Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2000 | OriginalPaper | Hoofdstuk

31. Werk En Sociale Zekerheid

Auteurs: Drs. H. S. Miedema, Mr.Dr. A. C. Hendriks, Prof.Dr. J. J. Rasker

Gepubliceerd in: Reumatologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de gevolgen van reumatische aandoeningen voor het krijgen en houden van werk. Verschillende aspecten die bij de beoordeling van de belastbaarheid van belang zijn, komen aan bod. In het katern Reumatische ziekten van het Handboek arbeid en belastbaarheid worden deze onderwerpen veel uitgebreider behandeld. In de tweede paragraaf gaan wij in op de gevolgen van reumatische aandoeningen voor deelname aan betaalde arbeid. De daaropvolgende paragraaf gaat over de gevolgen voor de werksituatie. De informatie in deze paragrafen heeft vooral betrekking op chronische inflammatoire ziektebeelden (zoals reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica), degeneratieve aandoeningen die vallen onder de verzamelnaam artrose, en de chronische wekedelenaandoening fibromyalgie. De vierde paragraaf behandelt het juridische kader; hier krijgen veelvoorkomende vragen over het krijgen en houden van werk bij een reumatische aandoening aandacht. In deze paragraaf geven wij ook een beknopte schets van de rechtspositie van mensen met reumatische aandoeningen op de particuliere arbeidsmarkt. Deze rechtspositie vloeit, bij afwezigheid van specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot reuma, voort uit het algemene arbeidsovereenkomst- en socialezekerheidsrecht. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk bevat een aantal korte conclusies.
Literatuur
go back to reference Asscher-Vonk IP, et al. De zieke werknemer; 2e dr. Deventer: Kluwer, 1999. Asscher-Vonk IP, et al. De zieke werknemer; 2e dr. Deventer: Kluwer, 1999.
go back to reference Van Elderen TMT. Chronisch zieken (on)beperkt aan het werk. Den Haag: Vuga, 1995. Van Elderen TMT. Chronisch zieken (on)beperkt aan het werk. Den Haag: Vuga, 1995.
go back to reference Van Gelder K, Gorter K. Voorzieningen ter bevordering van de arbeidsdeelname van mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 1997. Van Gelder K, Gorter K. Voorzieningen ter bevordering van de arbeidsdeelname van mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 1997.
go back to reference Hendriks AC. Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. Een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse. Deventer: Kluwer, 2000. Hendriks AC. Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. Een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse. Deventer: Kluwer, 2000.
go back to reference Koehler JBI, Spijkerboer PM. Augustusrapportage arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1999. Een overzicht van ontwikkelingen tot begin 1999 (rapport ctsv augustus 1999, R99/7). Zoetermeer: ctsv, 1999. Koehler JBI, Spijkerboer PM. Augustusrapportage arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1999. Een overzicht van ontwikkelingen tot begin 1999 (rapport ctsv augustus 1999, R99/7). Zoetermeer: ctsv, 1999.
go back to reference Miedema HS, Rasker JJ, red. Katern Reumatische ziekten. Handboek Arbeid en belastbaarheid. Houten-Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1998. Miedema HS, Rasker JJ, red. Katern Reumatische ziekten. Handboek Arbeid en belastbaarheid. Houten-Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1998.
go back to reference Nationale Commissie Chronisch Zieken. Werk op maat. Advies arbeidsmarktpositie van mensen met chronische gezondheidsproblemen (Advies nccz 95/03). Zoetermeer: nccz, 1995. Nationale Commissie Chronisch Zieken. Werk op maat. Advies arbeidsmarktpositie van mensen met chronische gezondheidsproblemen (Advies nccz 95/03). Zoetermeer: nccz, 1995.
go back to reference Vinke H, Andries F, Wevers C. Werkgevers en reïntegratie. Amsterdam: lisv, 1998. Vinke H, Andries F, Wevers C. Werkgevers en reïntegratie. Amsterdam: lisv, 1998.
Metagegevens
Titel
Werk En Sociale Zekerheid
Auteurs
Drs. H. S. Miedema
Mr.Dr. A. C. Hendriks
Prof.Dr. J. J. Rasker
Copyright
2000
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0475-2_31