Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 3/2004

01-06-2004 | Artikel

Werken met de jeugdige met anorexia nervosa.

Aspecten van een psychiatrisch-psychotherapeutisch werkmodel

Auteur: Prof. dr. F. Verheij

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 3/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

In de leerboeken staan weinig handvatten vermeld om vorm te geven aan een behandelingscontext voor een relatie met de adolescent met anorexia nervosa en diens gezin. In dit artikel wordt zowel vanuit de praktijk als vanuit de literatuur besproken hoe een behandelingscontext gecreëerd kan worden en hoe daarbinnen gezocht kan worden naar een therapeutische relatie in geval van anorexia nervosa. Een van de bekende hindernissen is dat adolescenten met anorexia nervosa zelden zelf om hulp vragen, oftewel: er is bij aanvang (nog) geen veranderingsmotivatie. Geschetst wordt hoe zakelijk, gericht op eten en gewicht, een behandelingsmodel neergezet wordt, resulterend in een behandelingsovereenkomst. Centraal staat de constatering van Vandereycken dat flexibiliteit vereist is en dat de therapeut dient te accepteren dat dit een proces van vallen en opstaan is. Separaat wordt kort ingegaan op de centrale plaats die angst in de eetstoornis inneemt en wordt stilgestaan bij het effect van de ontwikkelingsleeftijd op de vormgeving van de werkrelatie.
Literatuur
go back to reference Beumont, P.J.V., & Touyz, S.W. (2003). What kind of illness is anorexia nervosa? European Child & Adolescent Psychiatry, Supplement 1, 12, 20-24. Beumont, P.J.V., & Touyz, S.W. (2003). What kind of illness is anorexia nervosa? European Child & Adolescent Psychiatry, Supplement 1, 12, 20-24.
go back to reference Bruch, H. (1978). The golden cage: the enigma of anorexia nervosa. New York: Vintage Books. Bruch, H. (1978). The golden cage: the enigma of anorexia nervosa. New York: Vintage Books.
go back to reference Bryant-Waugh, R. (2001). Eating disorders in childhood. Lezing gehouden op de studiedag ‘Niet zomaar ziek’ op 26 oktober 2001 in Brussel. Bryant-Waugh, R. (2001). Eating disorders in childhood. Lezing gehouden op de studiedag ‘Niet zomaar ziek’ op 26 oktober 2001 in Brussel.
go back to reference Christie, D., Watkins, B., & Lask, B. (2000). Assessment. In B. Lask & R. Bryant-Waugh (Eds.), Anorexia nervosa and related eating disorders in childhood and adolescence (pp. 105-125). Hove: Psychology Press. Christie, D., Watkins, B., & Lask, B. (2000). Assessment. In B. Lask & R. Bryant-Waugh (Eds.), Anorexia nervosa and related eating disorders in childhood and adolescence (pp. 105-125). Hove: Psychology Press.
go back to reference Eisler, I., Dare, C., Hodes, M., Russell, G., Dodge, E., & Le Grange, D. (2000). Family therapy for adolescent anorexia nervosa: The results of a controlled comparison of two family interventions. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 1-10.CrossRef Eisler, I., Dare, C., Hodes, M., Russell, G., Dodge, E., & Le Grange, D. (2000). Family therapy for adolescent anorexia nervosa: The results of a controlled comparison of two family interventions. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 1-10.CrossRef
go back to reference Elburg, A.A. van (2002). Boekbespreking Handboek Eetstoornissen van W. Vandereycken en G. Noordenbosch. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 57, 1189-1190. Elburg, A.A. van (2002). Boekbespreking Handboek Eetstoornissen van W. Vandereycken en G. Noordenbosch. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 57, 1189-1190.
go back to reference Elburg, A.A. van, & Duyx, J.H.M. (2003). Anorexia en boulimia nervosa. In F.C. Verhulst, F. Verheij & R.F. Ferdinand (red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie; psychopathologie. Assen: Van Gorcum (in druk Elburg, A.A. van, & Duyx, J.H.M. (2003). Anorexia en boulimia nervosa. In F.C. Verhulst, F. Verheij & R.F. Ferdinand (red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie; psychopathologie. Assen: Van Gorcum (in druk
