Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Bijblijven 3/2016

18-04-2016

Wel of niet de standaardbehandeling

Een afwegingsinstrument voor de kwetsbare patiënt

Auteurs: Jeroen F. A. M. Janssens, Dr. Susanne J. de Kort, Dr. Dorothea P. Touwen, Prof. dr. Wilco P. Achterberg

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 3/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Standaard (curatieve) behandelingen voor aandoeningen als een heupfractuur, hartklepgebrek, nierfalen, kanker en CVA zijn niet altijd passend meer voor de kwetsbare oudere patiënt met multimorbiditeit. Deze behandelingen kunnen belastend zijn, bijwerkingen veroorzaken en de laatste fase van het leven nadelig beïnvloeden. Een behandeling is evenmin passend als zij niet gewenst is door de patiënt. Om hierover een afweging te kunnen maken moet de patiënt goed geïnformeerd zijn over de opties en bijgestaan worden in de eigen afwegingen en besluitvorming. Het nemen van een (medische) beslissing over de best passende behandeling bij vaak acuut ontstane aandoeningen is geen sinecure. In deze bijdrage wordt een denkkader gepresenteerd dat behulpzaam kan zijn bij dergelijke beslissingen. Vier aspecten spelen een rol in dit denkkader namelijk:
  • Wat zijn de wensen en behoeften van deze patiënt? Hoe staat hij of zij in het leven?
  • Wat is vanuit medisch oogpunt voor déze patiënt, gezien bijvoorbeeld de verhoogde kwetsbaarheid en/of multimorbiditeit, de verwachte uitkomst van de voorliggende behandeling? En hoe ziet deze uitkomst eruit bij een afwachtend beleid/symptomatische behandeling?
  • Hoe weegt déze patiënt deze informatie in relatie tot zijn of haar wensen en behoeften?
  • Hoe verhouden de belasting en mogelijke bijwerkingen van de behandeling zich tot de verwachte uitkomst?
Door deze aspecten als arts samen met de patiënt langs te lopen, kan het de vaak lastige besluitvorming structureren en ondersteunen. Het denkkader wordt aan de hand van een drietal casus geïllustreerd.
Literatuur
1.
go back to reference KNMG. Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase. Niet alles wat kan, hoeft. Utrecht: KNMG; 2015., pag. 48. KNMG. Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase. Niet alles wat kan, hoeft. Utrecht: KNMG; 2015., pag. 48.
2.
go back to reference Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, Baro´n-Esquivias AMJG, Baumgartner H, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2012;33:2451–96. Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, Baro´n-Esquivias AMJG, Baumgartner H, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2012;33:2451–96.
3.
go back to reference American Geriatrics Society Expert Panel on the Care of Older Adults with Multimorbidity. Patient-centered care for older adults with multiple chronic conditions: A stepwise approach from the american geriatrics society. J Am Geriatr Soc. 2012;60:1957–68. doi:10.1111/j.1532-5415.2012.04187.x. CrossRefPubMedCentral American Geriatrics Society Expert Panel on the Care of Older Adults with Multimorbidity. Patient-centered care for older adults with multiple chronic conditions: A stepwise approach from the american geriatrics society. J Am Geriatr Soc. 2012;60:1957–68. doi:10.1111/j.1532-5415.2012.04187.x. CrossRefPubMedCentral
4.
go back to reference Seitz DP, Gill SS, Grunier A, Austin PC, Anderson GM, Bell CM, Rochon PA. Effects of Dementia on Postoperative Outcomes of Older Adults With Hip Fractures: A Population-Based Study. JAMDA. 2014;15:334–41. PubMed Seitz DP, Gill SS, Grunier A, Austin PC, Anderson GM, Bell CM, Rochon PA. Effects of Dementia on Postoperative Outcomes of Older Adults With Hip Fractures: A Population-Based Study. JAMDA. 2014;15:334–41. PubMed
5.
go back to reference Tsuda Y, Yasunaga H, Horiguchi H, Ogawa S, Kawano H, Tanaka S. Association between dementia and postoperative complications after hip fracture surgery in the elderly: analysis of 87,654 patients using a national administrative database. Arch Orthop Trauma Surg. 2015;11:1511–17. CrossRef Tsuda Y, Yasunaga H, Horiguchi H, Ogawa S, Kawano H, Tanaka S. Association between dementia and postoperative complications after hip fracture surgery in the elderly: analysis of 87,654 patients using a national administrative database. Arch Orthop Trauma Surg. 2015;11:1511–17. CrossRef
6.
go back to reference Handoll HHG, Parker MJ. Conservative versus operative treatment for hip fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(3):CD000337. Handoll HHG, Parker MJ. Conservative versus operative treatment for hip fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(3):CD000337.
7.
go back to reference Boer T, Verkerk M, Bakker DJ. Over(-)behandelen, ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen Uitgever. Amsterdam: Reed Business Education; 2013. Boer T, Verkerk M, Bakker DJ. Over(-)behandelen, ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen Uitgever. Amsterdam: Reed Business Education; 2013.
8.
go back to reference Wijlick E van, Dijk G van, Dieten E van, Meggelen M van. Artsen zien eerder af van levensverlengende zorg. Med Cont. 2016;07:14–7. Wijlick E van, Dijk G van, Dieten E van, Meggelen M van. Artsen zien eerder af van levensverlengende zorg. Med Cont. 2016;07:14–7.
Metagegevens
Titel
Wel of niet de standaardbehandeling
Een afwegingsinstrument voor de kwetsbare patiënt
Auteurs
Jeroen F. A. M. Janssens
Dr. Susanne J. de Kort
Dr. Dorothea P. Touwen
Prof. dr. Wilco P. Achterberg
Publicatiedatum
18-04-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 3/2016
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-016-0122-9

Andere artikelen Uitgave 3/2016

Bijblijven 3/2016 Naar de uitgave