Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

32. Wijkgerichte preventie

Auteur : H. P. M. Sibbing

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Door toename van de zorgvraag richting 2030 met een als gevolg van comorbiditeit bij ouderen toenemende complexiteit, ontstaat een arbeidsmarktprobleem en dreigt een financieringsprobleem. De gezondheidszorg zal zich veel meer moeten gaan richten op het behoud van gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) en vervolgens mens en maatschappij (MM) is het voorgestelde adagium. Beïnvloeding van omgevingsfactoren als groenvoorzieningen en armoede blijkt bij preventie veel effectiever dan gedragsverandering. Bij wijkgerichte preventie is een aantal succesfactoren bekend, zoals een grondige wijkanalyse en actieve betrokkenheid van de doelgroep. Voor de wijkanalyse zijn hulpmiddelen beschikbaar die in een stappenplan uitgewerkt worden. Sociale wijkteams bieden wijkverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, huisartsen en welzijnswerkers mogelijkheden om samen de gezondheid van bewoners van de wijk onder hun hoede te nemen, waarbij wijkgerichte preventie en zorg gecombineerd worden en gezondheid en sociale problematiek integraal aangepakt worden.
Literatuur
go back to reference Adriaansen, M. (2011). Publieke gezondheidszorg en wijkzorg, daar ligt de kern van ons beroep. TVZ, 3, 35–38. Adriaansen, M. (2011). Publieke gezondheidszorg en wijkzorg, daar ligt de kern van ons beroep. TVZ, 3, 35–38.
go back to reference Algemene Rekenkamer. (2016). Aanpak van laaggeletterdheid. Den Haag: Algemene Rekenkamer. Algemene Rekenkamer. (2016). Aanpak van laaggeletterdheid. Den Haag: Algemene Rekenkamer.
go back to reference Anderson, E. (2006). Community as partner. Philadelphia: Wolters Kluwer. Anderson, E. (2006). Community as partner. Philadelphia: Wolters Kluwer.
go back to reference Bartelomeus, A. (2013). Gezonde wijk Overvecht in Utrecht, een aanpak die werkt. Bilthoven: RIVM. Bartelomeus, A. (2013). Gezonde wijk Overvecht in Utrecht, een aanpak die werkt. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Berenschot, L., & Van der Geest, L. (2012). Integrale zorg in de buurt. Utrecht: NYFER. Berenschot, L., & Van der Geest, L. (2012). Integrale zorg in de buurt. Utrecht: NYFER.
go back to reference Berg, M., & Canoy, M. (2012). We doen alles verkeerd in de langdurige zorg. NRC Handelsblad. Berg, M., & Canoy, M. (2012). We doen alles verkeerd in de langdurige zorg. NRC Handelsblad.
go back to reference Berwick, D. (2008). The triple aim. Care, health and cost. Health Affairs, 27(3).CrossRef Berwick, D. (2008). The triple aim. Care, health and cost. Health Affairs, 27(3).CrossRef
go back to reference Bijl, R. et al. (2015). De sociale staat van Nederland 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Bijl, R. et al. (2015). De sociale staat van Nederland 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Bloem, E. (2012). Zorgkosten gevaar voor triple-A-status. De Volkskrant. Bloem, E. (2012). Zorgkosten gevaar voor triple-A-status. De Volkskrant.
go back to reference BOOZ (2012). Kwaliteit als medicijn: Aanpak voor betere zorg. Amsterdam: BOOZ. BOOZ (2012). Kwaliteit als medicijn: Aanpak voor betere zorg. Amsterdam: BOOZ.
go back to reference Bregman, R. (2012). De miljarden van Klink bestaan echt. De Volkskrant. Bregman, R. (2012). De miljarden van Klink bestaan echt. De Volkskrant.
go back to reference CBS/SCP (2014). Armoedesignalement 2014. Den Haag: CBS/SCP. CBS/SCP (2014). Armoedesignalement 2014. Den Haag: CBS/SCP.
go back to reference Centraal Planbureau (2011). The effect of physician fees and density differences on regional variation in hospital treatments. Den Haag: CPB. Centraal Planbureau (2011). The effect of physician fees and density differences on regional variation in hospital treatments. Den Haag: CPB.
go back to reference Clark, M. J. (2008). Community empowerment. In Community health nursing (hoofdstuk 13). New York: Pearson. Clark, M. J. (2008). Community empowerment. In Community health nursing (hoofdstuk 13). New York: Pearson.
