Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2017 | Participatie & ontwikkeling

Woonzorgcentra in Brussel: klaar voor kleur?

Auteur: Ilse Rooms

Gepubliceerd in: Geron | Uitgave 2/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoewel de meeste ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, kan een verhoogde zorgbehoefte en een tekort aan sociale contacten een verhuizing naar een woonzorgcentrum (WZC) nodig maken. Een moeilijke fase in het leven, die gepaard gaat met rouwgevoelens en die vraagt om gewenning, zowel voor de oudere als voor zijn naasten. Voor ouderen van een etnisch-culturele minderheid (ECM), een omvangrijke groep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is de overstap naar een WZC nog moeilijker. Deze mensen vergrijzen en verzilveren ook, de eerstegeneratiemigranten bereiken de leeftijd van verhoogde zorgbehoefte. De vraag naar residentiële zorg stijgt stillaan, maar zijn de WZC in Brussel klaar om hen gepast te ontvangen?
Literatuur
go back to reference Kotter, J. (1997, 2010). Leiderschap bij verandering. Den Haag: Academic Service. Kotter, J. (1997, 2010). Leiderschap bij verandering. Den Haag: Academic Service.
go back to reference Rooms, I. (2016). Woonzorgcentra in Brussel: klaar voor kleur? [bachelorproef]. Ongepubliceerd manuscript. Odisee, Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Rooms, I. (2016). Woonzorgcentra in Brussel: klaar voor kleur? [bachelorproef]. Ongepubliceerd manuscript. Odisee, Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
go back to reference Taloen, D. (2007). Zorg voor allochtone ouderen. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium NV. Taloen, D. (2007). Zorg voor allochtone ouderen. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium NV.
go back to reference Vivo (2016). Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie. Brussel, Politeia nv. Vivo (2016). Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie. Brussel, Politeia nv.
Metagegevens
Titel
Woonzorgcentra in Brussel: klaar voor kleur?
Auteur
Ilse Rooms
Publicatiedatum
01-06-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Geron / Uitgave 2/2017
Print ISSN: 1389-143X
Elektronisch ISSN: 2352-1880
DOI
https://doi.org/10.1007/s40718-017-0035-4

Andere artikelen Uitgave 2/2017

Geron 2/2017 Naar de uitgave

Gezondheid & zorg

‘Natuurlijk oud’