussen henzelf en de school of jeugdarts. Ziekteverzuimbegeleiding door de school en jeugdarts wordt als aandacht en interesse ervaren, maar jongeren vinden het ook logisch dat hun afwezigheid wordt gecontroleerd. Ze vinden uitleg van de school over verwijzing naar de jeugdarts en uitleg van de jeugdarts over de terugkoppeling naar de school belangrijk. Opvolging van het consult bij de jeugdarts door de school vond volgens jongeren niet altijd plaats.
Conclusie: M@ZL wordt door jongeren gewaardeerd. Verbeterpunten zijn communicatie door de school en jeugdarts met jongeren en hun ouders, en opvolging na het consult bij de jeugdarts.
Literatuur
1.
go back to reference NIPO. Rapport Schoolverzuim in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: NIPO; 2002. NIPO. Rapport Schoolverzuim in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: NIPO; 2002.
3.
go back to reference Vanneste YTM, Mathijssen JJP, Goor ILAM van de, et al. Extensive medical absenteeism among secondary school students: an observational study on their health condition from a biopsychosocial perspective. Open J Prev Med. 2015;5:111–21.CrossRef Vanneste YTM, Mathijssen JJP, Goor ILAM van de, et al. Extensive medical absenteeism among secondary school students: an observational study on their health condition from a biopsychosocial perspective. Open J Prev Med. 2015;5:111–21.CrossRef
4.
go back to reference Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 2008;28:451–71.CrossRef Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 2008;28:451–71.CrossRef
5.
go back to reference Huisman M, Kunst AE, Bopp M, et al. Educational inequalities in cause-specific mortality in middle-aged and older men and women in eight western European populations. Lancet. 2005;365:493–500.CrossRef Huisman M, Kunst AE, Bopp M, et al. Educational inequalities in cause-specific mortality in middle-aged and older men and women in eight western European populations. Lancet. 2005;365:493–500.CrossRef
6.
go back to reference Sagatun Å, Wentzel-Larsen T, Heyerdahl S, et al. Mental health in adolescence and subsequent receipt of medical benefits in young adulthood: the mediating role of upper secondary school completion. Scand J Public Health. 2016;44:431–8.CrossRef Sagatun Å, Wentzel-Larsen T, Heyerdahl S, et al. Mental health in adolescence and subsequent receipt of medical benefits in young adulthood: the mediating role of upper secondary school completion. Scand J Public Health. 2016;44:431–8.CrossRef
7.
go back to reference Vanneste YTM, Mathijssen JJP, Goor IAM van de, et al. Addressing medical absenteeism in pre-vocational secondary students: effectiveness of a public health intervention, using a quasi-experimental design. BMC Publ Heal. 2016;16:1107.CrossRef Vanneste YTM, Mathijssen JJP, Goor IAM van de, et al. Addressing medical absenteeism in pre-vocational secondary students: effectiveness of a public health intervention, using a quasi-experimental design. BMC Publ Heal. 2016;16:1107.CrossRef
9.
go back to reference Vanneste YTM, Goor LAM van de, Feron FJM. Gemiste lessen, gemiste kansen. Rol voor de publieke gezondheidszorg bij ziekteverzuim van jongeren. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D398.PubMed Vanneste YTM, Goor LAM van de, Feron FJM. Gemiste lessen, gemiste kansen. Rol voor de publieke gezondheidszorg bij ziekteverzuim van jongeren. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D398.PubMed
10.
go back to reference Vanneste Y. Een integrale aanpak van ziekteverzuim volgens M@ZL op het voortgezet onderwijs. Vanneste Y. Handboek voor JGZ-instellingen. Breda: GGD West-Brabant; 2014. pag. 16–20. Vanneste Y. Een integrale aanpak van ziekteverzuim volgens M@ZL op het voortgezet onderwijs. Vanneste Y. Handboek voor JGZ-instellingen. Breda: GGD West-Brabant; 2014. pag. 16–20.