go back to reference College voor de Rechten van de Mens (2016). Jaarlijkse rapportage 2016: Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. College voor de Rechten van de Mens (2016). Jaarlijkse rapportage 2016: Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens.
go back to reference Cosijn, J. (1992). Het gezonde steden project. Achtergronden en praktijk. Assen: Van Gorcum. Cosijn, J. (1992). Het gezonde steden project. Achtergronden en praktijk. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute for Futures Studies. Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute for Futures Studies.
go back to reference De Boer, A., & De Klerk, M. (2013). Informele zorg. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. De Boer, A., & De Klerk, M. (2013). Informele zorg. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference De Kam, F. & Donders, J. (2012). Zonder zorg vaart niemand wel. In Een economisch gezonde gezondheidszorg. Den Haag: Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde. De Kam, F. & Donders, J. (2012). Zonder zorg vaart niemand wel. In Een economisch gezonde gezondheidszorg. Den Haag: Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde.
go back to reference Eggink, E., Oudijk, D., & Woittiez, I. (2010). Zorgen voor zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Eggink, E., Oudijk, D., & Woittiez, I. (2010). Zorgen voor zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Frederiks, C. (1984). De wijkdiagnose. Maandblad Maatschappelijke Gezondheidszorg, 34–37. Frederiks, C. (1984). De wijkdiagnose. Maandblad Maatschappelijke Gezondheidszorg, 34–37.
go back to reference Gemeente Arnhem (2014). Twintig jaar wijkaanpak in Arnhem. Van project naar standaard in stad en stadhuis. Arnhem: Gemeente Arnhem. Gemeente Arnhem (2014). Twintig jaar wijkaanpak in Arnhem. Van project naar standaard in stad en stadhuis. Arnhem: Gemeente Arnhem.
go back to reference Gezondheidsraad (2010). Voor dik en dun. Preventie van overgewicht en obesitas en het risico op eetstoornissen. Den Haag: Gezondheidsraad. Gezondheidsraad (2010). Voor dik en dun. Preventie van overgewicht en obesitas en het risico op eetstoornissen. Den Haag: Gezondheidsraad.
go back to reference Gezondheidsraad (2011). Laaggeletterdheid te lijf. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Gezondheidsraad (2011). Laaggeletterdheid te lijf. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid.
go back to reference Ham, M. (2013). Wijkaanpak maakt gezonder. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 4, 12–14. Ham, M. (2013). Wijkaanpak maakt gezonder. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 4, 12–14.
go back to reference Hoeymans, N., Melse, J. M., & Schoemaker, C. G. (Red.). (2010). Gezondheid en determinanten van gezondheid. Deelrapport van de VTV 2010. Bilthoven: RIVM. Hoeymans, N., Melse, J. M., & Schoemaker, C. G. (Red.). (2010). Gezondheid en determinanten van gezondheid. Deelrapport van de VTV 2010. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Hoeymans, N., Van Loon, A. J. M., Van den Berg, M., Harbers, M. M., Hilderink, H. B. M., Van Oers, J. A. M., et al. (2014). Een gezonder Nederland. Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM. Hoeymans, N., Van Loon, A. J. M., Van den Berg, M., Harbers, M. M., Hilderink, H. B. M., Van Oers, J. A. M., et al. (2014). Een gezonder Nederland. Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Horstman, K. (2010a). Wat is die onderklasse dom. NRC Handelsblad. Horstman, K. (2010a). Wat is die onderklasse dom. NRC Handelsblad.
go back to reference Horstman, K. (2010b). Dikke kinderen, uitgebluste werknemers en vreemde virussen. Filosofie van de publieke gezondheidszorg (oratie Maastricht University). Horstman, K. (2010b). Dikke kinderen, uitgebluste werknemers en vreemde virussen. Filosofie van de publieke gezondheidszorg (oratie Maastricht University).
go back to reference Huber, M. (2015). Towards a new, dynamic concept of health (proefschrift Universiteit van Maastricht). Huber, M. (2015). Towards a new, dynamic concept of health (proefschrift Universiteit van Maastricht).
go back to reference Jansen, P. (2009). Social inequalities in pregnancy outcomes and early childhood behaviour (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam). Jansen, P. (2009). Social inequalities in pregnancy outcomes and early childhood behaviour (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam).
go back to reference Kaljouw, M., & Van Vliet, K. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de Contouren. Diemen: Zorginstituut Nederland. Kaljouw, M., & Van Vliet, K. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de Contouren. Diemen: Zorginstituut Nederland.
