Skip to main content
main-content
Top

2010 | hbo | Boek

Zakboek spoedeisende geneeskunde

Voor artsen op de SEH

Redacteuren: A.J. Alkemade, K. Caminada, M.N.M. Slenter

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Al jaren is het werken op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis favoriet bij jonge artsen. Ondanks de toenemende aandacht voor het specialisme spoedeisende geneeskunde was er tot op heden nog maar weinig praktische informatie beschikbaar voor de specifieke Nederlandse situatie. Vele professionals hebben daarom de handen ineengeslagen om dit zakboek te schrijven voor hun collega's op de SEH.Zakboek spoedeisende geneeskunde start met de eerste beoordeling en opvang van een acute patiënt (primary assessment), waarbij de diverse op de ABCDE-methodiek gebaseerde algoritmen voor de opvang van instabiele patiënten (volwassenen en kinderen) worden uitgewerkt. Vervolgens beschrijft het de aanpak en eerste behandeling (secondary assessment) van een breed scala aan klachten en symptomen. Specifieke, ernstige of vaak voorkomende ziektebeelden op de SEH staan in een apart hoofdstuk beschreven. De relevante vaardigheden van een arts op de SEH komen eveneens aan bod. Ten slotte zijn er korte aanvullende hoofdstukken die ingaan op laboratoriumuitslagen, triage, rampengeneeskunde en wet- en regelgeving. Zakboek spoedeisende geneeskunde is geschikt voor iedere arts die werkzaam is op de SEH van een ziekenhuis.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Primary assessment
Samenvatting
In de spoedeisende geneeskunde presenteren patiënten zich over het algemeen met een symptoom, niet met een diagnose. Opvang van een patiënt op de spoedeisende hulp moet dus uitgaan van symptomen of klinische problemen en niet van oorzaken of diagnoses.
A.J. Alkemade, K. Caminada, M.N.M. Slenter
2 Secondary assessment
Samenvatting
Een (dreigend) agressieve of gewelddadige patiënt managen is een complexe uitdaging. Diverse factoren spelen een rol: vroege herkenning van een potentieel agressieve patiënt, diagnose en behandeling, interventietechnieken, veiligheid voor patiënt en omgeving, en medicolegale aspecten. Een goede training van het personeel in de omgang met agressieve patiënten is essentieel.
A.J. Alkemade, K. Caminada, M.N.M. Slenter
3 Ziektebeelden
Samenvatting
Patiënten kunnen zich melden met de zorg dat ze een besmettelijke aandoening opgelopen hebben na een ‘prikaccident’ of onveilig seksueel contact. Denk echter ook aan de mogelijkheid tot overdracht van een infectieziekte na bijvoorbeeld trauma of een bijtwond.
A.J. Alkemade, K. Caminada, M.N.M. Slenter
4 Triage op de SEH
Samenvatting
Triage is het op snelle en eenvoudige wijze sorteren van patiënten/slachtoffers op grond van medische urgentie, zodat de volgorde van behandeling kan worden bepaald.
A.J. Alkemade, K. Caminada, M.N.M. Slenter
5 Spoedeisende medische hulpverlening bij rampen
Samenvatting
Een grootschalig incident of ramp is elk incident waarbij het aantal slachtoffers, de ernst of het type van verwondingen, of de plaats waar de slachtoffers zich bevinden bijzondere inzet van middelen vraagt.
A.J. Alkemade, K. Caminada, M.N.M. Slenter
6 Vaardigheden
Samenvatting
  • Maximale dosering wordt berekend per gewicht, maar er is ook een hard maximum onafhankelijk van gewicht dat nooit overschreden mag worden. Zie tabel 6.1.
  • Bij grote zenuwen en grote wonden is volume belangrijker dan concentratie; gebruik dan liever veel 1% dan half zo veel 2%. Bij grote wonden gebruik bij voorkeur regionale techniek.
  • Rekenhulp:
    milligram = (milliliter x concentratie) x 10
    1% = 1 gram/100 ml = 10 mg/ml
    1:100.000 = 10 µgr/ml = 0,01 mg/ml
A.J. Alkemade, K. Caminada, M.N.M. Slenter
7 Laboratoriumuitslagen
Samenvatting
De vermelde referentiewaarden gelden voor volwassenen. Veel waarden zijn reagens-afhankelijk. Raadpleeg uw eigen laboratorium voor de lokale referentiewaarden.
A.J. Alkemade, K. Caminada, M.N.M. Slenter
8 Wetten en regels
Samenvatting
De Wet BIG bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaren en richt zich op de kwaliteit van de beroepsbeoefening en de bescherming van de patiënt. In de wet staan bepalingen over titelbescherming, registratie, voorbehouden handelingen en tuchtrecht.
A.J. Alkemade, K. Caminada, M.N.M. Slenter
Nawerk
Meer informatie
Titel
Zakboek spoedeisende geneeskunde
Redacteuren
A.J. Alkemade
K. Caminada
M.N.M. Slenter
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8417-4
Print ISBN
978-90-313-4260-0
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8417-4