Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 8/2015

29-09-2015

Zelfmanagement

Auteurs: Jeanny Engels, Monique Heijmans

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 8/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Zelfmanagement is een belangrijke pijler van persoonsgerichte zorg. Zorgverleners kunnen patiënten en hun netwerk op drie manieren ondersteunen in hun zelfmanagement: 1) door in hun werk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de zorgvraag van een patiënt, 2) door patiënten te helpen persoonlijke doelen te formuleren en hen te begeleiden om deze te behalen, en 3) door te streven naar een gelijkwaardig partnerschap wanneer men met zelfmanagement aan de slag gaat. Zelfmanagement vraagt om buiten de eigen professionele kaders te denken. Omdat zelfmanagement heel diverse soorten zorgvragen oproept, is nauwe samenwerking met andere disciplines noodzakelijk.
Literatuur
1.
go back to reference Heijmans M, Waverijn G, Houtum van L. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Utrecht: NIVEL; 2014. Heijmans M, Waverijn G, Houtum van L. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Utrecht: NIVEL; 2014.
2.
go back to reference CBO. Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 CBO. Utrecht: CBO; 2014. CBO. Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 CBO. Utrecht: CBO; 2014.
3.
go back to reference Boshuizen B, Engels J, Versleijen M, Vlek H, Rebel H, Driessen S. White paper ‘hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg?’ Utrecht: Vilans; 2014. Boshuizen B, Engels J, Versleijen M, Vlek H, Rebel H, Driessen S. White paper ‘hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg?’ Utrecht: Vilans; 2014.
5.
go back to reference Visser J. Het vermogen om zelf regie te voeren. Een interview met Machteld Huber over de vraag wat gezondheid eigenlijk is. Medisch Contact 2014;6:246–8. Visser J. Het vermogen om zelf regie te voeren. Een interview met Machteld Huber over de vraag wat gezondheid eigenlijk is. Medisch Contact 2014;6:246–8.
6.
go back to reference Brink R van den, Timmermans H, Havers J, Veenendaal H van. Ruimte voor regie. Pioniers over zelfmanagement in de zorg. Utrecht/ Deventer: Kluwer en CBO; 2013. Brink R van den, Timmermans H, Havers J, Veenendaal H van. Ruimte voor regie. Pioniers over zelfmanagement in de zorg. Utrecht/ Deventer: Kluwer en CBO; 2013.
7.
go back to reference Staveren R van. Gezamenlijke besluitvorming in de praktijk. Patiëntgerichte gespreksvaardigheden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3777.PubMed Staveren R van. Gezamenlijke besluitvorming in de praktijk. Patiëntgerichte gespreksvaardigheden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3777.PubMed
8.
go back to reference Timmermans D. Wat beweegt de kiezer? Den Haag: ZonMw; 2013. Timmermans D. Wat beweegt de kiezer? Den Haag: ZonMw; 2013.
9.
go back to reference Heijmans MJWM, Rijken PM, Schellevis FG, Bos GAM van den. Meer dan een ziekte. De gevolgen van multimorbiditeit vanuit het perspectief van chronisch zieken en gehandicapten. Utrecht: NIVEL; 2003. Heijmans MJWM, Rijken PM, Schellevis FG, Bos GAM van den. Meer dan een ziekte. De gevolgen van multimorbiditeit vanuit het perspectief van chronisch zieken en gehandicapten. Utrecht: NIVEL; 2003.
10.
go back to reference Trappenburg JCA, Jonkman NH, Jaarsma T, Os-Medendorp H van, Kort HSM, Wit N de, et al. Zelfmanagement bij chronische ziekten. Huisarts Wet. 2014;57(3):120–4. Trappenburg JCA, Jonkman NH, Jaarsma T, Os-Medendorp H van, Kort HSM, Wit N de, et al. Zelfmanagement bij chronische ziekten. Huisarts Wet. 2014;57(3):120–4.
