Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2016

01-04-2016 | Wetenschappelijke artikelen

Werkvermogen kan worden gemeten met de Vragenlijst Arbeid en Re-integratie (VAR-2)

Auteurs: André Bieleman, Dr. Lex Vendrig, Aad Pietersz, Carien Schuts, Magda Koopman

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De vragenlijst Arbeid en Re-integratie (VAR-2) meet de psychosociale arbeidsbelasting. Een aantal items van de VAR-2 hebben betrekking op de beperkingen die werknemers ondervinden in hun werk door lichamelijke of psychische klachten. De Work Ability Index (WAI) is wereldwijd een veelgebruikte vragenlijst om het werkvermogen te meten. De vraagstelling van deze studie is of werkvermogen behalve met de WAI ook gemeten kan worden met de VAR-2. In dit transversale onderzoek werd bij 112 werkende personen (38% geen verzuim; 62% wel verzuim) de VAR-2 en de WAI afgenomen. Een alternatieve WAI schaal (VAR-2-Werkvermogen) (VAR-2-WV) werd gevormd door samenvoeging van elf VAR-2 items met een correlatie van ≥ 0,75 met de WAI. De VAR-2-WV blijkt zeer hoog (r = -0,95) te correleren met de WAI. Bij de indeling in werkvermogenscategorieën (slecht, matig, goed, uitstekend) komen de met een regressievergelijking uit VAR-2-WV voorspelde scores voor werkvermogen sterk overeen met de WAI-scores (kappa 0,66). De WAI en VAR-2 hangen op vergelijkbare wijze samen met het externe criterium verzuim. Geconcludeerd wordt dat de WAI en de nieuwe schaal ‘Werkvermogen’ van de VAR-2 beschouwd kunnen worden als twee parallelle tests voor het meten van werkvermogen, waarbij de VAR-2 meer inzicht biedt in de redenen voor een laag werkvermogen. Het is niet nodig de WAI af te nemen als men de VAR-2 al gebruikt.
Literatuur
go back to reference Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola A et al. Work ability index. 2nd revised edn. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 1998. Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola A et al. Work ability index. 2nd revised edn. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 1998.
go back to reference Tuomi K, Ilmarinen J, Klockars M. et al. Finnish research project on aging workers in 1981-1992. Scan J Work Environ Health 1997;23(Suppl.):7–11. Tuomi K, Ilmarinen J, Klockars M. et al. Finnish research project on aging workers in 1981-1992. Scan J Work Environ Health 1997;23(Suppl.):7–11.
go back to reference Ilmarinen J. Work ability - a comprehensive concept for occupational health research and prevention. Scand J Work Environ Health 2009;35:1–5.CrossRefPubMed Ilmarinen J. Work ability - a comprehensive concept for occupational health research and prevention. Scand J Work Environ Health 2009;35:1–5.CrossRefPubMed
go back to reference Alavinia SM, Molenaar D, Burdorf A. Productivity loss in the workforce: associations with health, work demands, and individual characteristics. Am J Ind Med 2009;52:49–56.CrossRefPubMed Alavinia SM, Molenaar D, Burdorf A. Productivity loss in the workforce: associations with health, work demands, and individual characteristics. Am J Ind Med 2009;52:49–56.CrossRefPubMed
go back to reference Kujala V, Tammelin T, Remes J, Vammavaara E, Ek E, Laitinen J. Work ability index of young employees and their sickness absence during the following year. Scand J Work Environ Health 2006;32:75–84.CrossRefPubMed Kujala V, Tammelin T, Remes J, Vammavaara E, Ek E, Laitinen J. Work ability index of young employees and their sickness absence during the following year. Scand J Work Environ Health 2006;32:75–84.CrossRefPubMed
go back to reference Ahlstrom L, Grimby-Ekman A, Hagberg M, Dellve M. The work ability index and single-item question: associations with sick leave, symptoms, and health - a prospective study of women on long-term sick leave. Scand J Work Environ Health 2010;36:404–12.CrossRefPubMed Ahlstrom L, Grimby-Ekman A, Hagberg M, Dellve M. The work ability index and single-item question: associations with sick leave, symptoms, and health - a prospective study of women on long-term sick leave. Scand J Work Environ Health 2010;36:404–12.CrossRefPubMed
