Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2014

01-05-2014

Welke zorgverzekeraar? Overstapbaten en overstapkosten ontrafeld

Auteurs: Daniëlle M.I.D. Duijmelinck, Ilaria Mosca, Wynand P.M.M. van de Ven, Trea Laske-Aldershof

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Keuzevrijheid is een cruciale voorwaarde voor het slagen van het systeem van gereguleerde concurrentie in de gezondheidszorg. Jaarlijks moeten verzekerden onbelemmerd kunnen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Een verzekerde zal overstappen indien de verwachte overstapbaten per saldo groter zijn dan de verwachte overstapkosten. Een vragenlijst onder 1.091 leden van het StemPunt-panel van Motivaction wijst uit dat verzekerden bij de keuze van hun zorgpolis voor 2013 voornamelijk prijsgerelateerde overstapbaten aanwezig achtten. Voor een groot deel van de nietoverstappers vormde tevredenheid de belangrijkste reden om niet over te stappen naar een andere zorgverzekeraar per 1 januari 2013. Desondanks was de aanwezigheid van een overstapkost voor 43% van de niet-overstappers, en dan voornamelijk voor ongezonde jongeren, de belangrijkste reden om niet over te stappen. Het mogelijke verlies van de verworven voordelen bij de huidige zorgverzekeraar blijkt hierbij de grootste overstapkost te zijn. Hoge overstapkosten van bepaalde subgroepen van verzekerden die niet opwegen tegen de overstapbaten, kunnen echter resulteren in verminderde prikkels voor zorgverzekeraars om in te spelen op hun specifieke preferenties. Daarom dienen de overstapkosten van alle subgroepen van verzekerden tot een minimum beperkt te worden. Door de toenemende selectieve zorginkoop van zorgverzekeraars nemen naar verwachting zowel de overstapbaten als de overstapkosten toe. Voor de verwezenlijking van de beoogde effecten van gereguleerde concurrentie dienen de overstapkosten echter niet harder te stijgen dan de overstapbaten.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Voetnoten
1
Verzekerden kunnen hun ontevredenheid ook direct kenbaar maken aan hun zorgverzekeraar. Dit is de zogenoemde ‘voice optie’.34 Deze optie blijft hier buiten beschouwing.
 
2
Verzekerden kunnen ook overstappen naar een andere variant van de zorgverzekering bij hun huidige zorgverzekeraar. Dit type overstapgedrag blijft hier buiten beschouwing.
 
3
Mentality geeft een indicatie van de levensinstelling van een persoon. Motivaction heeft dit onderzocht op basis van waarden- en leefstijlonderzoek (zie www.​motivaction.​nl/​mentality).
 
