Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Wegraking

Auteurs : T. O. H. de Jongh, J. G. van Dijk

Gepubliceerd in: Diagnostiek van alledaagse klachten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De diagnostiek van flauwvallen is moeilijk, omdat de arts slechts zelden bij een aanval aanwezig is. Een zorgvuldige (hetero)anamnese is daarom extra belangrijk. Met behulp van de anamnese en lichamelijk onderzoek kan een groep patiënten worden geselecteerd waarbij een ernstige oorzaak erg onwaarschijnlijk is. Vaak spelen verschillende uitlokkende momenten een rol. Het kan zinvol zijn hiernaar verder onderzoek te doen. Uitgebreid aanvullend onderzoek bij een wegraking van onbekende oorsprong is zelden zinvol. Het levert meestal ook geen diagnose op en wel veel vals-positieve uitslagen. Indien bij ouderen geen duidelijke oorzaak wordt gevonden, kan het wel zinvol zijn te zoeken naar een cardiale oorzaak, aangezien deze duidelijk van invloed is op de prognose. Omdat bij de meeste patiënten in de huisartsenpraktijk geen uitgebreid onderzoek zal worden verricht, is aandacht voor mogelijke alarmsymptomen extra belangrijk.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference European Society of Cardiology (ESC). Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). Eur Heart J. 2009;30:2631–71.CrossRef European Society of Cardiology (ESC). Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). Eur Heart J. 2009;30:2631–71.CrossRef
2.
go back to reference Olde Nordkamp LRA, Dijk N van, Ganzeboom KS, et al. Syncope prevalence in the ED compared to the general practice and population: a strong selection process. Am J Emerg Med. 2009;27:271–9. Olde Nordkamp LRA, Dijk N van, Ganzeboom KS, et al. Syncope prevalence in the ED compared to the general practice and population: a strong selection process. Am J Emerg Med. 2009;27:271–9.
3.
go back to reference Ganzeboom KS, Colman N, Reitsma JB, et al. Prevalence and triggers for syncope in medical students. Am J Cardiol. 2003;91:1006–8.CrossRefPubMed Ganzeboom KS, Colman N, Reitsma JB, et al. Prevalence and triggers for syncope in medical students. Am J Cardiol. 2003;91:1006–8.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Lieshout JJ van, Wieling W, Karemaker JM. De vasovagale reactie. Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137: 989–95. Lieshout JJ van, Wieling W, Karemaker JM. De vasovagale reactie. Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137: 989–95.
6.
go back to reference Meyer MD, Handler J. Evaluation of the patient with syncope: an evidence based report. Emer Med Clin North Am. 1999;17:189–201.CrossRef Meyer MD, Handler J. Evaluation of the patient with syncope: an evidence based report. Emer Med Clin North Am. 1999;17:189–201.CrossRef
7.
go back to reference Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med. 2002;347:878–85.CrossRefPubMed Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med. 2002;347:878–85.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Lagro-Jansen ALM, Schers HJ, redacteuren. Ziekten in de huisartspraktijk. 5e druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg; 2008. Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Lagro-Jansen ALM, Schers HJ, redacteuren. Ziekten in de huisartspraktijk. 5e druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg; 2008.
10.
go back to reference Nielen MMJ, Spronk I, Davids R, et al. Incidentie en prevalentie van gezondheidsproblemen in de Nederlandse huisartsenpraktijk in 2013. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn; 2014. www.nivel.nl/node/4096. Nielen MMJ, Spronk I, Davids R, et al. Incidentie en prevalentie van gezondheidsproblemen in de Nederlandse huisartsenpraktijk in 2013. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn; 2014. www.​nivel.​nl/​node/​4096.
11.
go back to reference Dijk N van, Harms MPM, Wieling W. Drie patiënten met niet herkende orthostatische intolerantie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:249–53. Dijk N van, Harms MPM, Wieling W. Drie patiënten met niet herkende orthostatische intolerantie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:249–53.
