Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 5/2016

01-11-2016 | Participatie

Werken, zorgen en leren niet voor iedereen goed te doen

Combinatiedruk in de participatiesamenleving1

Auteurs: Patricia van Echtelt, Simone Croezen, Jan Dirk Vlasblom

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 5/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De overheid wil dat burgers meer werken, zorgen en leren. Maar lukt dat ook? Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht wat het overheidsbeleid in de praktijk voor mensen betekent. De resultaten laten zien dat de combinatie werken, zorgen en leren niet voor iedereen makkelijk te realiseren is.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Dit product is nog niet beschikbaar met een online abonnement

Voetnoten
1
Echtelt, P. van, S. Croezen, J.D. Vlasblom en M. de Voogd-Hamelink (2016). Aanbod van Arbeid 2016. Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 
2
Josten, E. en A. de Boer (2015). Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 
3
Zie bijvoorbeeld: tk (2013/2014). Hoofdlijnen aanpak psychosociale arbeidsbelasting. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013/2014, 25883, nr. 227.
 
5
tk (2010/2011). Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen. Tweede Kamer, vergaderjaar 2010/2011, 32889, nr. 3.
 
6
Broese van Groenou, M., S. Schakel en N. Tolkacheva (2015).Werk en mantelzorg. Een risico voor de psychische gezondheid?, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jg. 31, nr. 4, p. 393-410.
 
7
Jong, H. de en G. van der Veer (2015). Participatie? Dat kan niet zonder een mantelzorgvriendelijk werkklimaat, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jg. 31, nr. 4, p. 449-451.
 
9
Toespraak van minister Asscher bij de bijeenkomst ‘De innoverende arbeidsmarkt’ op 24 februari 2016 (www.​rijksoverheid.​nl)
 
10
Hans de Boer labbekakt zelf, De Volkskrant, 27 juni 2015.
 
11
Vrooman, C., E. Josten en P. van Echtelt (2016). De laagopgeleiden van de toekomst: meer dan een scholingsprobleem. In: SZW (red). Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt (p. 23-40). Den Haag: SZW.
 
Metagegevens
Titel
Werken, zorgen en leren niet voor iedereen goed te doen
Combinatiedruk in de participatiesamenleving1
Auteurs
Patricia van Echtelt
Simone Croezen
Jan Dirk Vlasblom
Publicatiedatum
01-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 5/2016
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-016-0111-7