Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-09-2015 | Onderzoek | Uitgave 4/2015

Pallium 4/2015

Wens en weerstand

Ondersteuning bij behandelbeslissingen als genezing niet meer mogelijk is

Tijdschrift:
Pallium > Uitgave 4/2015
Auteurs:
Hilde Buiting, Linda Brom, Joep Douma
Belangrijke opmerkingen
Hilde Buiting en Linda Brom zijn onderzoeker bij het IKNL, Afdeling Registratie & Onderzoek, Utrecht. Joep Douma is medisch adviseur bij het IKNL Utrecht en internistoncoloog en medisch consulent palliatieve zorg te Arnhem.
Wij danken dr. W.E. Terpstra, dr. M. van der Vorst, prof. dr. P. Huygens en drs. V. Ho voor hun commentaar op eerdere versies van dit artikel. Daarnaast danken wij alle deelnemers van de focusgroepen en de in- en externe klankbordgroep die in een eerdere fase hebben meegedacht over de ontwikkeling van de gespreklijst.

Samenvatting

Het afgelopen jaar deed het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) – in nauwe samenwerking met zorgprofessionals – een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een gesprekslijst om communicatie over anti-tumorgerichte behandeling bij niet meer te genezen kankerpatiënten te bevorderen. In dit artikel zetten wij de uitdagingen van het gebruik van deze gesprekslijst uiteen aan de hand van persoonlijke ervaringen en ideeën van artsen en verpleegkundigen, geïllustreerd met citaten van de focusgroep.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Pallium

Pallium volgt de medische en verpleegkundige ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg. Daarbij is de praktijk de belangrijkste leidraad. Hoewel de ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen vooral betrekking hebben op de zorg voor stervenden, streeft de redactie ernaar een breder spectrum van palliatieve zorgverlening te beschrijven.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2015

Pallium 4/2015 Naar de uitgave

Team in beeld

Tweesporenbeleid