Skip to main content
main-content
Top

25-05-2016 | Nieuws

Winnaars Anna Reynvaan Prijzen 2016 bekendgemaakt

In de Stadsschouwburg in Amsterdam zijn vanmiddag de winnaars van de Anna Reynvaan Prijzen 2016 bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens de 18e Anna Reynvaan Lezing. Verpleegkundige Ans Rensen van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg HAN heeft samen met acht anderen de Praktijkprijs gewonnen met  het project ‘Samen praten over de behandeling op de IC’. Verpleegkundige Nienke van der Voort van Hogeschool InHolland won de Wetenschapsprijs met de wetenschappelijke publicatie ‘Collaborative care for patients with bipolar disorder: randomised controlled trial’. En Nathan Worms van de Hogeschool van Amsterdam ten slotte won de Studentenprijs met het artikel ‘Zelfmeting stollingswaarden, ‘dat wordt toch vaste prik?’

Elk jaar worden er weer 3 prijzen uitgereikt. De Anna Reynvaan Praktijkprijs wordt uitgereikt voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren. De Praktijkprijs is mede mogelijk gemaakt door V&VN. Het project ‘Samen praten over de behandeling op de IC’ beschrijft een manier om de familie nadrukkelijker te betrekken bij de behandeling van hun naaste op de IC. Het project onderscheidt zich volgens de jury door een gedegen voorbereiding, zowel van het project als van de dialoog zelf. De betrokkenen worden niet overvallen door soms moeilijke vragen, maar kunnen in eigen tempo en op eigen manier het gesprek voorbereiden. Deze kenmerken zijn gemakkelijk over te nemen door andere afdelingen en andere velden van de gezondheidszorg.

Wetenschapsprijs

De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs wordt toegekend voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige. Winnaar Nienke van der Voort ontwikkelde een collaborative care programma voor patiënten met een bipolaire stoornis. Een bipolaire stoornis is een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, en patiënten houden ondanks adequate behandeling vaak klachten. De ziekte heeft een grote impact op de patiënt en zijn omgeving. De onderzoekers vergeleken de effectiviteit van het programma met gebruikelijke zorg in een gerandomiseerd onderzoek. Zestien teams en 138 patiënten deden mee. Het programma bestaat uit methodische samenwerking tussen in elk geval de patiënt, een naastbetrokkene, de verpleegkundige als casemanager en de psychiater. Diverse behandelelementen worden methodisch aangeboden, gericht op het bevorderen van zelfmanagement: psychoeducatie aan patiënten en naasten in een groep, terugvalpreventie en problem solving treatment, vaak aangevuld met farmacotherapie. Na een jaar werd effect gevonden ten gunste van collaborative care op het beloop zowel als op de ernst van depressieve klachten: patiënten die collaborative care kregen hadden gedurende minder tijd depressieve klachten, en op de meting na 12 maanden waren die klachten minder ernstig, dan bij patiënten in de controlegroep.Tevens werden effecten gevonden op functioneren en een gebied van kwaliteit van leven. Voor de jury was het doorslaggevend dat er een combinatie was van relevantie voor de praktijk, gedegenheid van de methodologie, moed om zich op een terrein te begeven waar niet veel evidence is, en waar het verkrijgen van evidence geen sinecure is.

Studentenprijs

De Anna Reynvaan Studentenprijs is de prijs voor het beste artikel van hbo-v studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing. De Studentenprijs is mede mogelijk gemaakt door V&VN. Nathan Worms won met ‘Zelfmeting stollingswaarden, ‘dat wordt toch vaste prik?’.’ 400.000 patiënten gaan wekelijks of maandelijks naar de trombosedienst om hun bloed te laten prikken. Nathan Worms beschrijft in zijn artikel hoe ICT haar intrede doet in de zorg bij deze patiëntengroep en wat het effect is van gebruikmaking van zelftesten. De jury was onder de indruk van het niveau van het uitgebreide literatuuronderzoek dat is uitgevoerd. Worms benaderde het probleem niet alleen vanuit het perspectief van de patiënt, hij keek ook naar de stabiliteit van de te meten waarden, kosteneffectiviteit en mortaliteit. Tot slot keek Worms naar de rol van de verpleegkundige, en de noodzaak om, juist bij deze categorie, aandacht te hebben voor voorlichten en adviseren zodat goed kan worden gehandeld als waarden afwijken.  Het weliswaar kleine, maar doorslaggevende verschil tussen de artikel zat volgens de jury in het oordeel over de kwaliteit. Gesteld kan worden dat alle drie de artikelen hoog gewaardeerd zijn door de jury, maar dat van Worms sprong er uit.

De winnaars ontvingen allen een sculptuur en een geldbedrag.

Lezing

Aansluitend werd de Anna Reynvaan Lezing uitgesproken door verpleegkundige Heimar de Fátima Marin uit Brazilië. De lezing droeg de titel 'Patiëntveiligheid, verpleegkunde en ICT'

Lees hier het interview met De Fátima Marin in Bijzijn XL

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.

Beeldrechten