Literatuur
go back to reference Scanlon DP, Chernew M, Lave JR. Consumer health plan choice: current knowledge and future directions. Ann Rev Public Health 1997;18:507–28. CrossRef Scanlon DP, Chernew M, Lave JR. Consumer health plan choice: current knowledge and future directions. Ann Rev Public Health 1997;18:507–28. CrossRef
go back to reference Laske-Aldershof T, Schut E, Beck K, Grefi S, Shmueli A, Voorde C van de. Consumer mobility in social health insurance markets:a five-country comparison. Appl Health Econ Health Policy 2004;3:229–41. PubMedCrossRef Laske-Aldershof T, Schut E, Beck K, Grefi S, Shmueli A, Voorde C van de. Consumer mobility in social health insurance markets:a five-country comparison. Appl Health Econ Health Policy 2004;3:229–41. PubMedCrossRef
go back to reference Schut FT, Varkevisser M. Marktordening in de gezondheids- zorg. In: Schut FT, Rutten F (red). Economie van de Gezond- heidszorg. Maarssen: Gezondheidszorg; 2009. p. 247–88. Schut FT, Varkevisser M. Marktordening in de gezondheids- zorg. In: Schut FT, Rutten F (red). Economie van de Gezond- heidszorg. Maarssen: Gezondheidszorg; 2009. p. 247–88.
go back to reference Boonen LHHM, Laske-Aldershof T, Schut FT. Kiezen verzeker- den voor kwalitatief betere zorgverzekeraars? Tijdschr Gezondheidswet 2011;89:380–87. CrossRef Boonen LHHM, Laske-Aldershof T, Schut FT. Kiezen verzeker- den voor kwalitatief betere zorgverzekeraars? Tijdschr Gezondheidswet 2011;89:380–87. CrossRef
go back to reference Hesselink BAM, Henneman L, Timmermans DRM. Kiezen voor een zorgverzekering: kwalitatief onderzoek naar het keuzepro- ces van zorgconsumenten. Tijdschr Gezondheidswet 2009;87: 311–7. CrossRef Hesselink BAM, Henneman L, Timmermans DRM. Kiezen voor een zorgverzekering: kwalitatief onderzoek naar het keuzepro- ces van zorgconsumenten. Tijdschr Gezondheidswet 2009;87: 311–7. CrossRef
go back to reference Vektis. Zorgthermometer. Verzekerden in beweging 2012. Zeist: Vektis, 2012. Vektis. Zorgthermometer. Verzekerden in beweging 2012. Zeist: Vektis, 2012.
go back to reference Vos L, Jong J de. Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar. Utrecht: NIVEL, 2009. Vos L, Jong J de. Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar. Utrecht: NIVEL, 2009.
go back to reference Beest F van, Lako C, Sent E-M. Waarom consumenten niet veranderen van zorgverzekeraar. ESB 2010;95(4589):426–8. Beest F van, Lako C, Sent E-M. Waarom consumenten niet veranderen van zorgverzekeraar. ESB 2010;95(4589):426–8.
go back to reference Reitsma-van Rooijen M, Brabers A, Jong J de. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.Utrecht: NIVEL, 2011. Reitsma-van Rooijen M, Brabers A, Jong J de. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.Utrecht: NIVEL, 2011.
go back to reference Reitsma-van Rooijen M, Brabers A, Jong J de. Stijging van het aantal overstappers zet door. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen. Utrecht: NIVEL, 2012. Reitsma-van Rooijen M, Brabers A, Jong J de. Stijging van het aantal overstappers zet door. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen. Utrecht: NIVEL, 2012.
go back to reference Reitsma-van Rooijen M, Brabers A. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Utrecht: NIVEL, 2013. Reitsma-van Rooijen M, Brabers A. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Utrecht: NIVEL, 2013.
go back to reference Royalty AB, Solomon N. Health plan choice: price elasticities in a managed competition setting. J Hum Resources 1999;34:1–41. CrossRef Royalty AB, Solomon N. Health plan choice: price elasticities in a managed competition setting. J Hum Resources 1999;34:1–41. CrossRef
go back to reference Buchmueller TC. The health plan choices of retirees under managed competition. Health Services Res 2000;35:949–76. Buchmueller TC. The health plan choices of retirees under managed competition. Health Services Res 2000;35:949–76.
go back to reference Strombom BA, Buchmueller TC, Feldstein PJ. Switching costs, price sensitivity and health plan choice. J Health Econ 2002;21: 89–116. PubMedCrossRef Strombom BA, Buchmueller TC, Feldstein PJ. Switching costs, price sensitivity and health plan choice. J Health Econ 2002;21: 89–116. PubMedCrossRef
go back to reference Schut FT, Grefi S, Wasem J. Consumer price sensitivity and social health insurance choice in Germany and the Netherlands. Int J Health C Financ Econ 2003;3:117–38. CrossRef Schut FT, Grefi S, Wasem J. Consumer price sensitivity and social health insurance choice in Germany and the Netherlands. Int J Health C Financ Econ 2003;3:117–38. CrossRef
go back to reference Dijk M van, Pomp M, Douven R, Laske-Aldershof T, Schut E, Boer W de, Boo A de. Consumer price sensitivity in Dutch health insurance. Int J Health C Financ Econ 2008;8:225–44. CrossRef Dijk M van, Pomp M, Douven R, Laske-Aldershof T, Schut E, Boer W de, Boo A de. Consumer price sensitivity in Dutch health insurance. Int J Health C Financ Econ 2008;8:225–44. CrossRef
go back to reference Buchmueller TC, Grazier K, Hirth RA, Okeke EN. The price sensitivity of medicare beneficiaries: a regression discontinuity approach. Health Econ 2013;22:35–51. PubMedCrossRef Buchmueller TC, Grazier K, Hirth RA, Okeke EN. The price sensitivity of medicare beneficiaries: a regression discontinuity approach. Health Econ 2013;22:35–51. PubMedCrossRef