go back to reference Kieras, B. (2009). De zorg als koekoeksjong. Zorgvisie, 20–22. Kieras, B. (2009). De zorg als koekoeksjong. Zorgvisie, 20–22.
go back to reference Kooiker, S., & Van der Velden, K. (2007). Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Sociaal en Cultureel Planbureau: Den Haag. Kooiker, S., & Van der Velden, K. (2007). Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Sociaal en Cultureel Planbureau: Den Haag.
go back to reference Kromhout, M., Feijten, P., Vonk, F., De Klerk, M., Marangos, A. M., Mensink, W., et al. (2014). De Wmo in beweging. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Kromhout, M., Feijten, P., Vonk, F., De Klerk, M., Marangos, A. M., Mensink, W., et al. (2014). De Wmo in beweging. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Lalonde, M. (1974). A new perspective of the health of Canadians. A working document. Ottawa: Government of Canada. Lalonde, M. (1974). A new perspective of the health of Canadians. A working document. Ottawa: Government of Canada.
go back to reference Lewis, O. (1969). Culture of poverty. In D.P. Moynihan (Red.), On understanding poverty: Perspectives from the social sciences (pp. 187–220). New York: Basic Books. Lewis, O. (1969). Culture of poverty. In D.P. Moynihan (Red.), On understanding poverty: Perspectives from the social sciences (pp. 187–220). New York: Basic Books.
go back to reference Mackenbach, J. (2010). Ziekte in Nederland. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Mackenbach, J. (2010). Ziekte in Nederland. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Maurer, F., & Smith, C. (2010). Community/public health nursing practice. St. Louis: Evolve/Elsevier. Maurer, F., & Smith, C. (2010). Community/public health nursing practice. St. Louis: Evolve/Elsevier.
go back to reference Meurs, P. (2016). Statement tijdens het preventiedebat in het SER-gebouw. Meurs, P. (2016). Statement tijdens het preventiedebat in het SER-gebouw.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2013). Gezonde wijk in praktijk. Ervaringen en tips voor een wijkgerichte aanpak. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2013). Gezonde wijk in praktijk. Ervaringen en tips voor een wijkgerichte aanpak. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
go back to reference Olsthoorn, S. (2014). Zorgkosten dalen spectaculair door professionals te belonen voor gezondere patiënten. Het Financieele Dagblad. Olsthoorn, S. (2014). Zorgkosten dalen spectaculair door professionals te belonen voor gezondere patiënten. Het Financieele Dagblad.
go back to reference Paes, M. (2008). Wijkgezondheidswerk. Een studie naar 25 jaar wijkgericht werken aan gezondheid in Den Bosch-Oost (proefschrift Universiteit van Amsterdam). Paes, M. (2008). Wijkgezondheidswerk. Een studie naar 25 jaar wijkgericht werken aan gezondheid in Den Bosch-Oost (proefschrift Universiteit van Amsterdam).
go back to reference Paes, M., & Stuurop, K. (1993). Buurten voor gezondheid. Sittard: Wozon. Paes, M., & Stuurop, K. (1993). Buurten voor gezondheid. Sittard: Wozon.
go back to reference Permentier, M., Kullberg, J., & Van Noije, L. (2013). Werk aan de wijk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Permentier, M., Kullberg, J., & Van Noije, L. (2013). Werk aan de wijk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Polder, J. J (2010). Zorg is niet alleen een kostenpost. Medisch Contact. Polder, J. J (2010). Zorg is niet alleen een kostenpost. Medisch Contact.
go back to reference Polder, J. J., & Van der Lucht, F. (2010). Van gezond naar beter. Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Bilthoven: RIVM. Polder, J. J., & Van der Lucht, F. (2010). Van gezond naar beter. Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Polder, J., Van der Lucht, F., & Kooiker, S. (2012). De gezondheidsepidemie. Amsterdam: Reed Business.CrossRef Polder, J., Van der Lucht, F., & Kooiker, S. (2012). De gezondheidsepidemie. Amsterdam: Reed Business.CrossRef
go back to reference Pomp, M. (2010). Een beter Nederland. Amsterdam: Balans. Pomp, M. (2010). Een beter Nederland. Amsterdam: Balans.
