Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Werkboek klinische schematherapie is geschreven voor patiënten die opgenomen zijn of in een deeltijdbehandeling behandeld worden. Patiënten die individueel of in een groep behandeld worden, kunnen dit boek ook goed gebruiken. Met dit boek kunnen patiënten, in overleg met hun behandelaar of behandelteam, zelf werken aan lang bestaande destructieve patronen.

Het doorwerken van het werkboek geeft de lezer houvast om zelf te werken aan langer bestaande problemen en datgene wat in de therapie is geleerd, voort te zetten en te bestendigen.

Het werkboek bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft de lezer een heldere uitleg over de theoretische achtergrond van schematherapie.
Het tweede deel behandelt alle schema's stap voor stap: wat zijn de specifieke eigenschappen van ieder schema, hoe zijn de verschillende schema's ontstaan, wat zijn de specifieke valkuilen in contact met anderen en welke stappen kan iemand zetten om tot verandering te komen.
Het derde deel bestaat uit verschillende therapieformulieren. Deze formulieren zijn behulpzaam bij het voorbereiden van de verschillende therapieonderdelen. Daarnaast zijn er specifieke formulieren met oefeningen die helpen om oude patronen te doorbreken en gezonde alternatieven te ontwikkelen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Algemene inleiding (dag)klinische schematherapie

Dit werkboek is ontwikkeld voor mensen die een (dag-)klinische therapie volgen met schematherapie als kader. Het is een hulpmiddel om zelf meer van je eigen problematiek te gaan begrijpen en geeft je concrete handvatten om met je problemen aan de slag te gaan.
W. Adema, J. Blokland-Vos, G. Günther, M. Oudmaijer

2. Stappen tot verandering

De Afstandelijke beschermer heb je in je jeugd ontwikkeld om met moeilijke situaties om te kunnen gaan. Hoewel hij je helpt om pijnlijke emoties niet te voelen, is hij voor volwassenen een schadelijke modus en belemmert hij de therapie. Het is dus van belang zo snel mogelijk uit deze modus te komen en over te schakelen op een andere toestand met meer emotie. In de therapie wordt hieraan gewerkt via het proces van vormgeven, stilstaan, bewust worden en benoemen van gevoelens en gewaarwordingen.
W. Adema, J. Blokland-Vos, G. Günther, M. Oudmaijer

3. Formulieren klinische schematherapie

Dit formulierendeel biedt je formulieren die je tijdens je behandeling gaat gebruiken. Klinische schematherapie is een vorm van behandeling waarin het belangrijk is om actief aan de slag te gaan en op onderzoek uit te gaan.
E. H. Muste, J. M. L. van der Meijden

Nawerk

Meer informatie