12.
go back to reference Dijk JG, Thijs RD, Benditt DG, Wieling W. A guide to disorders causing transient loss of consciousness: focus on syncope. Nat Rev Neurol. 2009;5:438–48.CrossRefPubMed Dijk JG, Thijs RD, Benditt DG, Wieling W. A guide to disorders causing transient loss of consciousness: focus on syncope. Nat Rev Neurol. 2009;5:438–48.CrossRefPubMed
13.
go back to reference Wieling W, Ganzeboom KS, Krediet CTP, et al. Initiële strategie bij wegrakingen: het belang van de anamnese. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:849–53.PubMed Wieling W, Ganzeboom KS, Krediet CTP, et al. Initiële strategie bij wegrakingen: het belang van de anamnese. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:849–53.PubMed
14.
go back to reference Sheldon R, Rose S, Ritchie D, et al. Historical criteria that distinguish syncope from seizures. J Am Coll Cardiol. 2002;40:145–8.CrossRef Sheldon R, Rose S, Ritchie D, et al. Historical criteria that distinguish syncope from seizures. J Am Coll Cardiol. 2002;40:145–8.CrossRef
15.
go back to reference Graham LA, Kenny RA. Clinical characteristics of patients with vasovagal reactions presenting as unexplained syncope. Europace. 2001;3:141–6.CrossRefPubMed Graham LA, Kenny RA. Clinical characteristics of patients with vasovagal reactions presenting as unexplained syncope. Europace. 2001;3:141–6.CrossRefPubMed
16.
17.
go back to reference Thijs R. Syncope an integrative physiological approach. Proefschrift. Leiden: LUMC; 2008. Thijs R. Syncope an integrative physiological approach. Proefschrift. Leiden: LUMC; 2008.
18.
go back to reference Linzer M, Yang EH, Estes NA 3rd, et al. Diagnosing syncope. Part 1: value of history, physical examination and electrocardiography. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med. 1997;126:989–96.CrossRefPubMed Linzer M, Yang EH, Estes NA 3rd, et al. Diagnosing syncope. Part 1: value of history, physical examination and electrocardiography. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med. 1997;126:989–96.CrossRefPubMed
19.
go back to reference CBO-richtlijn Hoge bloeddruk. Utrecht: CBO kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg; 2001. CBO-richtlijn Hoge bloeddruk. Utrecht: CBO kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg; 2001.
20.
go back to reference Vlek ALM, Jansen PAF. Orthostatische hypotensie; de rol van antihypertensiva. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;9:24–8. Vlek ALM, Jansen PAF. Orthostatische hypotensie; de rol van antihypertensiva. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;9:24–8.
21.
go back to reference Alboni P, Brignole M, Menozzi C, et al. Diagnostic value of history in patients with syncope with or without heart disease. J Am Coll Cardiol. 2001;37:1921–8.CrossRefPubMed Alboni P, Brignole M, Menozzi C, et al. Diagnostic value of history in patients with syncope with or without heart disease. J Am Coll Cardiol. 2001;37:1921–8.CrossRefPubMed
22.
go back to reference Wilde AA, Langen IM. From gene tot disease; ion channel proteins and the long QT syndrome. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2205–7.PubMed Wilde AA, Langen IM. From gene tot disease; ion channel proteins and the long QT syndrome. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2205–7.PubMed
24.
go back to reference Dijk JG van. Conditions that mimic syncope. In: Benditt DG, Blanc JJ, Brignole M, et al., redacteuren. The evaluation and treatment of syncope: a handbook for clinical practice. Oxford: Blackwell/Futura; 2003. Dijk JG van. Conditions that mimic syncope. In: Benditt DG, Blanc JJ, Brignole M, et al., redacteuren. The evaluation and treatment of syncope: a handbook for clinical practice. Oxford: Blackwell/Futura; 2003.
25.
go back to reference Kapoor WN, Fortunato M, Hanusa BH, Schilberg HC. Psychiatric illnesses in patients with syncope. Am J Med. 1995;99:505–12.CrossRefPubMed Kapoor WN, Fortunato M, Hanusa BH, Schilberg HC. Psychiatric illnesses in patients with syncope. Am J Med. 1995;99:505–12.CrossRefPubMed
27.
go back to reference Cruishank DP, Hays PM. Maternal physiology in pregnancy. In: Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL, redacteuren. Obstetrics: normal and problem pregnancies. 2nd ed. New York: Churchill Livingstone; 1991. pp. 125–46. Cruishank DP, Hays PM. Maternal physiology in pregnancy. In: Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL, redacteuren. Obstetrics: normal and problem pregnancies. 2nd ed. New York: Churchill Livingstone; 1991. pp. 125–46.
28.
go back to reference Mendu ML. Mc Avay G. Yield of diagnostic tests in evaluation of syncopal periods in older patients. Arch Intern Med. 2009;169:1269–305. Mendu ML. Mc Avay G. Yield of diagnostic tests in evaluation of syncopal periods in older patients. Arch Intern Med. 2009;169:1269–305.
