Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2005

01-12-2005 | Artikelen

Wat maakt het verschil?

Over intensieve orthopedagogische zorg voor jeugdigen met probleemgedrag

Auteur: Prof. Dr. Erik J. Knorth

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De zorg voor jeugdigen met probleemgedrag staat onder druk om te laten zien welke resultaten zij boekt. Onderzoek maakt duidelijk dat de kans op continuering van probleemgedrag na een jeugdzorginterventie niet gering is. De vraag is dan ook waardoor het functioneren en de bestaanskwaliteit van jeugdigen met probleemgedrag kan worden geoptimaliseerd. Het betoog spitst zich toe op het veld van de residentieel-orthopedagogische jeugdzorg, waarbij voorgesteld wordt niet alleen onderzoek te doen naar behaalde resultaten, maar ook na te gaan welke interventies feitelijk worden uitgevoerd. De geboden zorg heeft nu te veel het karakter van een ‘black box’. Als grondslag voor studie wordt een ‘evidence based’ componentenmodel gepresenteerd. De auteur pleit ervoor het onderzoek naar vooral de orthopedagogische basiszorg in de leefgroep te intensiveren.
Literatuur
go back to reference Aalberts, J. (1999). Methodisch handelen in de leefgroep. In H. Baartman, A. van der Ley, & J. Stolk (Red.), Het perspectief van de orthopedagoog (pp. 123-137). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Aalberts, J. (1999). Methodisch handelen in de leefgroep. In H. Baartman, A. van der Ley, & J. Stolk (Red.), Het perspectief van de orthopedagoog (pp. 123-137). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Anglin, J. P. (2002). Pain, normality and the struggle for conguence: Reinterpreting residential care for children and youth. Binghamton, ny: The Haworth Press. Anglin, J. P. (2002). Pain, normality and the struggle for conguence: Reinterpreting residential care for children and youth. Binghamton, ny: The Haworth Press.
go back to reference Anglin, J. P., & Knorth, E. J. (Eds.) (2004). International perspectives on rethinking residential care (special issue). New York: Kluwer Academic/Human Sciences Press. Anglin, J. P., & Knorth, E. J. (Eds.) (2004). International perspectives on rethinking residential care (special issue). New York: Kluwer Academic/Human Sciences Press.
go back to reference Axford, N., Little, M., Morpeth, L., & Weyts, A. (2005). Evaluating children’s services: Recent conceptual and methodological developments. British Journal of Social Work, 35, 73-88. CrossRef Axford, N., Little, M., Morpeth, L., & Weyts, A. (2005). Evaluating children’s services: Recent conceptual and methodological developments. British Journal of Social Work, 35, 73-88. CrossRef
go back to reference Barkham, M., & Mellor-Clark, J. (2003). Bridging evidence-based practice and practice-based evidence: Developing a rigorous and relevant knowledge for the psychological therapies. Clinical Psychology and Psychotherapy, 10, 319-327. CrossRef Barkham, M., & Mellor-Clark, J. (2003). Bridging evidence-based practice and practice-based evidence: Developing a rigorous and relevant knowledge for the psychological therapies. Clinical Psychology and Psychotherapy, 10, 319-327. CrossRef
go back to reference Berger, M., & Menger, R. (2002). Op weg naar veelbelovende en effectieve programma’s voor risicojongeren. Utrecht: nizw. Berger, M., & Menger, R. (2002). Op weg naar veelbelovende en effectieve programma’s voor risicojongeren. Utrecht: nizw.
go back to reference Berridge, D. (2002). Residential care. In D. McNeish, T. Newman, & H. Roberts (Eds.), What works for children. Effective services for children and families (pp. 83-104). Buckingham: Open University Press, Milton Keynes. Berridge, D. (2002). Residential care. In D. McNeish, T. Newman, & H. Roberts (Eds.), What works for children. Effective services for children and families (pp. 83-104). Buckingham: Open University Press, Milton Keynes.
go back to reference Boendermaker, L., & Van den Berg, J. F. (2005). Een verblijfplaats voor langere tijd buiten het gezin. In L. Boendermaker (Red.), De juist hulp. Uitgangspunten voor het zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsstoornissen (pp. 19-38). Utrecht: nizw. Boendermaker, L., & Van den Berg, J. F. (2005). Een verblijfplaats voor langere tijd buiten het gezin. In L. Boendermaker (Red.), De juist hulp. Uitgangspunten voor het zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsstoornissen (pp. 19-38). Utrecht: nizw.
