Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 9/2014

01-11-2014 | Onderzoek

Werkbeleving van bedrijfsartsen (3): context en perspectief

Auteurs: Dr. Nico Plomp, Sara el Markhous

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 9/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Onvrede onder artsen over werkdruk en inperking van hun autonomie blijkt een internationaal verschijnsel. Een belangrijke oorzaak is de toegenomen bemoeienis van beleidvoerders (overheid) en financiers (via de managers) met het zorgproces gericht op kostenbesparing en effectievere dienstverlening. Het introduceren van marktwerking binnen het publieke domein was daartoe een belangrijk stap.
De nadruk op efficiëntie en effectiviteit en de grotere afhankelijkheid van de markt hebben geleid tot een institutioneel wantrouwen tussen aanbieders en afnemers en een afrekencultuur. Hierdoor wordt opportunistisch en onethisch handelen bevorderd, innovatie belemmerd en de professionele attitude ondermijnd.
In deze omstandigheden is het van belang dat de bedrijfsarts zijn professioneel elan behoudt. Zo wordt de professional aangesproken op wat hem het sterkst motiveert: het inhoudelijk met het vak bezig zijn, ten bate van de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Dit is de enige manier om het vertrouwen in het beroep te verwerven en behouden.
Literatuur
1.
go back to reference Plomp HN, Markous S el. Werkbeleving van bedrijfsartsen: wat hen frustreert. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 304-12.CrossRef Plomp HN, Markous S el. Werkbeleving van bedrijfsartsen: wat hen frustreert. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 304-12.CrossRef
2.
go back to reference Plomp HN, Markhous S el. Werkbeleving van bedrijfsartsen: wat hen motiveert. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 256-64.CrossRef Plomp HN, Markhous S el. Werkbeleving van bedrijfsartsen: wat hen motiveert. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 256-64.CrossRef
3.
go back to reference Shanafelt TD, Slolan JA, Habermann TM. The wellbeing of physicians. The American Journal of Medicine 2003; 114: 513-519. Ref Type: Journal (Full).PubMedCrossRef Shanafelt TD, Slolan JA, Habermann TM. The wellbeing of physicians. The American Journal of Medicine 2003; 114: 513-519. Ref Type: Journal (Full).PubMedCrossRef
4.
go back to reference Cole TR, Carlin N. The art of medicine, the suffering of physicians. Lancet 2009; 374: 1414-5.CrossRef Cole TR, Carlin N. The art of medicine, the suffering of physicians. Lancet 2009; 374: 1414-5.CrossRef
5.
go back to reference Karasek R, Brisson C, Kawakami N, et al. The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. J Occup Health Psychol 1998; 3: 322-55.PubMedCrossRef Karasek R, Brisson C, Kawakami N, et al. The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. J Occup Health Psychol 1998; 3: 322-55.PubMedCrossRef
6.
go back to reference Schaufeli W, Taris T. Het Job Demands-Resources model: overzicht en kritische beschouwing. Gedrag en Organisatie 2013; 26: 182-204. Schaufeli W, Taris T. Het Job Demands-Resources model: overzicht en kritische beschouwing. Gedrag en Organisatie 2013; 26: 182-204.
7.
go back to reference Bakker A, Demerouti E. The Job Demands-Resources model: State of the Art. Journal of Managerial Psychology 2010; 22: 309-28.CrossRef Bakker A, Demerouti E. The Job Demands-Resources model: State of the Art. Journal of Managerial Psychology 2010; 22: 309-28.CrossRef
8.
go back to reference Ryan RM, Deci EL. Self-regulation and the problem of human autonomy: does psychology need choice, self-determination, and will? J Pers 2006; 74: 1557-85.PubMedCrossRef Ryan RM, Deci EL. Self-regulation and the problem of human autonomy: does psychology need choice, self-determination, and will? J Pers 2006; 74: 1557-85.PubMedCrossRef
9.
go back to reference Gulden J van, Rhenen W van. Werken met meer plezier. Is dat te leren? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2013; 21: 156-9.CrossRef Gulden J van, Rhenen W van. Werken met meer plezier. Is dat te leren? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2013; 21: 156-9.CrossRef
10.
go back to reference Kalleberg AL. Work Values and Job Rewards: A Theory of Job Satisfaction. American Sociological Review 1977; 42: 124-43.CrossRef Kalleberg AL. Work Values and Job Rewards: A Theory of Job Satisfaction. American Sociological Review 1977; 42: 124-43.CrossRef
12.