go back to reference Alavinia SM, Boer AG de, Duivenbooden JC van, Frings-Dresen MH, Burdorf A. Determinants of work ability and its predictive value for disability. Occup Med 2009;59:32–7.CrossRef Alavinia SM, Boer AG de, Duivenbooden JC van, Frings-Dresen MH, Burdorf A. Determinants of work ability and its predictive value for disability. Occup Med 2009;59:32–7.CrossRef
go back to reference Salonen P, Arola H, Nygård CH, Huhtala H, Koivisto AM. Factors associated with premature departure from working life among ageing food industry employees. Occup Med 2003;53:65–8.CrossRef Salonen P, Arola H, Nygård CH, Huhtala H, Koivisto AM. Factors associated with premature departure from working life among ageing food industry employees. Occup Med 2003;53:65–8.CrossRef
go back to reference Tang K, Pitts S, Solway S, Beaton D. Comparison of the psychometric properties of four at-work disability measures in workers with shoulder or elbow disorders. J Occup Rehabil 2009;19:142–54.CrossRefPubMed Tang K, Pitts S, Solway S, Beaton D. Comparison of the psychometric properties of four at-work disability measures in workers with shoulder or elbow disorders. J Occup Rehabil 2009;19:142–54.CrossRefPubMed
go back to reference Williams RM, Schmuck G, Allwood S, Sanchez M, Shea R, Wark G. Psychometric Evaluation of Health-Related Work Outcome Measures For Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review. J Occup Rehabil 2007;17:504–21.CrossRefPubMed Williams RM, Schmuck G, Allwood S, Sanchez M, Shea R, Wark G. Psychometric Evaluation of Health-Related Work Outcome Measures For Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review. J Occup Rehabil 2007;17:504–21.CrossRefPubMed
go back to reference Abma FI, Klink JJL van der, Terwee CB, Amick BC III, Bültmann U. Evaluation of the measurement properties of self-reported health-related work-functioning instruments among workers with common mental disorders. Scand J Work Environ Health 2012;38:5–18.CrossRefPubMed Abma FI, Klink JJL van der, Terwee CB, Amick BC III, Bültmann U. Evaluation of the measurement properties of self-reported health-related work-functioning instruments among workers with common mental disorders. Scand J Work Environ Health 2012;38:5–18.CrossRefPubMed
go back to reference Vendrig L, Hove M van, Meijel M. Voorspellen van de verwachte verzuimduur met de vragenlijst arbeidsreïntegratie (VAR). Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgnk 2011;19:7–13.CrossRef Vendrig L, Hove M van, Meijel M. Voorspellen van de verwachte verzuimduur met de vragenlijst arbeidsreïntegratie (VAR). Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgnk 2011;19:7–13.CrossRef
go back to reference Bethge M, Radoschewski FM, Gutenbrunner C. The Work Ability Index as a screening tool to identify the need for rehabilitation: longitudinal findings from the Second German Sociomedical Panel of Employees. J Rehabil Med 2012;44:980–7.CrossRefPubMed Bethge M, Radoschewski FM, Gutenbrunner C. The Work Ability Index as a screening tool to identify the need for rehabilitation: longitudinal findings from the Second German Sociomedical Panel of Employees. J Rehabil Med 2012;44:980–7.CrossRefPubMed
go back to reference Vendrig L. De vragenlijst arbeidsreïntegratie. Diagnostiek Wijzer 2005;8:27–39. Vendrig L. De vragenlijst arbeidsreïntegratie. Diagnostiek Wijzer 2005;8:27–39.
go back to reference Shaw WS, Kristman VL, Vezina N. Workplace issues. In: Loisel P, Anema JR (Eds) Handbook of Work Disability. New York: Springer, 2013. Shaw WS, Kristman VL, Vezina N. Workplace issues. In: Loisel P, Anema JR (Eds) Handbook of Work Disability. New York: Springer, 2013.
Metagegevens
Titel
Werkvermogen kan worden gemeten met de Vragenlijst Arbeid en Re-integratie (VAR-2)
Auteurs
André Bieleman
Dr. Lex Vendrig
Aad Pietersz
Carien Schuts
Magda Koopman
Publicatiedatum
01-04-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-016-0056-8

Andere artikelen Uitgave 4/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2016 Naar de uitgave