29.
go back to reference Brignole M, Ungar A, Casagrabde I, et al. Prospective multicentre systematic guideline-based management of patients referred to the Syncope Units of general hospitals. Europace. 2010;12:109–18.CrossRefPubMed Brignole M, Ungar A, Casagrabde I, et al. Prospective multicentre systematic guideline-based management of patients referred to the Syncope Units of general hospitals. Europace. 2010;12:109–18.CrossRefPubMed
30.
go back to reference Brignole M, Alboni P, Benditt D, et al. Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope. Eur Heart J. 2001;22:1256–306.CrossRefPubMed Brignole M, Alboni P, Benditt D, et al. Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope. Eur Heart J. 2001;22:1256–306.CrossRefPubMed
31.
go back to reference Martin G, Adams S, Martin HG, et al. Prospective evaluation of syncope. Ann Emerg Med. 1984;13:499–504.CrossRefPubMed Martin G, Adams S, Martin HG, et al. Prospective evaluation of syncope. Ann Emerg Med. 1984;13:499–504.CrossRefPubMed
32.
go back to reference Romkes JH, Froger CL, Wever EFD, Westerhof PW. Wegrakingen: epileptische aanval of syncope? Een prospectief onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:950–3. Romkes JH, Froger CL, Wever EFD, Westerhof PW. Wegrakingen: epileptische aanval of syncope? Een prospectief onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:950–3.
34.
go back to reference Colman N, Nahm K, van Dijk JG, et al. Diagnostic value of history taking in reflex syncope. Clin Auton Res. 2004;14(suppl 1):37–44.CrossRefPubMed Colman N, Nahm K, van Dijk JG, et al. Diagnostic value of history taking in reflex syncope. Clin Auton Res. 2004;14(suppl 1):37–44.CrossRefPubMed
35.
go back to reference Hoefnagels WAJ, Padberg GW. Wegrakingen: epileptische aanval of syncope? Een prospectief onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1002–6. Hoefnagels WAJ, Padberg GW. Wegrakingen: epileptische aanval of syncope? Een prospectief onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1002–6.
36.
go back to reference Atkins D, Hanusa B, Sefcik T, et al. Syncope and orthostatic hypotension. Am J Med. 1991;91:179–87.CrossRefPubMed Atkins D, Hanusa B, Sefcik T, et al. Syncope and orthostatic hypotension. Am J Med. 1991;91:179–87.CrossRefPubMed
37.
go back to reference Linzer M, Yang EH, Estes NA 3rd, et al. Diagnosing syncope. Part 2: unexplained syncope. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med. 1997;127:76–86.CrossRefPubMed Linzer M, Yang EH, Estes NA 3rd, et al. Diagnosing syncope. Part 2: unexplained syncope. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med. 1997;127:76–86.CrossRefPubMed
38.
go back to reference Panhuyzen-Goedkoop NM, Crijns HJGM. Iatrogene collaps; is die te voorkomen. Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:27–37. Panhuyzen-Goedkoop NM, Crijns HJGM. Iatrogene collaps; is die te voorkomen. Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:27–37.
39.
go back to reference Kapoor WN, Smith MA, Miller NL. Upright tilt testing in evaluating syncope: a comprehensive literature review. Am J Med. 1994;97:78–88.CrossRefPubMed Kapoor WN, Smith MA, Miller NL. Upright tilt testing in evaluating syncope: a comprehensive literature review. Am J Med. 1994;97:78–88.CrossRefPubMed
40.
go back to reference Krumholz HM, Douglas PS, Goldman L, Waksmonski C. Clinical utility of transthoracic twodimensional and Doppler echocardiography. J Am Coll Cardiol. 1994;24:125–31.CrossRefPubMed Krumholz HM, Douglas PS, Goldman L, Waksmonski C. Clinical utility of transthoracic twodimensional and Doppler echocardiography. J Am Coll Cardiol. 1994;24:125–31.CrossRefPubMed
41.
go back to reference Brown AP, Dawkins KD, Davies JG. Detection of arrhythmias: use of a patient-activated ambulatory electrocardiogram device with a solid-state memory loop. Br Heart J. 1987;58:251–3.CrossRefPubMedPubMedCentral Brown AP, Dawkins KD, Davies JG. Detection of arrhythmias: use of a patient-activated ambulatory electrocardiogram device with a solid-state memory loop. Br Heart J. 1987;58:251–3.CrossRefPubMedPubMedCentral
Metagegevens
Titel
Wegraking
Auteurs
T. O. H. de Jongh
J. G. van Dijk
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1274-0_9

Gerelateerde informatie