Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Informatie over de psychogeriatrische cliënt in een handzaam zakboek: dat is wat dit boekje biedt. De zorg aan dementerenden beperkt zich over het algemeen niet tot de psychogeriatrische cliënt, maar omvat ook de begeleiding en ondersteuning van familieleden en collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers. Het boek start met een overzicht van psychogeriatrische aandoeningen, gevolgd door hoofdstukken over interventies en benaderingswijzen, communicatie en het netwerk van de cliënt.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Inleiding in de psychogeriatrie

Samenvatting
Dementie is niet één bepaalde ziekte met één bepaalde oorzaak, het is een verzameling van symptomen of verschijnselen, die wijzen op een achteruitgang van het geestelijk functioneren.
Nicolien van Halem, Carla van Herpen, Marjan van Rooyen

2 Interventies en benaderingswijzen in de psychogeriatrie

Samenvatting
Zingevende en belevingsgerichte zorg is een breed concept van zorg met als uitgangspunt het zo veel mogelijk benadrukken van de autonomie en de eigenheid van de cliënt (Van der Kooij, 2006).
Nicolien van Halem, Carla van Herpen, Marjan van Rooyen

3 Communicatie

Samenvatting
Communicatie, oftewel informatie-uitwisseling, is op vele manieren in te delen, afhankelijk van de vorm en functie. Een aantal voorbeelden: verbale en non-verbale communicatie, bewuste en onbewuste communicatie, mondelinge en schriftelijke communicatie, instrumentele/zakelijke en affectieve communicatie. In het werken met dementerenden zijn deze allemaal van belang: je gebruikt ze en je moet ze kunnen herkennen bij de ander: je collega, de cliënt of de mantelzorger.
Nicolien van Halem, Carla van Herpen, Marjan van Rooyen

4 Netwerk van de cliënt

Samenvatting
De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor mensen bij problemen op het gebied van hun gezondheid en/ofwelzijn. Over het algemeen heeft een patiënt een eigen huisarts. Hij heeft deze vaak voor de duur van een lange periode in zijn leven. De huisarts heeft daarom een goed beeld van de gezondheidstoestand en het welbevinden van zijn patiënten.
Nicolien van Halem, Carla van Herpen, Marjan van Rooyen

Nawerk

Meer informatie