Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Personeel in de spoedeisende zorg heeft vaak te maken met agressie door patiënten en omstanders. Hoe kun je agressie voorkomen? Hoe kun je voor je eigen veiligheid zorgen?

Hoe kun je de indruk wekken dat je sterk in je schoenen staat en de situatie onder controle hebt? Het doel van dit zakboek is om de kans op escalatie te voorkomen of te beperken.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Inleiding

Abstract
Verbaal agressieve communicatie. Oplopende meningsverschillen, conflicten. Dreigender wordende communicatie.
Geuk Schuur

2. Omgaan met de patiënt

Abstract
De patiënt:
  • manipuleert,
  • speelt collega’s tegen elkaar uit (splitting),
  • provoceert en/of
  • stelt voorwaarden.
Geuk Schuur

3. Omgaan met omstanders

Abstract
Verbaal agressieve reacties uit paniek, zorg, last, pijn, frustratie en/of onmacht geuit door de
  • patiënt of
  • naasten (familie, vrienden, bekenden, ouders) van de patiënt.
Geuk Schuur

4. Specifieke locaties

Abstract
De patiënt
  • is agressief;
  • heeft psychische klachten/psychiatrische problematiek;
  • heeft de Ziekte van Alzheimer / is dementerend;
  • is psychotisch.
Familieleden/naasten van de patiënt reageren agressief.
Geuk Schuur

5. Zelfzorg

Abstract
Probeer een contact met cliënten altijd zo goed mogelijk te beëindigen. Dat voorkomt dat die persoon de volgende keer denkt: ‘Oh, daar heb je haar weer, dat laat ik me niet nog eens gebeuren.’ En dat je zelf denkt: ‘Oh, dat is die vervelende man/ vrouw…’ enzovoort. Een volgend contact begint dan al met verhoogde spanning bij beide partijen.
Geuk Schuur
Meer informatie