go back to reference Post, N. A. M., Zwakhals, S. L. N., & Polder, J. J. (2010). Maatschappelijke baten. Deelrapport van de VTV 2010. Bilthoven: RIVM. Post, N. A. M., Zwakhals, S. L. N., & Polder, J. J. (2010). Maatschappelijke baten. Deelrapport van de VTV 2010. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Putters, K. (2014). Rijk geschakeerd. Op weg naar de participatiesamenleving. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Putters, K. (2014). Rijk geschakeerd. Op weg naar de participatiesamenleving. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2017). Agenda voor een gezonde samenleving. Advies aan de nieuwe minister van VWS. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2017). Agenda voor een gezonde samenleving. Advies aan de nieuwe minister van VWS. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010a). Zorg voor gezondheid! Gedrag en gezondheid: De nieuwe ordening, advies 10/05. Den Haag: RVZ. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010a). Zorg voor gezondheid! Gedrag en gezondheid: De nieuwe ordening, advies 10/05. Den Haag: RVZ.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010b). Perspectief op gezondheid 20/20, advies 10/10. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010b). Perspectief op gezondheid 20/20, advies 10/10. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2012). Regie aan de poort. De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving, advies 12/07. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2012). Regie aan de poort. De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving, advies 12/07. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference Rademakers, J. (2013). De Nederlandse patiënt en zorggebruiker in beeld. Utrecht: NIVEL. Rademakers, J. (2013). De Nederlandse patiënt en zorggebruiker in beeld. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Rijkschroeff-van der Meer, A. C. J. (2011). Welvaartsziekten: andere ziekten, andere aanpak. Achtergrondstudie bij RVZ-advies Preventie van welvaartsziekten. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Rijkschroeff-van der Meer, A. C. J. (2011). Welvaartsziekten: andere ziekten, andere aanpak. Achtergrondstudie bij RVZ-advies Preventie van welvaartsziekten. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference RIVM. (2013). Dossier ’Fijn stof’. Bilthoven: RIVM. RIVM. (2013). Dossier ’Fijn stof’. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Schrijvers, G. (2014). Zorginnovatie volgens het cappucinomodel. Thoeris. Schrijvers, G. (2014). Zorginnovatie volgens het cappucinomodel. Thoeris.
go back to reference Schuurmans, M., & Lambregts, J. (2012). Beroepsprofiel verpleegkundige. Utrecht: V&VN. Schuurmans, M., & Lambregts, J. (2012). Beroepsprofiel verpleegkundige. Utrecht: V&VN.
go back to reference Sibbing, H. (2016a). M&G-verpleegkundigen, laat van je horen. Tijdschrift M&G, 3, 22–24. Sibbing, H. (2016a). M&G-verpleegkundigen, laat van je horen. Tijdschrift M&G, 3, 22–24.
go back to reference Sibbing, H. (2016b). Investeren in preventie en eerste lijn loont. Tijdschrift M&G, 4, 26–27. Sibbing, H. (2016b). Investeren in preventie en eerste lijn loont. Tijdschrift M&G, 4, 26–27.
go back to reference Silva, L. M. (2009). Fetal origins of socioeconomic inequalities in early childhood health (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam). Silva, L. M. (2009). Fetal origins of socioeconomic inequalities in early childhood health (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam).
go back to reference Stronks, K. (2007). Maatschappij als medicijn. Oratie Universiteit van Amsterdam. Stronks, K. (2007). Maatschappij als medicijn. Oratie Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Stronks, K. et al. (2014). Gezondheid van bewoners in aandachtswijken in 2004–2011. NTvG, 158, A7989. Stronks, K. et al. (2014). Gezondheid van bewoners in aandachtswijken in 2004–2011. NTvG, 158, A7989.
go back to reference Talsma, A. (1992). Community needs analysis. Maandblad voor Maatschappelijke Gezondheidszorg, 14–16. Talsma, A. (1992). Community needs analysis. Maandblad voor Maatschappelijke Gezondheidszorg, 14–16.
go back to reference Ten Houte de Lange, S., & Van den Bosch, A. (2016). Toeval bestaat niet. Utrecht: IWW/Movisie. Ten Houte de Lange, S., & Van den Bosch, A. (2016). Toeval bestaat niet. Utrecht: IWW/Movisie.
go back to reference Terpstra, J. (1980). Preventie en sociale ongelijkheid. Sociologische Gids, 2, 146–159. Terpstra, J. (1980). Preventie en sociale ongelijkheid. Sociologische Gids, 2, 146–159.
