Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-2004 | Artikelen

Werkt het zoals bedoeld

Betekenisvolle en bruikbare interventiecomponenten van het Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg

Auteurs: Drs. Harm R. Damen, Prof. Dr. Willem Jan Veerman

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Om de werking van het Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg te onderzoeken, zijn drie betekenisvolle interventiecomponenten onderscheiden: ‘probleemgerichtheid’, ‘contextgerichtheid’ en ‘cliëntgerichtheid’. Dit zijn tevens bruikbare componenten omdat ze de uitkomsten van het Innovatieprogramma voorspellen. De bruikbaarheid hangt af van het soort uitkomsten en van het informantperspectief. Vanuit het gezinswerkersperspectief zijn alle componenten bruikbaar. Ze voorspellen de mate waarin het ouderfunctioneren is verbeterd en de door de gezinswerkers ervaren effectiviteit van de behandeling. Vanuit het ouderperspectief is enkel de component ‘cliëntgerichtheid’ bruikbaar. Deze voorspelt de effectiviteit die ouders ervaren. In de discussie worden aanbevelingen gedaan voor evaluatieonderzoek in de jeugdzorg.
Literatuur
go back to reference Damen, H. R., Veerman, J. W., & Janssen, J. (2002). Eindrapport Evaluatieonderzoek Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg: Deel I en II. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, Academische Centrum/Praktikon. Damen, H. R., Veerman, J. W., & Janssen, J. (2002). Eindrapport Evaluatieonderzoek Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg: Deel I en II. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, Academische Centrum/Praktikon.
go back to reference De Brock, A. J. L. L., Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). NOSI: Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Experimentele Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger. De Brock, A. J. L. L., Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). NOSI: Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Experimentele Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Flipse, M. L. (2000). Scoringsschema Demografische Informatie ( sdi ). Handleiding en codeboek. Duivendrecht: pi Research. Flipse, M. L. (2000). Scoringsschema Demografische Informatie ( sdi ). Handleiding en codeboek. Duivendrecht: pi Research.
go back to reference Friedman, R. M. (1997). Services and service delivery systems for children with serious emotional disorders. Issues in assessing effectiveness. In C. T. Nixon, & D. A. Northrup (Eds.), Evaluating mental health services. How do programs for children ‘work’ in the real world (pp. 16-44). Thousand Oaks, ca: Sage Publications. Friedman, R. M. (1997). Services and service delivery systems for children with serious emotional disorders. Issues in assessing effectiveness. In C. T. Nixon, & D. A. Northrup (Eds.), Evaluating mental health services. How do programs for children ‘work’ in the real world (pp. 16-44). Thousand Oaks, ca: Sage Publications.
go back to reference Hafkenscheid, A., Kuipers, A., & Marinkelle, A. (1998). De vragenlijst als effectmaat bij ‘n = 1’: hoe bruikbaar zijn statistische definities van ‘klinische significantie’ en betrouwbare verandering? Gedragstherapie, 31, 221-240. Hafkenscheid, A., Kuipers, A., & Marinkelle, A. (1998). De vragenlijst als effectmaat bij ‘n = 1’: hoe bruikbaar zijn statistische definities van ‘klinische significantie’ en betrouwbare verandering? Gedragstherapie, 31, 221-240.
go back to reference Hilhorst, N., & Van Dijk, B. (2002). Eindrapportage evaluatie Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg. Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en Partners b.v. Hilhorst, N., & Van Dijk, B. (2002). Eindrapportage evaluatie Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg. Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en Partners b.v.
go back to reference Jacobs, F. H. (1988). The five-tiered approach to evaluation. Context and implementation. In H. B. Weiss, & F. H. Jacobs (Eds.), Evaluating family programs (pp. 37-68). New York: Aldine De Gruyter. Jacobs, F. H. (1988). The five-tiered approach to evaluation. Context and implementation. In H. B. Weiss, & F. H. Jacobs (Eds.), Evaluating family programs (pp. 37-68). New York: Aldine De Gruyter.
go back to reference Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance. A Statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 12-19.CrossRefPubMed Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance. A Statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 12-19.CrossRefPubMed
go back to reference Janssen, J., De Meyer, R. E., & Veerman, J. W. (2003). Evaluatieonderzoek Hulp aan Huis Twente. Tussentijdse rapportage over de manier van werken. Nijmegen: Katholieke Universiteit, acsw/Praktikon. Janssen, J., De Meyer, R. E., & Veerman, J. W. (2003). Evaluatieonderzoek Hulp aan Huis Twente. Tussentijdse rapportage over de manier van werken. Nijmegen: Katholieke Universiteit, acsw/Praktikon.
go back to reference Kazdin, E. A. (1988). Child psychotherapy. Developing and identifying effective treatments. New York: Pergamon. Kazdin, E. A. (1988). Child psychotherapy. Developing and identifying effective treatments. New York: Pergamon.
