Skip to main content
Top

2010 | wo | Boek

Werk en gezondheid

Inleiding in de bedrijfsgezondheidszorg

Redacteuren: Dr. J.H.A.M. Verbeek, Dr. P.B.A. Smits

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

In het veld van werk en gezondheid zijn veranderingen aan de orde van de dag. Voor iedereen die zicht vanuit een medische invalshoek orienteert op dit werkveld, is er nu de vierde druk van Werk en gezondheid ( de eerste drie drukken verschenen onder de titel Inleiding in de bedrijfgezondheidszorg). Geheel aangepast aan de recentste wetgeving, en aansluitend bij recente discussies en opvattingen, worden de belangrijkste vragen behandeld die in de praktijk voorkomen. Uniek is dit boek door de combinatie van de medische invalshoek en praktijkgerichtheid. Een standaardwerk dat de bedrijfsarts in zijn dagelijkse praktijk een uitgangspunt biedt.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. De relatie tussen werk en gezondheid
Samenvatting
De relatie tussen werk en gezondheid is medisch interessant en complex. Werk heeft voor de meeste mensen een positieve functie die het welzijn vergroot. Maar belastende factoren in het werk kunnen ook tot beroepsziekten leiden. En gezondheidsproblemen kunnen de mogelijkheden om te werken ernstig beperken. Voor beide relaties worden in dit hoofdstuk modellen beschreven en verklaringen gegeven. De relatie tussen werk en gezondheid is het aandachtsgebied van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts.
J.H.A.M. Verbeek, P.B.A. Smits
2. Ziek door het werk? Werknemers met werkgerelateerde aandoeningen
Samenvatting
Het is belangrijk om beroepsziekten te herkennen. Het vaststellen van de relatie met het werk is de aanleiding voor preventieve maatregelen in de werksituatie. De diagnose beroepsziekte is nodig voor therapie, begeleiding, preventie, erkenning en financiële compensatie. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste werkgerelateerde aandoeningen behandeld.
J.H.A.M. Verbeek, P.B.A. Smits
3. Kan deze patiënt werken? Begeleiding van zieke werknemers
Samenvatting
Zieke werknemers worden begeleid door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt de arbeidsgeschiktheid, signaleert problemen, intervenieert om werkhervatting mogelijk te maken, stelt een probleemanalyse op en adviseert over een begeleidingsplan. In dit hoofdstuk wordt een algemene aanpak voor begeleiding voorgesteld. De aanpak wordt uitgewerkt voor werknemers met rugklachten, overspannenheid, hartinfarct en kanker, en is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.
J.H.A.M. Verbeek, P.B.A. Smits
4. Is dit werk ongezond? Gezondheidsrisico's in het werk
Samenvatting
De belangrijkste gezondheidsrisico’s die op een werkplek voorkomen, worden in dit hoofdstuk besproken. Het herkennen en beoordelen van gezondheidsrisico's door werkplekonderzoek en risico-inventarisatie komt eerst aan bod, met aandacht voor bijzondere risicogroepen. Vervolgens worden de gezondheidsrisico's beschreven, met de mogelijke effecten op de gezondheid en de methoden om ze op een werkplek te beoordelen. Ten slotte worden de preventieve interventies beschreven. Achtereenvolgens komen de volgende risico's aan bod: fysieke, psychologische, fysische, chemische, biologische en het risico van het werken in ploegendienst.
M.H.W. Frings-Dresen, A.J. van der Beek, M.M. Verberk, J.B.A. Kipp, P.B.A. Smits
5. Hoe blijven werknemers gezond aan het werk? Arbo- en verzuimbeleid in het bedrijf
Samenvatting
Beroepsziekten en gezondheidsrisico’s moeten worden aangepakt in bedrijven. Werkgevers en werknemers zijn daarom verplicht samen vorm te geven aan een preventief beleid in het bedrijf. Ze worden daarbij geadviseerd door bedrijfsartsen en andere arbospecialisten, vaak werkend in een arbodienst. De voorwaarden voor een gezond beleid in een bedrijf liggen vast in de Arbowet en worden gecontroleerd door de Arbeidsinspectie.
F.J.H van Dijk, J.H. Kwantes
6. Is deze sollicitant geschikt voor dit werk? Keuringen
Samenvatting
Keuringen hebben belangrijke individuele en maatschappelijke consequenties. Door de invoering van de Wet op de medische keuringen in 1998 is het verrichten van aanstellingskeuringen door artsen sterk beperkt. Alleen bij functie-eisen die een bijzonder beroep doen op iemands medische geschiktheid zijn aanstellingskeuringen nog toegestaan. In dit hoofdstuk wordt hiervoor een algemene methodiek gegeven. Om verschillen en overeenkomsten te verduidelijken, worden naast aanstellingskeuringen ook andere keuringen behandeld. Voor het verrichten of juist niet verrichten van keuringen wordt een aantal overwegingen gegeven.
C.T.J Hulshof, J.A.H.M. Verbeek
7. Hoe blijft deze werknemer of groep van werknemers gezond? Preventief Medisch Onderzoek bij werknemers
Samenvatting
In de loop van de tijd zijn er diverse vormen van preventief medisch onderzoek ontstaan. Er wordt gericht medisch onderzoek gedaan naar de effecten van risicovolle werkomstandigheden om eventuele gezondheidsschade in een vroeg stadium te signaleren. Daarnaast wordt preventief medisch onderzoek gedaan gericht op het ontdekken en verbeteren van persoonlijke risicofactoren, bijvoorbeeld ter preventie van hart- en vaatziekten Als derde vorm wordt bij risicoberoepen, zoals brandweerlieden, periodiek de arbeidsgeschiktheid beoordeeld.
C.T.J Hulshof, J.A.H.M. Verbeek
Nawerk
Meer informatie
Titel
Werk en gezondheid
Redacteuren
Dr. J.H.A.M. Verbeek
Dr. P.B.A. Smits
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8295-8
Print ISBN
978-90-313-8294-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8295-8