Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

25. Woon- en leefomgeving vanuit sociotherapeutisch perspectief

Auteurs : Dr. T. J. E. M. Bakker, M. van Helden

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sociotherapie is gericht op het doelbewust creëren en hanteren van sfeer en ambiance in de woon-leefomgeving en op ritme, structuur en dagbesteding; het gaat hierbij steeds om cliënten, mantelzorgers en (een multidisciplinair team van) hulpverleners tegelijkertijd. Een woon-leefomgeving met kenmerken van een sociotherapeutisch klimaat draagt in belangrijke mate bij aan het individuele welbevinden van kwetsbare ouderen. Binnen het sociotherapeutisch milieu voor kwetsbare ouderen kunnen vier niveaus onderscheiden worden, die in intensiteit oplopen: basiselementen, communicatie en samenwerking, evidence-based benaderingswijzen en interventies en enscenering klimaat, situatie en relaties. De inbreng van hbo-verpleegkundigen en hbo-agogisch hulpverleners is hierbij noodzakelijk.
Literatuur
go back to reference Bakker, T. J. E. M. (2010). Integrative reactivation and rehabilitation to reduce multiple psychiatric symptoms of psychogeriatric patients and caregiver burden. Amsterdam: Vrije Universiteit. Bakker, T. J. E. M. (2010). Integrative reactivation and rehabilitation to reduce multiple psychiatric symptoms of psychogeriatric patients and caregiver burden. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Bakker, T. J. E. M. (2012). Integratief reactiverings- en revalidatieprogramma van psychogeriatrische patiënten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 156(15), A4049. Bakker, T. J. E. M. (2012). Integratief reactiverings- en revalidatieprogramma van psychogeriatrische patiënten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 156(15), A4049.
go back to reference Bakker, T. J. E. M., Diesfeldt, H. F. A., & Sipsma, D. H. (2010). Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen. Assen: Van Gorcum. Bakker, T. J. E. M., Diesfeldt, H. F. A., & Sipsma, D. H. (2010). Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen. Assen: Van Gorcum.
go back to reference De Werd, M., Boelen, D., Rikkert, M., & Kessels, R. (2013). Errorless learning of everyday tasks in people with dementia. Clinical Interventions in Aging, 8, 1177–1190.PubMedPubMedCentral De Werd, M., Boelen, D., Rikkert, M., & Kessels, R. (2013). Errorless learning of everyday tasks in people with dementia. Clinical Interventions in Aging, 8, 1177–1190.PubMedPubMedCentral
go back to reference Janzing, C., & Kerstens, J. (1989). Werken in een therapeutisch milieu. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum. Janzing, C., & Kerstens, J. (1989). Werken in een therapeutisch milieu. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Klungers, J. (1992). De samenstelling van een cliëntengroep. TVZ, 9, 332. Klungers, J. (1992). De samenstelling van een cliëntengroep. TVZ, 9, 332.
go back to reference Loo’s (2017). Landelijk opleidingsdocument sociaal werk. Den Haag: Landelijke Opleidingsoverleggen. Loo’s (2017). Landelijk opleidingsdocument sociaal werk. Den Haag: Landelijke Opleidingsoverleggen.
go back to reference Van Delft, F. (2012). Overdracht en tegenoverdracht. Den Haag: Boom Lemma. Van Delft, F. (2012). Overdracht en tegenoverdracht. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Van der Kooij, C. (2003). Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het invoeren van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam). Utrecht: Lemma. Van der Kooij, C. (2003). Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het invoeren van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam). Utrecht: Lemma.
go back to reference Van der Plaats, A., & Verbraeck, B. (2008). De wondere wereld van dementie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Van der Plaats, A., & Verbraeck, B. (2008). De wondere wereld van dementie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Van Helden, M. (2011). Sociotherapie binnen de psychogeriatrie in zakformaat. Schiedam: Argos Zorggroep. Van Helden, M. (2011). Sociotherapie binnen de psychogeriatrie in zakformaat. Schiedam: Argos Zorggroep.
go back to reference Van Weert, J. C. M. (2004). Multi-sensory stimulation in 24-hour dementia care. Effects of snoezelen on residents and caregivers (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam). Utrecht: NIVEL. Van Weert, J. C. M. (2004). Multi-sensory stimulation in 24-hour dementia care. Effects of snoezelen on residents and caregivers (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam). Utrecht: NIVEL.
Metagegevens
Titel
Woon- en leefomgeving vanuit sociotherapeutisch perspectief
Auteurs
Dr. T. J. E. M. Bakker
M. van Helden
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2155-1_25