Skip to main content
main-content
Top

2014 | Boek

Zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren

Competitive Memory Training (COMET)

Auteurs: Marije Kuin, Paulien Peters

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie: Kind en Adolescent praktijkreeks

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

In deze therapeutenhandleiding wordt het protocol Zelfbeeldtraining theoretisch en praktisch uitgelegd. Er wordt ingegaan op de individuele en de groepsbehandeling, waardoor u als therapeut na het lezen van deze handleiding met beide versies aan de slag kunt. De Zelfbeeldtraining is toepasbaar bij onder andere stemmingsproblemen, gedragsstoornissen en angststoornissen. Hiermee kunt u als psycholoog, orthopedagoog, psychiater of andere hulpverlener een grote groep kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen geven.

De bijbehorende werkboeken (een voor het individuele protocol en een voor het groepsprotocol) zijn geschreven voor kinderen en jongeren. Het individuele protocol is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar tot ongeveer 18 jaar, het groepsprotocol is geschikt voor jongeren en adolescenten tot 24 jaar. Bekend is dat, door de Competitive Memory Training (COMET) van Kees Korrelboom, een negatief zelfbeeld bij volwassenen effectief behandeld kan worden. Dit protocol is een voor kinderen en jongeren aangepaste versie van COMET.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Theoretische achtergrond
Samenvatting theoretische achtergrond
In de klinische praktijk worden veelvuldig kinderen met een negatief zelfbeeld gesignaleerd; het is vaak gerelateerd aan het hebben of ontwikkelen van een depressie en wordt gesignaleerd in vele andere psychische stoornissen. Bij gebrek aan effectieve behandelingen gericht op het negatieve zelfbeeld, is in navolging van de Competitive Memory Training voor volwassenen van Korrelboom, de COMET voor kinderen en jongeren ontwikkeld. In dit eerste hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van deze behandeling beschreven. Allereerst wordt de ontwikkeling van het zelfbeeld en van het negatieve zelfbeeld in het algemeen besproken. Daarna wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van de COMET en positieve-aandachtstraining. Ook wordt de stand van zaken op het gebied van onderzoek naar de versie voor kinderen en jeugdigen weergegeven. Ten slotte wordt ingegaan op de doelgroep van het protocol en de (contra-)indicaties.
Marije Kuin, Paulien Peters
2. Individueel protocol
Samenvatting individueel protocol
In dit hoofdstuk wordt het individuele protocol van de COMET voor kinderen en jongeren beschreven voor 8 tot en met 18-jarigen. Er wordt toegelicht welke houding van de therapeut gewenst is voor een optimaal behandeleffect. De bijeenkomsten worden per onderdeel beschreven, evenals het indicatiegesprek, de ouderbijeenkomsten en een eindgesprek. Per bijeenkomst wordt toegelicht welke onderdelen in het individuele werkboek aan bod komen en hoe daar als therapeut goede leiding aan te geven. Er wordt overzichtelijk en gestructureerd per onderdeel extra informatie gegeven, er worden voorbeeldteksten gegeven om onderdelen uit te leggen, en er worden veelvoorkomende valkuilen met hun oplossing genoemd. Ten slotte worden er suggesties gedaan voor extra oefeningen en zijn er bijlagen te vinden om te kopiëren en mee te geven aan kinderen, jongeren en hun ouders.
Marije Kuin
3. Groepsprotocol
Samenvatting groepsprotocol
In dit hoofdstuk wordt het groepsprotocol van de COMET voor kinderen en jongeren beschreven. De acht groepsbijeenkomsten zijn per onderdeel uitgeschreven. Ook het indicatiegesprek, de ouderbijeenkomst en het eindgesprek worden besproken. Per bijeenkomst wordt aangegeven wie bij de bijeenkomst aanwezig zijn, wat de trainers kunnen voorbereiden en wat de doelen zijn van de betreffende bijeenkomst. Vervolgens wordt per onderdeel op praktische wijze besproken hoe de trainers het onderdeel kunnen introduceren en uitleggen. Hierbij worden ook voorbeelden gegeven. Eveneens wordt besproken op welke manier de groep benaderd kan worden en hoe er kan worden omgegaan met veelvoorkomende problemen.
Paulien Peters
Nawerk
Meer informatie
Titel
Zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren
Auteurs
Marije Kuin
Paulien Peters
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0637-4
Print ISBN
978-90-368-0636-7
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0637-4