go back to reference Kemp, R. A. T., Veerman, J. W., & Ten Brink, L. T. (1998). Evaluatieonderzoek Families First Nederland. Een bundeling van deel één tot en met vijf. Utrecht: nizw Uitgeverij. Kemp, R. A. T., Veerman, J. W., & Ten Brink, L. T. (1998). Evaluatieonderzoek Families First Nederland. Een bundeling van deel één tot en met vijf. Utrecht: nizw Uitgeverij.
go back to reference Kroes, G., Veerman, J. W., & De Bruyn, E. E. J. (2000). Realiteit en vertekening bij het beoordelen van probleemgedrag bij kinderen. In J. D. Bosch, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 4 (2000-2001) (pp. 87-118). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Kroes, G., Veerman, J. W., & De Bruyn, E. E. J. (2000). Realiteit en vertekening bij het beoordelen van probleemgedrag bij kinderen. In J. D. Bosch, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 4 (2000-2001) (pp. 87-118). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Lammers, J., & Pelzer, B. (2001). Kwantitatieve Analyse. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. Lammers, J., & Pelzer, B. (2001). Kwantitatieve Analyse. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Specht, D. A. (1975). On the evaluation of causal models, Social Science Research, 4, 113-133.CrossRef Specht, D. A. (1975). On the evaluation of causal models, Social Science Research, 4, 113-133.CrossRef
go back to reference Ten Brink, L. T. (1998). De verdere ontwikkeling van kinderen tijdens klinische jeugdzorg. Status, beloop en prognose. Dissertatie. Vrije Universiteit, Paedologisch Instituut Amsterdam. Ten Brink, L. T. (1998). De verdere ontwikkeling van kinderen tijdens klinische jeugdzorg. Status, beloop en prognose. Dissertatie. Vrije Universiteit, Paedologisch Instituut Amsterdam.
go back to reference Ten Brink, L. T., Van der Steege, M., Van der Haar, A., Jagers, H., Veerman, J. W., & Baartman, H. (2000). vgf : Experimentele gebruikershandleiding van de Vragenlijst Gezinsfunctioneren. Utrecht: nizw Uitgeverij. Ten Brink, L. T., Van der Steege, M., Van der Haar, A., Jagers, H., Veerman, J. W., & Baartman, H. (2000). vgf : Experimentele gebruikershandleiding van de Vragenlijst Gezinsfunctioneren. Utrecht: nizw Uitgeverij.
go back to reference Veerman, J. W. (2000). Wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de jeugdzorgpraktijk. In J. Hermanns, C. van Nijnatten, M. Smit, F. Verhey, & C. Zwiep. (Red.), Handboek Jeugdzorg, 5, (D.1-1 -D.1-22). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Veerman, J. W. (2000). Wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de jeugdzorgpraktijk. In J. Hermanns, C. van Nijnatten, M. Smit, F. Verhey, & C. Zwiep. (Red.), Handboek Jeugdzorg, 5, (D.1-1 -D.1-22). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Veerman, J. W. (2003). Families First 1994-2000: Lessen uit onderzoek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42, 342-358. Veerman, J. W. (2003). Families First 1994-2000: Lessen uit onderzoek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42, 342-358.
go back to reference Veerman, J. W., & Damen, H. R. (2003). Kwaliteit moet blijken. Effecten als toetssteen voor de jeugdzorg. In C. van Dijk, & K. van der Wiel (Red.), Boddaert 100 jaar. Ontwikkelingen in de dagbehandeling van schoolgaande jeugd (pp. 242-262). Amsterdam: swp. Veerman, J. W., & Damen, H. R. (2003). Kwaliteit moet blijken. Effecten als toetssteen voor de jeugdzorg. In C. van Dijk, & K. van der Wiel (Red.), Boddaert 100 jaar. Ontwikkelingen in de dagbehandeling van schoolgaande jeugd (pp. 242-262). Amsterdam: swp.
go back to reference Veerman, J. W., Damen, H. R., & Ten Brink, L. T. (2000). Een werkmodel voor evaluatieonderzoek in de jeugdzorg. Nijmegen: Academisch Centrum/Praktikon: Katholieke Universiteit Nijmegen. Veerman, J. W., Damen, H. R., & Ten Brink, L. T. (2000). Een werkmodel voor evaluatieonderzoek in de jeugdzorg. Nijmegen: Academisch Centrum/Praktikon: Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Veerman, J. W., & Ten Brink, L. T. (2001). Lessen uit follow-up onderzoek. In H. van Leeuwen, W. Slot, & M. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen. Determinanten en interventies (pp. 207-224). Lisse: Swets & Zeitlinger. Veerman, J. W., & Ten Brink, L. T. (2001). Lessen uit follow-up onderzoek. In H. van Leeuwen, W. Slot, & M. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen. Determinanten en interventies (pp. 207-224). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de cbcl /4-18. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Sophia Kinderziekenhuis, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de cbcl /4-18. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Sophia Kinderziekenhuis, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
go back to reference Verzaal, H. (2002). Empowerment in de jeugdzorg. Onderzoek naar empowerment bevorderend gedrag van hulpverleners. Dissertatie. Universiteit van Amsterdam. Verzaal, H. (2002). Empowerment in de jeugdzorg. Onderzoek naar empowerment bevorderend gedrag van hulpverleners. Dissertatie. Universiteit van Amsterdam.
Metagegevens
Titel
Werkt het zoals bedoeld
Betekenisvolle en bruikbare interventiecomponenten van het Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg
Auteurs
Drs. Harm R. Damen
Prof. Dr. Willem Jan Veerman
Publicatiedatum
01-03-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2004
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060900

Andere artikelen Uitgave 1/2004

Kind en adolescent 1/2004 Naar de uitgave