Skip to main content
main-content
Top

14-01-2016 | Nieuws

Q & A

Welke voedingsadviezen geef ik patiënten met type 2 DM?

De huisarts heeft een belangrijke rol in het geven van algemene voedingsadviezen aan mensen met type 2 diabetes mellitus. Het is belangrijk dat de verschillende zorgverleners in de diabetesketen eenduidige adviezen geven. Welke voedingsadviezen kan een huisarts geven? Kaderhuisarts diabetes Hans van Wijland formuleert een antwoord.


Bij het geven van voedingsadviezen kan basiskennis over de Richtlijnen goede voeding en de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes de huisarts behulpzaam. Van beide richtlijnen is een samenvatting beschikbaar (zie de literatuurlijst).

De Richtlijnen goede voeding adviseren een verschuiving in de richting van een meer plantaardig, en minder dierlijk, voedingspatroon en vermindering van de consumptie van suikerhoudende dranken.

De NDF Voedingsrichtlijn sluit daarbij aan met ziekespecifieke adviezen over ondermeer het Mediterrane en matig koolhydraatbeperkt voedingspatroon. Adviezen over energiepercentages voedingsstoffen worden niet meer gegeven, de adviezen betreffen voedingsmiddelen en voedingspatronen.

Diëtist

De huisarts en praktijkondersteuner hebben tot taak om in ieder geval iedere nieuwe diabetespatiënt een consult bij de diëtist te adviseren. De diëtist geeft persoonsgerichte voedingsadviezen en ondersteunt patiënten met overgewicht bij gewichtsreductie. Een gewichtsreductie van 5% levert al belangrijke gezondheidswinst: de insulineresistentie neemt af, de bloeddruk daalt (per kilogram gewichtsafname dalen de systolische en diastolische bloeddruk met ongeveer 1 mmHg bij iemand met een BMI van 30 kg/m²) en het lipidenspectrum verbetert (lager totaal- en LDL-cholesterol, hoger HDL).
In Nederlands onderzoek werd gevonden dat begeleiding door een diëtist bij mensen met overgewicht leidde tot een gemiddelde daling van het BMI van 0.94 kg/m², dat wil zeggen bij een BMI van 30 kg/m² ongeveer 3 kg gewichtsverlies = ongeveer 3% van het lichaamsgewicht) Bij patiënten die langer dan een half jaar begeleiding kregen van een diëtist nam het BMI nog eens extra af met 0,8 kg/m² (Tol 2015).

(...)

Lees het hele artikel op Phg online.
Bron: Praktische huisartsgeneeskunde

Tip

Lees meer over type 2 diabetes mellitus in:

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.