go back to reference Fleminger, S. (2002). Adolescentie en ontwikkeling. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen (pp. 184-205). Utrecht: De Tijdstroom. Fleminger, S. (2002). Adolescentie en ontwikkeling. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen (pp. 184-205). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Halmi, K.A. (2002). Anorexia nervosa and bulimia nervosa. In M. Lewis (Ed.), Child and adolescent psychiatry. A comprehensive textbook (pp. 692-700). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. Halmi, K.A. (2002). Anorexia nervosa and bulimia nervosa. In M. Lewis (Ed.), Child and adolescent psychiatry. A comprehensive textbook (pp. 692-700). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.
go back to reference Hartup, W.W. (1988). Peer relations and family relations: two social worlds. In M. Rutter (Ed.), Scientific foundations of developmental psychiatry. London: William Heinemann Medical Books Ltd. Hartup, W.W. (1988). Peer relations and family relations: two social worlds. In M. Rutter (Ed.), Scientific foundations of developmental psychiatry. London: William Heinemann Medical Books Ltd.
go back to reference Honig, P. (2000). Family work. In B. Lask & R. Bryant-Waugh (Eds.), Anorexia nervosa and related eating disorders in childhood and adolescence (pp. 187-204). Hove: Psychology Press. Honig, P. (2000). Family work. In B. Lask & R. Bryant-Waugh (Eds.), Anorexia nervosa and related eating disorders in childhood and adolescence (pp. 187-204). Hove: Psychology Press.
go back to reference Jansen, A. (2002). Leerprocessen en cognities. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen (pp. 207-232). Utrecht: De Tijdstroom. Jansen, A. (2002). Leerprocessen en cognities. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen (pp. 207-232). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Lask, B. (2000). Aetiology. In B. Lask & R. Bryant-Waugh (Eds.), Anorexia nervosa and related eating disorders in childhood and adolescence (pp. 63-79). Hove: Psychology Press. Lask, B. (2000). Aetiology. In B. Lask & R. Bryant-Waugh (Eds.), Anorexia nervosa and related eating disorders in childhood and adolescence (pp. 63-79). Hove: Psychology Press.
go back to reference Lask, B., & Bryant-Waugh, R. (Eds.) (2000). Anorexia nervosa and related eating disorders in childhood and adolescence. Hove: Psychology Press. Lask, B., & Bryant-Waugh, R. (Eds.) (2000). Anorexia nervosa and related eating disorders in childhood and adolescence. Hove: Psychology Press.
go back to reference Lewis, M. (2002). Child and adolescent psychiatry. A comprehensive textbook. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. Lewis, M. (2002). Child and adolescent psychiatry. A comprehensive textbook. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.
go back to reference Neumärker, K.-J., & Steinhausen, H.-C. (Eds.) (2003). Eating disorders in young people. European Child and Adolescent Psychiatry, 12, Supplement 1, 1-117. Neumärker, K.-J., & Steinhausen, H.-C. (Eds.) (2003). Eating disorders in young people. European Child and Adolescent Psychiatry, 12, Supplement 1, 1-117.
go back to reference Prochaska, J.O., & DiClemente, C.C. (1992). The transtheoretical model of change. In J.C. Norcross & M.R. Goldfried (Eds.), Handbook of psychotherapy integration (pp. 300-334). New York: Basic Books. Prochaska, J.O., & DiClemente, C.C. (1992). The transtheoretical model of change. In J.C. Norcross & M.R. Goldfried (Eds.), Handbook of psychotherapy integration (pp. 300-334). New York: Basic Books.
go back to reference Robin, A.L., & Siegel, P.T. (1999). Family therapy with eating-disordered adolescents. In S.W. Russ & Th.H. Ollendick (Eds.), Handbook of psychotherapies with children and families (pp. 301-325). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. Robin, A.L., & Siegel, P.T. (1999). Family therapy with eating-disordered adolescents. In S.W. Russ & Th.H. Ollendick (Eds.), Handbook of psychotherapies with children and families (pp. 301-325). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
