Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-05-2014 | Uitgave 5/2014

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2014

Welke zorgverzekeraar? Overstapbaten en overstapkosten ontrafeld

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 5/2014
Auteurs:
Daniëlle M.I.D. Duijmelinck, Ilaria Mosca, Wynand P.M.M. van de Ven, Trea Laske-Aldershof

Samenvatting

Keuzevrijheid is een cruciale voorwaarde voor het slagen van het systeem van gereguleerde concurrentie in de gezondheidszorg. Jaarlijks moeten verzekerden onbelemmerd kunnen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Een verzekerde zal overstappen indien de verwachte overstapbaten per saldo groter zijn dan de verwachte overstapkosten. Een vragenlijst onder 1.091 leden van het StemPunt-panel van Motivaction wijst uit dat verzekerden bij de keuze van hun zorgpolis voor 2013 voornamelijk prijsgerelateerde overstapbaten aanwezig achtten. Voor een groot deel van de nietoverstappers vormde tevredenheid de belangrijkste reden om niet over te stappen naar een andere zorgverzekeraar per 1 januari 2013. Desondanks was de aanwezigheid van een overstapkost voor 43% van de niet-overstappers, en dan voornamelijk voor ongezonde jongeren, de belangrijkste reden om niet over te stappen. Het mogelijke verlies van de verworven voordelen bij de huidige zorgverzekeraar blijkt hierbij de grootste overstapkost te zijn. Hoge overstapkosten van bepaalde subgroepen van verzekerden die niet opwegen tegen de overstapbaten, kunnen echter resulteren in verminderde prikkels voor zorgverzekeraars om in te spelen op hun specifieke preferenties. Daarom dienen de overstapkosten van alle subgroepen van verzekerden tot een minimum beperkt te worden. Door de toenemende selectieve zorginkoop van zorgverzekeraars nemen naar verwachting zowel de overstapbaten als de overstapkosten toe. Voor de verwezenlijking van de beoogde effecten van gereguleerde concurrentie dienen de overstapkosten echter niet harder te stijgen dan de overstapbaten.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2014

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2014 Naar de uitgave

OriginalPaper

Waarnemers in beeld