11.
go back to reference Engels J, Wijenberg E, Schepers B. Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden. Handreiking voor huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en fysiotherapeuten. Utrecht: Vilans; 2015. Engels J, Wijenberg E, Schepers B. Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden. Handreiking voor huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en fysiotherapeuten. Utrecht: Vilans; 2015.
12.
go back to reference Rademakers J. Kennissynthese: gezondheidsvaardigheden: niet voor iedereen vanzelfsprekend. Utrecht: NIVEL; 2014. Rademakers J. Kennissynthese: gezondheidsvaardigheden: niet voor iedereen vanzelfsprekend. Utrecht: NIVEL; 2014.
13.
go back to reference Hendriks M, Plass AM, Heijmans M, Rademakers J. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiëntactivatie van mensen met diabetes en hun zorggebruik, zorgkosten, ervaringen met de zorg en diabetes-gerelateerde klachten. Utrecht: NIVEL; 2013. Hendriks M, Plass AM, Heijmans M, Rademakers J. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiëntactivatie van mensen met diabetes en hun zorggebruik, zorgkosten, ervaringen met de zorg en diabetes-gerelateerde klachten. Utrecht: NIVEL; 2013.
14.
go back to reference Henselmans I, Heijmans M, Rademakers J, Dulmen S van. Participation of chronic patients in medical consultations: patients’ perceived efficacy, barriers and interest in support. Health Expect. 2014. doi: 10.1111/hex.12206 (Epub ahead of print). Henselmans I, Heijmans M, Rademakers J, Dulmen S van. Participation of chronic patients in medical consultations: patients’ perceived efficacy, barriers and interest in support. Health Expect. 2014. doi: 10.1111/hex.12206 (Epub ahead of print).
15.
go back to reference NHG, NPCF en Vilans. Factsheet Referentiemodel Individueel Zorgplan. Utrecht: NHG, NPCF en Vilans; 2013. NHG, NPCF en Vilans. Factsheet Referentiemodel Individueel Zorgplan. Utrecht: NHG, NPCF en Vilans; 2013.
16.
go back to reference RVZ. De participerende patiënt. Den Haag: RVZ; 2013. RVZ. De participerende patiënt. Den Haag: RVZ; 2013.
17.
go back to reference Heijmans M, Puffelen A van. Aan de slag met zelfmanagement met een individueel zorgplan. Evaluatie onder patiënten en zorgverleners van Zorggroep RCH Midden-Brabant. Utrecht: NIVEL; 2015. Heijmans M, Puffelen A van. Aan de slag met zelfmanagement met een individueel zorgplan. Evaluatie onder patiënten en zorgverleners van Zorggroep RCH Midden-Brabant. Utrecht: NIVEL; 2015.
18.
go back to reference Boshuizen D, Spitsbaard-Velmans J, Brinkers M, Leemrijse C. Individueel zorgplan: de lastige praktijk. Medisch Contact 2015;6:234–5. Boshuizen D, Spitsbaard-Velmans J, Brinkers M, Leemrijse C. Individueel zorgplan: de lastige praktijk. Medisch Contact 2015;6:234–5.
19.
go back to reference Heijmans M, Baan D. Zelfmanagement bij astma/COPD blijft wennen. Utrecht: NIVEL; 2012. Heijmans M, Baan D. Zelfmanagement bij astma/COPD blijft wennen. Utrecht: NIVEL; 2012.
20.
go back to reference Engels J, Arkesteyn S. Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal. Utrecht: Vilans; 2011. Engels J, Arkesteyn S. Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal. Utrecht: Vilans; 2011.
Metagegevens
Titel
Zelfmanagement
Auteurs
Jeanny Engels
Monique Heijmans
Publicatiedatum
29-09-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 8/2015
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-015-0075-4

Andere artikelen Uitgave 8/2015

Bijblijven 8/2015 Naar de uitgave