Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

In dit boek staat het organiseren van werkprocessen en het vastleggen van gegevens in de tandartspraktijk centraal. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse rollen van de tandartsassistent: de rol van organisator, planner, gastvrouw, administratief medewerker en uitvoerder. Aan bod komen onder andere agendabeheer, het faciliteren van behandelingen, vastleggen van gegevens, verzorgen van de administratie en zorg dragen voor de (faciliteiten in) de praktijkruimte. Dit basiswerk volgt de titel Management beheer en administratie uit de Kompas-reeks op.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 De tandartspraktijk in de samenleving

Samenvatting
Nederland kent allerlei soorten bedrijven. De bedrijven zijn te verdelen in verschillende categorieën. In dit inleidende hoofdstuk plaatsen we de bedrijfsvoering van een tandartspraktijk in een breder kader. Op deze manier geven we aan tot welke categorie een tandartspraktijk behoort en met welke andere bedrijven de tandartspraktijk te maken heeft.
E. de Blij, K. van Nieuwenhuijzen-Bovée

2 De tandartsassistent plant en faciliteert werkprocessen

Samenvatting
Om de dagelijkse gang van zaken in de tandheelkundige praktijk soepel te kunnen laten verlopen, is een planning van de werkprocessen noodzakelijk. Om een dergelijke planning goed te laten verlopen is het belangrijk dat je methodisch te werk gaat. Dat wil zeggen dat je tijdens het plannen van de werkprocessen een aantal vaste stappen doorloopt. Juist door systematisch te werken wordt er niets vergeten en ontwikkel je een efficiënte manier om de werkprocessen te plannen.
E. de Blij, K. van Nieuwenhuijzen-Bovée

3 De tandartsassistent faciliteert behandelingen

Samenvatting
Dit onderdeel van de werkzaamheden van de tandartsassistent houdt in dat je ervoor zorgt dat je alles doet wat nodig is om patiëntenbehandelingen door de tandarts mogelijk te maken. Onder het voorbereiden van behandelafspraken vallen eigenlijk heel veel zaken. In het kort komt het erop neer dat je alle benodigde informatie, instrumentarium, materialen en hulpmiddelen voor gebruik hebt klaarstaan. De tandarts kan direct aan de slag, zonder zelf nog iets te hoeven pakken of te hoeven opzoeken in de computer.
E. de Blij, K. van Nieuwenhuijzen-Bovée

4 De tandartsassistent verzorgt de nazorg van zorgbehandelingen

Samenvatting
In de afgelopen jaren zijn er steeds meer eisen gesteld aan de verslaglegging van medische handelingen. Dat geldt ook voor tandheelkundige behandelingen. Zowel zorgvrager, zorgverzekeraar als overheid en de Inspectie voor de Volksgezondheid wil ieder om zijn eigen redenen in specifieke situaties weten wanneer wat is gebeurd en om welke reden. De steeds mondiger wordende patiënt weet graag waar hij aan toe is, welke behandelingen de behandelaar voorstelt, welke mogelijkheden hij heeft en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. We schreven al eerder dat het patiëntenrecht ook betrekking heeft op de medische dossiers, waarvoor de zorgverlener verantwoordelijk is.
E. de Blij, K. van Nieuwenhuijzen-Bovée

5 De tandartsassistent verzorgt de administratie

Samenvatting
Om de soepele gang van zaken binnen de praktijk te waarborgen zorgt de assistent ervoor dat tandheelkundige gebruiks- en verbruiksartikelen in voldoende mate aanwezig zijn. Dat betekent tijdig bestellen als een laatste verpakking wordt aangebroken. Per product kan een minimumvoorraad worden gehanteerd op basis van gemiddeld verbruik, periode tussen bestellen en leveren en houdbaarheid. Afhankelijk van het soort artikel en de beschikbare ruimte worden bij dental depots bestellingen geplaatst. Dat kan op vele manieren.
E. de Blij, K. van Nieuwenhuijzen-Bovée

Nawerk

Meer informatie