Wet- en regelgeving voor de openbare apotheek | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Wet- en regelgeving voor de openbare apotheek

Auteurs : Drs. J. R. Mentink, Drs. C. R. C. Huizinga-Arp

Gepubliceerd in: Zo werkt het in de apotheek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De apotheek valt onder allerlei wet- en regelgeving. De Geneesmiddelenwet bevat een groot aantal bepalingen over geneesmiddelen. Nederland kent verder al langer dan een eeuw een Opiumwet. De Opiumwet heeft als doel ongeoorloofde vervaardiging, sluikhandel en misbruik van Opiumwetmiddelen tegen te gaan. De Wet BIG regelt voor een aantal beroepen, waaronder dat van arts en apotheker, onder andere titelbescherming, opleidingseisen, voorbehouden handelingen, geheimhoudingsplicht en tuchtrecht. De WGBO regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener. De WGBO verplicht apothekers om dossiers vijftien jaar te bewaren. Apothekersassistenten vallen niet onder de WGBO. Iedere zorgaanbieder moet volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een regeling treffen voor de behandeling van klachten. De Arbowet wil het werken voor werknemers zo veilig mogelijk maken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywetgeving, die per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft vervangen en moet de privacy van burgers beschermen.
Metagegevens
Titel
Wet- en regelgeving voor de openbare apotheek
Auteurs
Drs. J. R. Mentink
Drs. C. R. C. Huizinga-Arp
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2483-5_6