Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2008 | Op onderzoek

Werkplekleren

De kwaliteit van werkplek als opleidingsplek

Auteurs: Miranda Timmermans, Ruud Klarus

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 3/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding maatschappelijk werk. Binnen het competentiegericht opleiden heeft de werkplek een nog belangrijkere plaats gekregen in het curriculum. Het opleiden op basis van competenties richt zich op het ontwikkelen van kenmerkende beroepsvaardigheden, kennis en attitude. Competenties houden direct verband met de beroepsuitoefening en worden daar zichtbaar en functioneel. Dit leidt ertoe dat leren en opleiden op de werkplek steeds meer aandacht krijgt. De vraag is, wat is de kwaliteit van de praktijk als leerwerkplek?
Literatuur
go back to reference Ashton, D. N. (2004), ‘Impact of organisational structure and practices on learning in the workplace’, in: International Journal of Training and Development, jg. 8 nr. 1, pp. 43-53. Ashton, D. N. (2004), ‘Impact of organisational structure and practices on learning in the workplace’, in: International Journal of Training and Development, jg. 8 nr. 1, pp. 43-53.
go back to reference Billett, S. (2004), ‘Workplace participatory practices. Conceptualising workplaces as learning environments’, in: The Journal of Workplace Learning, jg. 16, nr. 6, pp. 312-324. Billett, S. (2004), ‘Workplace participatory practices. Conceptualising workplaces as learning environments’, in: The Journal of Workplace Learning, jg. 16, nr. 6, pp. 312-324.
go back to reference Coonen, H. W.A.M. (2005), De leraar in de kennissamenleving. Beschouwing over een nieuwe professionele identiteit van de leraar, de innovatie van de lerarenopleiding en het management van de onderwijsvernieuwing. Inaugurele Rede, Universiteit Twente. Coonen, H. W.A.M. (2005), De leraar in de kennissamenleving. Beschouwing over een nieuwe professionele identiteit van de leraar, de innovatie van de lerarenopleiding en het management van de onderwijsvernieuwing. Inaugurele Rede, Universiteit Twente.
go back to reference Klarus, R. (2004), ‘Omdat het nog beter kan. Competentiegericht opleiden van leraren’, in: VELON. Tijdschrift voor lerarenopleiders, jg. 25, nr. 4, pp. 18-29. Klarus, R. (2004), ‘Omdat het nog beter kan. Competentiegericht opleiden van leraren’, in: VELON. Tijdschrift voor lerarenopleiders, jg. 25, nr. 4, pp. 18-29.
go back to reference Kwakman, K. (2003). Anders leren, beter werken. Lectorale rede lectoraat ´Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten in de gezondheidszorg ´, Nijmegen: HAN. Kwakman, K. (2003). Anders leren, beter werken. Lectorale rede lectoraat ´Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten in de gezondheidszorg ´, Nijmegen: HAN.
go back to reference Nieuwenhuis, A.F.M. & M. van Woerkom (2006), ‘Rationales achter werkplekleren’, in: Pedagogische Studiën, nr. 83, pp. 343-354. Nieuwenhuis, A.F.M. & M. van Woerkom (2006), ‘Rationales achter werkplekleren’, in: Pedagogische Studiën, nr. 83, pp. 343-354.
go back to reference Onstenk, J., J. Oudejans en R. van Seters (2002), De school als leer- en opleidingsplaats. Achtergronden en argumenten bij het beschrijvingsmodel, Den Bosch: CINOP Onstenk, J., J. Oudejans en R. van Seters (2002), De school als leer- en opleidingsplaats. Achtergronden en argumenten bij het beschrijvingsmodel, Den Bosch: CINOP
go back to reference Teune, P. (2004), Op weg naar competentiegericht opleiden. Een onderzoek naar innovatiediffusie bij de Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Antwerpen&Apeldoorn: Garant. Teune, P. (2004), Op weg naar competentiegericht opleiden. Een onderzoek naar innovatiediffusie bij de Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Antwerpen&Apeldoorn: Garant.
go back to reference Timmermans, M., B. van Lanen & R. Klarus (2008), Scholen in Opleiding. Over de kwaliteit van de opleidingsschool in ontwikkeling. Paper gepresenteerd tijdens de VELON conferentie, 31 maart-1 april 2008, Veldhoven. Timmermans, M., B. van Lanen & R. Klarus (2008), Scholen in Opleiding. Over de kwaliteit van de opleidingsschool in ontwikkeling. Paper gepresenteerd tijdens de VELON conferentie, 31 maart-1 april 2008, Veldhoven.
Metagegevens
Titel
Werkplekleren
De kwaliteit van werkplek als opleidingsplek
Auteurs
Miranda Timmermans
Ruud Klarus
Publicatiedatum
01-06-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 3/2008
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03076829

Andere artikelen Uitgave 3/2008

Vakblad Sociaal Werk 3/2008 Naar de uitgave

Boekwerk

Boekwerk

Wetten en regels

De stage-overeenkomst

Thema: stage

Groei & bloei