Skip to main content
Top

2023 | Boek

Zelfbeeldtraining voor kinderen en adolescenten

COMET (Competitive Memory Training)

Auteurs: Marije Kuin, Paulien Peters

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

In deze herziene versie van de therapeutenhandleiding wordt de interventie Zelfbeeldtraining voor kinderen en adolescenten - Competitive Memory Training (COMET) theoretisch en praktisch uitgelegd.

Zelfbeeldtraining voor kinderen en adolescenten is gebaseerd op de cognitief-gedragstherapeutische methode Competitive Memory Training (COMET) van Kees Korrelboom. Deze methode is bij het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) als theoretisch goed onderbouwd bestempeld. Deelnemers werken aan positief denken, voelen en doen door positieve gevoelens op te roepen. Via contraconditonering wordt dit positieve zelfgevoel geactiveerd op moeilijke momenten.

In deze herziene versie wordt geen verschil meer gemaakt tussen een individuele variant en een groepsvariant. Er is één variant, welke zowel individueel als groepsgewijs te gebruiken is. Daarnaast kunnen behandelaar en cliënt elke sessie zelf kiezen welke oefeningen nuttig zijn om positief denken, voelen en doen te stimuleren. Na het lezen van deze handleiding kan de behandelaar aan de slag met de interventie. Deze is toepasbaar bij zelfbeeldproblematiek, welke aanwezig en/of ten grondslag kan liggen aan bijvoorbeeld stemmingsproblemen, gedragsstoornissen en angststoornissen. Hiermee kunnen psychologen, orthopedagogen of andere hulpverleners kinderen en adolescenten meer zelfvertrouwen geven.

Het bijbehorende werkboek is geschreven voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar tot in de jong volwassenheid.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Theoretische achtergrond
Samenvatting
In de klinische praktijk worden veelvuldig kinderen met een negatief zelfbeeld gesignaleerd; het is vaak gerelateerd aan het hebben of ontwikkelen van een depressie en wordt gesignaleerd in vele andere psychische stoornissen. Bij gebrek aan effectieve behandelingen gericht op het negatieve zelfbeeld is in navolging van de Competitive Memory Training voor volwassenen van Korrelboom, COMET voor kinderen en adolescenten ontwikkeld. In dit eerste hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van deze interventie beschreven. Allereerst wordt de ontwikkeling van het zelfbeeld en van het negatieve zelfbeeld in het algemeen besproken. Daarna wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van COMET en positieve-aandachtstraining. Ook wordt de stand van zaken op het gebied van onderzoek naar de versie voor kinderen en adolescenten weergegeven. Ten slotte wordt ingegaan op de doelgroep en de (contra-)indicaties.
Marije Kuin, Paulien Peters
2. Werkwijze per sessie
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de werkwijze van COMET voor kinderen en adolescenten beschreven. Er wordt toegelicht welke houding van de therapeut gewenst is voor een optimaal behandeleffect en op welke manier de interventie toegepast kan worden. De bijeenkomsten worden per onderdeel beschreven, evenals het indicatiegesprek, de ouderbijeenkomst en het eindgesprek. Per bijeenkomst wordt toegelicht welke onderdelen in het werkboek aan bod komen en hoe daar als therapeut goede leiding aan te geven. Er wordt per onderdeel overzichtelijk en gestructureerd extra informatie gegeven, er worden voorbeeldteksten gegeven om onderdelen uit te leggen, en er worden veelvoorkomende valkuilen met hun oplossing genoemd. Ten slotte worden er suggesties gedaan voor extra oefeningen en zijn er bijlagen te vinden om te kopiëren en mee te geven aan kinderen, adolescenten en hun ouders.
Marije Kuin, Paulien Peters
Meer informatie
Titel
Zelfbeeldtraining voor kinderen en adolescenten
Auteurs
Marije Kuin
Paulien Peters
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2876-5
Print ISBN
978-90-368-2875-8
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2876-5