go back to reference Tiemeijer, W. L., Thomas, C. A., & Prast, H. M. (2009). De menselijke beslisser. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Tiemeijer, W. L., Thomas, C. A., & Prast, H. M. (2009). De menselijke beslisser. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
go back to reference Van Arum, S., & Schoorl, R. (2016). Sociale (wijk)teams in beeld. Utrecht: Movisie. Van Arum, S., & Schoorl, R. (2016). Sociale (wijk)teams in beeld. Utrecht: Movisie.
go back to reference Van de Klaauw, D., Van de Broek, E., & Van Empelen, P. (2015). Intersectorale samenwerking rondom een gezonde wijk. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 3, 109–116.CrossRef Van de Klaauw, D., Van de Broek, E., & Van Empelen, P. (2015). Intersectorale samenwerking rondom een gezonde wijk. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 3, 109–116.CrossRef
go back to reference Van den Berg, M., & Schoemaker, C. G. (Red.). (2010). Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010. Bilthoven: RIVM. Van den Berg, M., & Schoemaker, C. G. (Red.). (2010). Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Van der Kwartel, A. J. J., Bloemendaal, I., Van der Velde, F., & Van der Wind, W. (2012). Quick Scan zorgvraag 2030. Utrecht: KIWA Prismant. Van der Kwartel, A. J. J., Bloemendaal, I., Van der Velde, F., & Van der Wind, W. (2012). Quick Scan zorgvraag 2030. Utrecht: KIWA Prismant.
go back to reference Van der Poel, A., Spijkerman, M., & Van Rooijen, I. (2013). Preventie in de buurt. Resultaten van PreventieKracht dicht bij huis 2009–2011. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91(8), 463–466. Van der Poel, A., Spijkerman, M., & Van Rooijen, I. (2013). Preventie in de buurt. Resultaten van PreventieKracht dicht bij huis 2009–2011. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91(8), 463–466.
go back to reference Van Dijk, H. (2015). Oud worden in eigen buurt (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam). Van Dijk, H. (2015). Oud worden in eigen buurt (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam).
go back to reference Van Duin, C., & Stoeldraijer, L. (2014). Bevolkingsprognose 2014–2060. Groei door migratie. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek. Van Duin, C., & Stoeldraijer, L. (2014). Bevolkingsprognose 2014–2060. Groei door migratie. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
go back to reference Van Ewijk, C., Van der Horst, A., & Besseling, P. (2013). Toekomst voor de zorg. Den Haag: Centraal Planbureau. Van Ewijk, C., Van der Horst, A., & Besseling, P. (2013). Toekomst voor de zorg. Den Haag: Centraal Planbureau.
go back to reference Van Ewijk, C., et al. (2013). Gezondheid loont. Den Haag: Centraal Planbureau. Van Ewijk, C., et al. (2013). Gezondheid loont. Den Haag: Centraal Planbureau.
go back to reference Van Oers, H., Droomers, M., et al. (2014). Spectrum m.b.t. URBAN40. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 92(5), 171–178.CrossRef Van Oers, H., Droomers, M., et al. (2014). Spectrum m.b.t. URBAN40. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 92(5), 171–178.CrossRef
go back to reference Verhaeghe, P. (2013). De nieuwe beroepsziektes. Samenleving en Politiek, 20, 59–67. Verhaeghe, P. (2013). De nieuwe beroepsziektes. Samenleving en Politiek, 20, 59–67.
go back to reference Walburg, J. (2015). Positieve gezondheid, naar een bloeiende samenleving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Walburg, J. (2015). Positieve gezondheid, naar een bloeiende samenleving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Wildeboer-Schut, J. M., & Hoff, S. (2016). Een lang tekort. Langdurige armoede in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Wildeboer-Schut, J. M., & Hoff, S. (2016). Een lang tekort. Langdurige armoede in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Wijenberg, E., Dijkema, P., Schwillens, R., & Wagemakers, A. (2013). Gezondheidsrace Laarbeek. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91(1), 11–14.CrossRef Wijenberg, E., Dijkema, P., Schwillens, R., & Wagemakers, A. (2013). Gezondheidsrace Laarbeek. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91(1), 11–14.CrossRef
go back to reference Zorginnovatieplatform (2009). Zorg voor mensen, mensen voor de zorg. Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025. Zorginnovatieplatform (2009). Zorg voor mensen, mensen voor de zorg. Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025.
Metagegevens
Titel
Wijkgerichte preventie
Auteur
H. P. M. Sibbing
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2155-1_32