Skip to main content
Top

2006 | Boek

Wondverzorging

Werkcahier Kwalificatieniveau 4

Auteur: Yvonne Morsink

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Informatie over het werkcahier
Samenvatting
Vul het studieplan op de volgende pagina’s in door de data in te vullen van je planning. Dit kun je het beste doen nadat je je op de inhouden van het cahier hebt georiënteerd. In de kolom ‘oefenopdrachten’ zijn de nummers van de uitvoeringsopdrachten opgenomen, zodat je de samenhang ziet met de studieopdrachten.
Yvonne Morsink
2 Inleiding
Samenvatting
Een wond is een beschadiging, een letsel dat zowel fysiek als psychisch kan zijn. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld mishandeling kan leiden tot fysiek en psychisch letsel. In dit cahier gaan we in op fysieke verwondingen en wel in het bijzonder op huidwonden. Hierbij komen enkele aspecten rond de beleving van zorgvragers over een verwonding en de gevolgen hiervan voor het dagelijks leven eveneens aan de orde.
Yvonne Morsink
3 Beginvereisten
Samenvatting
Voordat je begint met het leren van de vaardigheden met betrekking tot wondverzorging is het belangrijk te bekijken of je over voldoende voorkennis beschikt. Voldoende voorkennis is nodig om te begrijpen waarom een bepaalde uitvoering de voorkeur verdient boven een andere. In dit werkcahier wordt ervan uitgegaan dat je de kennis beheerst ten aanzien van de onderstaande punten:
Yvonne Morsink
4 Verbandmateriaal en verbindingen
Samenvatting
Er zijn verschillende soorten verbandmateriaal en verschillende soorten wonden. Het verbandmateriaal dat gebruikt moet worden en de manier waarop een wond verbonden moet worden is afhankelijk van de soort wond. Je kunt je voorstellen dat je een snijwondje aan je vinger anders verbindt dan een grote decubituswond. Bij een snijwondje zul je een pleister gebruiken, terwijl bij een geïnfecteerde decubituswond meer verbandmateriaal nodig is en de verzorging volgens een bepaald plan verloopt.
Yvonne Morsink
5 De zorg rondom de rode wond
Samenvatting
Zoals genoemd in de inleiding van dit werkcahier, worden er verschillende indelingen gehanteerd om soorten wonden te onderscheiden. Wonden kunnen onder andere onderscheiden worden in inwendige en uitwendige wonden. Een inwendige wond is bijvoorbeeld een maagzweer, een snijwond is een uitwendige wond. De uitwendige wonden onderscheiden we op basis van kleur, namelijk de rode, gele en zwarte wonden. De kleur van een wond bepaalt hoe en met welke materialen de wond moet worden behandeld.
Yvonne Morsink
6 De zorg rondom de gele en zwarte wond
Samenvatting
In de vorige hoofdstukken is aandacht besteed aan soorten verbanden, Verbandstoffen, zwachteltechnieken en aan de zorg rondom een rode wond. In dit hoofdstuk staat de zorg rondom de gele en de zwarte wond centraal. Het genezingsproces van de wond verloopt in drie fasen, te weten:
Yvonne Morsink
7 De zorg rondom de ulcus cruris
Samenvatting
In dit hoofdstuk staat de zorg voor een zorgvrager met een ulcus cruris (ook wel een ‘open been’ genoemd) centraal. Een ulcus cruris is een slecht genezende wond, een zweer, aan het onderbeen. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van de ulcus cruris is een stoornis in de bloedvoorziening. Hierdoor gaat het bij de meeste zorgvragers om een chronische, recidiverende aandoening. De twee voornaamste stoornissen in de bloedvoorziening zijn de arteriële en de veneuze insufficiëntie.
Yvonne Morsink
8 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
De zelfevaluatietoets kun je beschouwen als controle op je theoretische voorbereiding van de nieuwe vaardigheden. Als je gewend bent jezelf regelmatig tijdens het studeren te toetsen (om na te gaan of je het nog begrijpt), dan komen de vragen in paragraaf 8.1 je hopelijk bekend voor.
Yvonne Morsink
9 Practicum
Samenvatting
Het practicum gebruik je voor het ‘in de vingers’ krijgen van de vaardigheid. Door goed te oefenen is het mogelijk om op school de meeste vaardigheden goed te beheersen. In elk geval zo te beheersen dat het in de praktijk verantwoord is, voor de zorgvrager en voor jezelf, deze (onder begeleiding) toe te passen.
Yvonne Morsink
10 Oefenen tijdens de stage
Samenvatting
In plaats van in een veilige en rustige omgeving op school, ga je de geleerde vaardigheden nu in de, vaak drukke, praktijk verder oefenen. De drukte van alledag kan maken dat je probeert snel het werktempo op te pakken van de anderen om je heen. En ook dat je dan, bijna automatisch, probeert het gedrag van de andere verpleegkundigen na te doen. Je vergeet als het ware dat je op school al druk bezig bent geweest met het leren van de verpleegkundige vaardigheden.
Yvonne Morsink
Nawerk
Meer informatie
Titel
Wondverzorging
Auteur
Yvonne Morsink
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9102-8
Print ISBN
978-90-313-3854-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9102-8