Skip to main content
Top

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Wetenschappelijk onderzoek

Auteurs : prof. dr. H. A. M. J. ten Have, prof. dr. R. H. J. ter Meulen, prof. dr. M. C. de Vries, drs. B. C. ter Meulen

Gepubliceerd in: Leerboek ethiek in de gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wetenschappelijk onderzoek is onontbeerlijk om vooruitgang te boeken in behandelmethoden voor bestaande en nieuwe ziekten. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek en aan de wijze waarop ethische toetsing van mensgebonden onderzoek in Nederland plaatsvindt. Iedere arts kan in haar of zijn werkkring te maken krijgen met wetenschappelijk onderzoek en zal dan een uitspraak moeten kunnen doen over de morele aanvaardbaarheid van dat onderzoek. Hierbij gaat het vaak om concrete problemen en risico’s van bepaalde handelingen of geneesmiddelen. Om in zo’n concreet geval een dergelijke uitspraak te kunnen doen, is inzicht in en reflectie op de grenzen en mogelijkheden van wetenschappelijke kennis noodzakelijk. Vooral in de twintigste eeuw zijn ethische kaders tot stand gekomen om het wetenschappelijk onderzoek te toetsen en te kanaliseren. In dit hoofdstuk bespreken we deze kaders. Nieuwe (hoogtechnologische) ontwikkelingen zoals regeneratieve geneeskunde, genetische modificatie, gebruik van big data en biobanken vormen een uitdaging voor deze kaders. Ook hier gaan we op in.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Metagegevens
Titel
Wetenschappelijk onderzoek
Auteurs
prof. dr. H. A. M. J. ten Have
prof. dr. R. H. J. ter Meulen
prof. dr. M. C. de Vries
drs. B. C. ter Meulen
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2443-9_10