Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 5/2016

01-11-2016 | Uitvoeringspraktijk

WIJeindhoven: voorbij de tegenstelling

Gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid

Auteur: Edith Smulders

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 5/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Eindhoven heeft de wijkteams sinds een jaar ondergebracht in een onafhankelijke stichting: stichting WIJeindhoven. Gemeente en stichting werken nauw samen vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe zijn de taken verdeeld tussen stichting en gemeente en vooral: wat levert het op voor de gewenste transformatie?

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Dit product is nog niet beschikbaar met een online abonnement

Voetnoten
1
Statuten WIJeindhoven
 
2
Opleidingsspecial Samen leren, VNG Magazine, april 2016.
 
3
Sociale wijkteams in ontwikkeling, Inrichting aansturing en bekostiging, KPMG Plexus, juli 2013 p. 13 – 16.
 
4
‘Transformeren voor gevorderden’. Eelke Blokker. Instituut voor Publieke Waarden, IPW, Zaanstad 2013.
 
5
Eindhoven, de sociaalste: ontwikkeling van samenkracht, november 2011
 
6
De WIJacademie is samen met bewoners bedacht als instrument voor de lerende organisatie die WIJeindhoven wil zijn. De academie is bedoeld voor medewerkers, inwoners en partners. De WIJacademie wil een breed scala aan bij- en nascholing, coaching en begeleiding bieden in samenwerking met bewoners, lokale aanbieders, gemeente, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en anderen.
 
7
In het WIJlab denken bewoners, medewerkers, studenten, ketenpartners en experts mee over allerlei vraagstukken die zich voordoen in de sociale basis, in de organisatie of bij de teams.
 
Literatuur
1.
go back to reference Sociale wijkteams in ontwikkeling, Inrichting aansturing en bekostiging, KPMG Plexus, juli 2013 p. 13 – 16. Sociale wijkteams in ontwikkeling, Inrichting aansturing en bekostiging, KPMG Plexus, juli 2013 p. 13 – 16.
2.
go back to reference Overall Rapportage Sociaal domein 2015, Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2016. Overall Rapportage Sociaal domein 2015, Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2016.
3.
go back to reference ‘Transformeren voor gevorderden’. Eelke Blokker. Instituut voor Publieke Waarden, IPW, Zaanstad, 2013. ‘Transformeren voor gevorderden’. Eelke Blokker. Instituut voor Publieke Waarden, IPW, Zaanstad, 2013.
4.
go back to reference Eindhoven, de sociaalste: ontwikkeling van samenkracht, november 2011. Eindhoven, de sociaalste: ontwikkeling van samenkracht, november 2011.
5.
go back to reference Prikkels en organisatievormen voor sociale (wijk)teams, VNG, april 2015. Prikkels en organisatievormen voor sociale (wijk)teams, VNG, april 2015.
7.
go back to reference Sociale (wijk)teams in beeld, Stand van zaken na decentralisaties, Movisie, 2016. Sociale (wijk)teams in beeld, Stand van zaken na decentralisaties, Movisie, 2016.
8.
go back to reference De vormgeving van sociale wijkteams, Platform31, 2014. De vormgeving van sociale wijkteams, Platform31, 2014.
Metagegevens
Titel
WIJeindhoven: voorbij de tegenstelling
Gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid
Auteur
Edith Smulders
Publicatiedatum
01-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 5/2016
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-016-0114-4

Andere artikelen Uitgave 5/2016

Sociaal Bestek 5/2016 Naar de uitgave

Arbeidsmarkt in cijfers en trends

Verplicht gemotiveerd

Thema mensen met verward gedrag

Hoe gaan we om met mensen met verward gedrag?

Cliëntencolumn

Wensen