Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2014 | Beschouwing | Uitgave 3/2014

Huisarts en wetenschap 3/2014

Zelfmanagement bij chronische ziekten

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 3/2014
Auteurs:
dr. Jaap Trappenburg, Nini Jonkman, prof.dr. Tiny Jaarsma, dr. Harmieke van Os-Medendorp, prof.dr. Helianthe Kort, prof.dr. Niek de Wit, prof.dr. Arno Hoes, prof.dr. Marieke Schuurmans
Belangrijke opmerkingen
UMC Utrecht, afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport, Postbus 85500, huispost W01.121, 3508 GA Utrecht: dr. J.C.A. Trappenburg, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en post-doc onderzoeker; N.H. Jonkman, promovendus; prof.dr. M.J. Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap. Universiteit van Linköping, Norrköping (Zweden): prof.dr. T. Jaarsma, hoogleraar Verplegingswetenschap. UMC Utrecht, afdeling Dermatologie: dr. H. van Os-Medendorp, verplegingswetenschapper en epidemioloog. Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Utrecht: prof.dr. H.S.M. Kort, lector Vraaggestuurde Zorg en hoogleraar Building Healthy Environments for Future Users. Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht: prof.dr. N.J. de Wit, hoogleraar Huisartsgeneeskunde; prof.dr. A.W. Hoes, hoogleraar Klinische Epidemiologie en Huisartsgeneeskunde . Correspondentie: j.c.a.trappenburg@umcutrecht.nl. Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Trappenburg J, Jonkman N, Jaarsma T, Van Os-Medendorp H, Kort H, De Wit N, et al. Self-management: one size does not fit all. Patient Educ Couns 2013;92:134-7. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Trappenburg J, Jonkman N, Jaarsma T, Van Os-Medendorp H, Kort H, De Wit N, Hoes A, Schuurmans M. Zelfmanagement bij chronische ziekten. Huisarts Wet 2014;57(3):120–4.
Zelfmanagement is trendy: algemeen is het een erkend onderdeel van de behandeling van chronische aandoeningen en de verwachtingen zijn torenhoog. Toch stuit brede invoering van zelfmanagementprogramma’s op beletsels. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar er is nog geen eenduidig bewijs voor de effectiviteit van zelfmanagementprogramma’s, onder andere door grote verschillen in terminologie. Er zijn zeker indicaties dat zelfmanagement potentie heeft, maar lang niet alle patiënten reageren op de interventies. De variatie tussen programma’s en patiëntenpopulaties is enorm en daardoor is moeilijk te bepalen wat nu precies werkt en bij wie. De begripsverwarring, ook bij zorgverleners, beleidmakers en publiek, herbergt het risico dat ‘zelfmanagement’ een nietszeggend containerbegrip wordt.
Deze beschouwing verduidelijkt de terminologie en evalueert de bewijskracht voor de effectiviteit van zelfmanagementprogramma’s. Overduidelijk is dat niet alle patiënten profiteren van de huidige one-size-fits-all-benadering. Er is dus behoefte aan zorg-opmaat, afgestemd op de individuele patiënt. Dat vergt nader onderzoek naar de succesfactoren: welk type interventie, met welke inhoud, in welke vorm en in welke intensiteit is het kansrijkst bij welk type patiënt? Het onderzoeksconsortium Tailored Self-management & Ehealth (TASTE) probeert deze factoren systematisch te ontrafelen en op maat gesneden interventies te ontwikkelen. Vooralsnog doen eerstelijnszorgverleners er goed aan, de geschiktheid van een zelfmanagementinterventie voor iedere patiënt goed af te wegen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2014

Huisarts en wetenschap 3/2014 Naar de uitgave

Praktische epidemiologie

Screening en diagnostiek