go back to reference Russell, G.F., Szmukler, G.I., Dare, C., & Eisler, I. (1987). An evaluation of family therapy in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Archives of General Psychiatry, 454, 1047-1056. Russell, G.F., Szmukler, G.I., Dare, C., & Eisler, I. (1987). An evaluation of family therapy in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Archives of General Psychiatry, 454, 1047-1056.
go back to reference Schoemaker, C.G., Rigter, H.G.M., Graaf, R. de, & Cuijpers, P. (2002). Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid Jaarbericht 2002. Utrecht: Bureau NMG. Schoemaker, C.G., Rigter, H.G.M., Graaf, R. de, & Cuijpers, P. (2002). Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid Jaarbericht 2002. Utrecht: Bureau NMG.
go back to reference Spaans, J., & Bloks, H. (2002). Motivering tot verandering. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen (pp. 115-144). Utrecht: De Tijdstroom. Spaans, J., & Bloks, H. (2002). Motivering tot verandering. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen (pp. 115-144). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Steinhausen, H.-Ch. (1997). Clinical guidelines for anorexia nervosa and bulimia nervosa. European Child & Adolescent Psychiatry, 6, 121-128.PubMed Steinhausen, H.-Ch. (1997). Clinical guidelines for anorexia nervosa and bulimia nervosa. European Child & Adolescent Psychiatry, 6, 121-128.PubMed
go back to reference Steinhausen, H.-C. (2002).Anorexia and bulimia nervosa. In M. Rutter & E. Taylor (Eds.), Child and adolescent psychiatry (pp. 555-570). Oxford: Blackwell Publishing. Steinhausen, H.-C. (2002).Anorexia and bulimia nervosa. In M. Rutter & E. Taylor (Eds.), Child and adolescent psychiatry (pp. 555-570). Oxford: Blackwell Publishing.
go back to reference Szmukler, G., & Dare, C. (1991). The Maudsley hospital study of family therapy in anorexia nervosa and bulimia nervosa. In D.B. Woordside & L. Shekter-Wolfson (Eds.), Family approaches in treatment of eating disorders (pp. 3-21). Washington D.C./Londen: American Psychiatric Press. Szmukler, G., & Dare, C. (1991). The Maudsley hospital study of family therapy in anorexia nervosa and bulimia nervosa. In D.B. Woordside & L. Shekter-Wolfson (Eds.), Family approaches in treatment of eating disorders (pp. 3-21). Washington D.C./Londen: American Psychiatric Press.
go back to reference Touyz, S., Thornton, C., Rieger, E., George, L., & Beumont, P. (2003). The incorporation of the stage of change model in the day hospital treatment of patients with anorexia nervosa. European Child & Adolescent Psychiatry, Supplement 1, 12, 65-71. Touyz, S., Thornton, C., Rieger, E., George, L., & Beumont, P. (2003). The incorporation of the stage of change model in the day hospital treatment of patients with anorexia nervosa. European Child & Adolescent Psychiatry, Supplement 1, 12, 65-71.
go back to reference Vandereycken, W. (2002). Therapierelatie en beroepsethiek. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen (pp. 305-321). Utrecht: De Tijdstroom. Vandereycken, W. (2002). Therapierelatie en beroepsethiek. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen (pp. 305-321). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Vanderlinden, J. (2002). Het gezin. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen (pp. 271-288). Utrecht: De Tijdstroom. Vanderlinden, J. (2002). Het gezin. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen (pp. 271-288). Utrecht: De Tijdstroom.
Metagegevens
Titel
Werken met de jeugdige met anorexia nervosa.
Aspecten van een psychiatrisch-psychotherapeutisch werkmodel
Auteur
Prof. dr. F. Verheij
Publicatiedatum
01-06-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 3/2004
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03062077

Andere artikelen Uitgave 3/2004

Tijdschrift voor Psychotherapie 3/2004 Naar de uitgave

Inleiding

Inleiding