11.
go back to reference Crawford MJ, Rutter D, Manley C, et al. Systematic review of involving patients in the planning and development of health care. BMJ. 2002;325:1263–7.CrossRef Crawford MJ, Rutter D, Manley C, et al. Systematic review of involving patients in the planning and development of health care. BMJ. 2002;325:1263–7.CrossRef
12.
go back to reference Abma TA, Broerse JEW. Patient participation as dialogue: setting research agendas. Health Expect. 2010;13:160–73.CrossRef Abma TA, Broerse JEW. Patient participation as dialogue: setting research agendas. Health Expect. 2010;13:160–73.CrossRef
13.
go back to reference Brett J, Staniszewska S, Mockford C, et al. Mapping the impact of patient and public involvement on health and social care research: a systematic review. Health Expect. 2012;17:637–50.CrossRef Brett J, Staniszewska S, Mockford C, et al. Mapping the impact of patient and public involvement on health and social care research: a systematic review. Health Expect. 2012;17:637–50.CrossRef
14.
go back to reference Wit M de, Bloemkolk D, Teunissen T, et al. Voorwaarden voor succesvolle betrokkenheid van patiënten/cliënten bij medisch wetenschappelijk onderzoek. TSG Tijdschr Gezondheidswet. 2016;94:91–100.CrossRef Wit M de, Bloemkolk D, Teunissen T, et al. Voorwaarden voor succesvolle betrokkenheid van patiënten/cliënten bij medisch wetenschappelijk onderzoek. TSG Tijdschr Gezondheidswet. 2016;94:91–100.CrossRef
15.
go back to reference Curtis K, Liabo K, Roberts H, et al. Consulted but not heard: a qualitative study of young people’s views of their local health service. Health Expect. 2004;7:149–56.CrossRef Curtis K, Liabo K, Roberts H, et al. Consulted but not heard: a qualitative study of young people’s views of their local health service. Health Expect. 2004;7:149–56.CrossRef
16.
go back to reference Moore L, Kirk S. A literature review of children’s and young people’s participation in decisions relating to health care. J Clin Nurs. 2010;19:2215–25.CrossRef Moore L, Kirk S. A literature review of children’s and young people’s participation in decisions relating to health care. J Clin Nurs. 2010;19:2215–25.CrossRef
17.
go back to reference Maiwald K, Meershoek A, Rijk A de, et al. How policy on employee involvement in work reintegration can yield its opposite: employee experiences in a Canadian setting. Disabil Rehabil. 2013;35:527–37.CrossRef Maiwald K, Meershoek A, Rijk A de, et al. How policy on employee involvement in work reintegration can yield its opposite: employee experiences in a Canadian setting. Disabil Rehabil. 2013;35:527–37.CrossRef
18.
go back to reference Boeije H, Bleijenbergh I. Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom Uitgevers; 2019. Boeije H, Bleijenbergh I. Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom Uitgevers; 2019.
19.
go back to reference Dierckx de Casterlé B, Gastmans C, Bryon E, et al. QUAGOL: a guide for qualitative data analysis. Int J Nurs Stud. 2012;49:360–71.CrossRef Dierckx de Casterlé B, Gastmans C, Bryon E, et al. QUAGOL: a guide for qualitative data analysis. Int J Nurs Stud. 2012;49:360–71.CrossRef
20.
go back to reference Vanneste YTM, Feron FJM, Mook MAW van, et al. Towards a better understanding of sickness absence in adolescence: a qualitative study among Dutch intermediate vocational education students. Biomed Res Int. 2017;2017:1064307.CrossRef Vanneste YTM, Feron FJM, Mook MAW van, et al. Towards a better understanding of sickness absence in adolescence: a qualitative study among Dutch intermediate vocational education students. Biomed Res Int. 2017;2017:1064307.CrossRef
Metagegevens
Titel
Ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding volgens M@ZL
Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van middelbare scholieren
Auteurs
R. J. H. Schmits
Dr. Y. T. M. Vanneste
Prof. dr. A. de Rijk
Publicatiedatum
31-03-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2-3/2021
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-021-00241-y

Andere artikelen Uitgave 2-3/2021

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2-3/2021 Naar de uitgave