go back to reference Jong J de, Brink-Muinen A van den, Groenewegen PP. The Dutch health insurance reform: switching between insurers, a comparison between the general population and the chronically ill and disabled. BMC Health Serv Res 2008;8(58):1–9. Jong J de, Brink-Muinen A van den, Groenewegen PP. The Dutch health insurance reform: switching between insurers, a comparison between the general population and the chronically ill and disabled. BMC Health Serv Res 2008;8(58):1–9.
go back to reference Burnham TA, Frels JK, Mahakan V. Consumer switching costs: a typology, antecedents, and consequences. J Acad Marketing Science 2003;31(2):109–26. CrossRef Burnham TA, Frels JK, Mahakan V. Consumer switching costs: a typology, antecedents, and consequences. J Acad Marketing Science 2003;31(2):109–26. CrossRef
go back to reference Jones MA, Mothersbaugh DL, Beatty SE. Why customers stay: measuring the underlying dimensions of services switching costs and managing their differential strategic outcomes. J Bus Res 2002;55:441–50. CrossRef Jones MA, Mothersbaugh DL, Beatty SE. Why customers stay: measuring the underlying dimensions of services switching costs and managing their differential strategic outcomes. J Bus Res 2002;55:441–50. CrossRef
go back to reference Hendriks M, Jong JD de, Brink-Muinen A van den, Groenewegen PP. The intention to switch health insurer and actual switching behaviour: are there differences between groups of people? Health Expect 2010;13:195–207. PubMedCrossRef Hendriks M, Jong JD de, Brink-Muinen A van den, Groenewegen PP. The intention to switch health insurer and actual switching behaviour: are there differences between groups of people? Health Expect 2010;13:195–207. PubMedCrossRef
go back to reference Duijmelinck DMID, Ven WPMM van de. Choice of insurer for basic health insurance restricted by supplementary insurance. Eur J of Health Econ 2013, DOI 10.1007/s10198-013-0519-7. Duijmelinck DMID, Ven WPMM van de. Choice of insurer for basic health insurance restricted by supplementary insurance. Eur J of Health Econ 2013, DOI 10.1007/s10198-013-0519-7.
go back to reference Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgverzekeringsmarkt 2008. Ontwikkelingen beoordeeld door de NZa.Utrecht: Neder- landse Zorgautoriteit, 2008. Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgverzekeringsmarkt 2008. Ontwikkelingen beoordeeld door de NZa.Utrecht: Neder- landse Zorgautoriteit, 2008.
go back to reference Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Najaars- rapportage CAO-afspraken 2008. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Najaars- rapportage CAO-afspraken 2008. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008.
go back to reference Whitten D, Wakefield RL. Measuring switching costs in IT outsourcing services. J Strategic Inf Syst 2006;15:219–48. CrossRef Whitten D, Wakefield RL. Measuring switching costs in IT outsourcing services. J Strategic Inf Syst 2006;15:219–48. CrossRef
go back to reference Samuelson W, Zeckhauser R. Status quo bias in decision making. J Risk Uncertain 1988;1:7–59. CrossRef Samuelson W, Zeckhauser R. Status quo bias in decision making. J Risk Uncertain 1988;1:7–59. CrossRef
go back to reference Klemperer P. Competition when consumers have switching costs: an overview with applications to industrial organization, macroeconomics, and international trade. Rev Econ Stud 1995;62:515–39. CrossRef Klemperer P. Competition when consumers have switching costs: an overview with applications to industrial organization, macroeconomics, and international trade. Rev Econ Stud 1995;62:515–39. CrossRef
go back to reference Vektis. Zorgthermometer. Verzekerden in beweging 2013. Zeist: Vektis, 2013. Vektis. Zorgthermometer. Verzekerden in beweging 2013. Zeist: Vektis, 2013.
go back to reference Kerssens JJ, Groenewegen PP. Consumer preferences in social health insurance. Eur J Health Econ 2005;6:8–15. PubMedCrossRef Kerssens JJ, Groenewegen PP. Consumer preferences in social health insurance. Eur J Health Econ 2005;6:8–15. PubMedCrossRef
go back to reference Ven WPMM van de, Vliet RCJA van. Consumer information surplus and adverse selection in competitive health insurance markets: an empirical study. J. Health Econ 1995;14:149–69. CrossRef Ven WPMM van de, Vliet RCJA van. Consumer information surplus and adverse selection in competitive health insurance markets: an empirical study. J. Health Econ 1995;14:149–69. CrossRef
go back to reference Frank R, Lamiraud K. Choice, price competition and complexity in markets for health insurance. J Econ Behav Organization 2009;71:550–62. CrossRef Frank R, Lamiraud K. Choice, price competition and complexity in markets for health insurance. J Econ Behav Organization 2009;71:550–62. CrossRef
go back to reference Duijmelinck D, Ven W van de, Vliet R van, Kleef R van. Over- stapgedrag en risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt. Rotterdam: iBMG, Erasmus Universiteit, 2013. Duijmelinck D, Ven W van de, Vliet R van, Kleef R van. Over- stapgedrag en risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt. Rotterdam: iBMG, Erasmus Universiteit, 2013.
go back to reference Hirschman AO. Exit, voice, and Loyalty. Responses to decline in firms, organizations, and states. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970. Hirschman AO. Exit, voice, and Loyalty. Responses to decline in firms, organizations, and states. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.
Metagegevens
Titel
Welke zorgverzekeraar? Overstapbaten en overstapkosten ontrafeld
Auteurs
Daniëlle M.I.D. Duijmelinck
Ilaria Mosca
Wynand P.M.M. van de Ven
Trea Laske-Aldershof
Publicatiedatum
01-05-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2014
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-014-0076-1