go back to reference Leicht KT, Walter T, Sainsaulieu I, Davies S. New Public Management and New Professionalism across Nations and Contexts. Current Sociology 2009; 57: 581-605.CrossRef Leicht KT, Walter T, Sainsaulieu I, Davies S. New Public Management and New Professionalism across Nations and Contexts. Current Sociology 2009; 57: 581-605.CrossRef
13.
go back to reference Plomp HN. The impact of the introduction of market incentives on occupational health services and occupational health professionals: experiences from The Netherlands. Health Policy 2008; 88: 25-37.PubMedCrossRef Plomp HN. The impact of the introduction of market incentives on occupational health services and occupational health professionals: experiences from The Netherlands. Health Policy 2008; 88: 25-37.PubMedCrossRef
14.
go back to reference Plomp H, Markhous S el, Hermsen M. Waarom NVABrichtlijnen niet worden gevolgd, een kwalitatief onderzoek naar het oordeel van bedrijfsartsen (Why guidelines are not implemented, a qualitative research after the opinion of occupational physicians). Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2012; 20: 299-317.CrossRef Plomp H, Markhous S el, Hermsen M. Waarom NVABrichtlijnen niet worden gevolgd, een kwalitatief onderzoek naar het oordeel van bedrijfsartsen (Why guidelines are not implemented, a qualitative research after the opinion of occupational physicians). Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2012; 20: 299-317.CrossRef
16.
go back to reference Douwe H van. Professionalisering en arbeidsdeling. Sociale Interventie 2006; 2: 17-25. Ref Type: Journal (Full). Douwe H van. Professionalisering en arbeidsdeling. Sociale Interventie 2006; 2: 17-25. Ref Type: Journal (Full).
17.
go back to reference Brock DM, Leblebici H, Muzio D. Understanding professionals and their workplaces: the mission of the Journal of Professions and Organisation. Journal of Professions and Organization 2014; 1: 1-15.CrossRef Brock DM, Leblebici H, Muzio D. Understanding professionals and their workplaces: the mission of the Journal of Professions and Organisation. Journal of Professions and Organization 2014; 1: 1-15.CrossRef
18.
go back to reference Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Bewijzen van goede dienstverlening. Amsterdam University Press, 2004. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Bewijzen van goede dienstverlening. Amsterdam University Press, 2004.
19.
go back to reference Saltman RB, Busse R, Mossialos E. Balancing regulation and entrepreneuralism in European helath care sector: theory and practice. In: Saltman Richard B, Busse Reinhard, Mossialos Elias, editors. Regulating entrepreneurial behaviour in European health care systems. Buckingham: Open University Press 2002: 3-52. Saltman RB, Busse R, Mossialos E. Balancing regulation and entrepreneuralism in European helath care sector: theory and practice. In: Saltman Richard B, Busse Reinhard, Mossialos Elias, editors. Regulating entrepreneurial behaviour in European health care systems. Buckingham: Open University Press 2002: 3-52.
20.
go back to reference Royal College of Physicians. Doctors in society: medical professionalism in a changing world, Report a Working Party Royal College of Physicians. London: Royal College of Physicians, 2005. Royal College of Physicians. Doctors in society: medical professionalism in a changing world, Report a Working Party Royal College of Physicians. London: Royal College of Physicians, 2005.
21.
go back to reference Algra D. Wat maakt een goede bedrijfsarts? Over de rafelranden van de beroepsuitoefening en de soms barre condities waaronder bedrijfsartsen moeten werken. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 33-6.CrossRef Algra D. Wat maakt een goede bedrijfsarts? Over de rafelranden van de beroepsuitoefening en de soms barre condities waaronder bedrijfsartsen moeten werken. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 33-6.CrossRef
22.
go back to reference Sorgdrager B, Spreeuwers D. Dappere dokters laten zich niet door de wet sturen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 299-300.CrossRef Sorgdrager B, Spreeuwers D. Dappere dokters laten zich niet door de wet sturen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 299-300.CrossRef
Metagegevens
Titel
Werkbeleving van bedrijfsartsen (3): context en perspectief
Auteurs
Dr. Nico Plomp
Sara el Markhous
Publicatiedatum
01-11-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 9/2014
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-014-0195-2

Andere artikelen Uitgave 9/2014

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 9/2014 Naar de uitgave

OriginalPaper

Van de verenigingen