go back to reference Breda, J., & Verlinden, E. (2002). Workload and prevention of burnout in special child and youth care services: A system analysis. In E. J. Knorth, P. M. van den Bergh, & F. Verheij (Eds.), Professionalization and participation in child and youth care (pp. 159-176). Aldershot/Burlington ( vt): Ashgate. Breda, J., & Verlinden, E. (2002). Workload and prevention of burnout in special child and youth care services: A system analysis. In E. J. Knorth, P. M. van den Bergh, & F. Verheij (Eds.), Professionalization and participation in child and youth care (pp. 159-176). Aldershot/Burlington ( vt): Ashgate.
go back to reference Commissie De Ruyter (P. A. de Ruyter, S. M. J. van Hekken, J. A. R. Sanders-Woudstra) (1987). Residentiële hulpverlening, voorwerp van aanhoudende zorg. Den Haag: Ministerie van wvc & Justitie. Commissie De Ruyter (P. A. de Ruyter, S. M. J. van Hekken, J. A. R. Sanders-Woudstra) (1987). Residentiële hulpverlening, voorwerp van aanhoudende zorg. Den Haag: Ministerie van wvc & Justitie.
go back to reference Damen, H. R., & Veerman, J. W. (2004). Werkt het zoals bedoeld? Betekenisvolle en bruikbare interventiecomponenten van het Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg. Kind en Adolescent, 25, 22-37. CrossRef Damen, H. R., & Veerman, J. W. (2004). Werkt het zoals bedoeld? Betekenisvolle en bruikbare interventiecomponenten van het Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg. Kind en Adolescent, 25, 22-37. CrossRef
go back to reference Davidson-Arad, B. (2001). Predicted changes in children’s Quality of Life in decisions regarding the removal of children at risk from their homes. Children and Youth Services Review, 23, 127-143. CrossRef Davidson-Arad, B. (2001). Predicted changes in children’s Quality of Life in decisions regarding the removal of children at risk from their homes. Children and Youth Services Review, 23, 127-143. CrossRef
go back to reference Davidson-Arad, B. (2005). Fifteen-month follow-up of children at risk: Comparison of the Quality of Life of children removed from home and children remaining at home. Children and Youth Services Review, 27, 1-20. CrossRef Davidson-Arad, B. (2005). Fifteen-month follow-up of children at risk: Comparison of the Quality of Life of children removed from home and children remaining at home. Children and Youth Services Review, 27, 1-20. CrossRef
go back to reference Davidson-Arad, B., Dekel, R., & Wozner, Y. (2004). Correspondence in residents’ and staff members’ assessments of the Quality of Life of children in residential care facilities. Social Indicators Research, 68, 77-89. CrossRef Davidson-Arad, B., Dekel, R., & Wozner, Y. (2004). Correspondence in residents’ and staff members’ assessments of the Quality of Life of children in residential care facilities. Social Indicators Research, 68, 77-89. CrossRef
go back to reference Davidson-Arad, B., & Wozner, Y. (2001). The least detrimental alternative: Deciding whether to remove children at risk from their homes. International Social Work, 44, 229-239. CrossRef Davidson-Arad, B., & Wozner, Y. (2001). The least detrimental alternative: Deciding whether to remove children at risk from their homes. International Social Work, 44, 229-239. CrossRef
go back to reference De Graaf, M., Schouten, R., & Konijn, C. (2005). De Nederlandse jeugdzorg in cijfers 1998-2002. Utrecht: nizw. De Graaf, M., Schouten, R., & Konijn, C. (2005). De Nederlandse jeugdzorg in cijfers 1998-2002. Utrecht: nizw.
go back to reference Eldering, L. (2002). Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief (serie ortho). Rotterdam: Lemniscaat. Eldering, L. (2002). Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief (serie ortho). Rotterdam: Lemniscaat.
go back to reference Fletcher, B. (1993). Not just a name. The views of young people in foster and residential care. London: National Consumer Council. Fletcher, B. (1993). Not just a name. The views of young people in foster and residential care. London: National Consumer Council.
go back to reference Gabriel, T., & Winkler, M. (Hrsg.) (2003). Heimerziehung: Kontexte und Perspektiven. München: Reinhardt Verlag. Gabriel, T., & Winkler, M. (Hrsg.) (2003). Heimerziehung: Kontexte und Perspektiven. München: Reinhardt Verlag.
go back to reference Geldorp, M., Groen, H., Hilhorst, N., Bürmann, A., & Rietveld, M. (2004). Evaluatie Nieuwe Perspectieven 1998-2003. Amsterdam: dsp-Groep. Geldorp, M., Groen, H., Hilhorst, N., Bürmann, A., & Rietveld, M. (2004). Evaluatie Nieuwe Perspectieven 1998-2003. Amsterdam: dsp-Groep.
go back to reference General Accounting Office ( gao-us) (1994). Residential care: Some high risk youth benefit. But more study is needed ( gao Report no. hehs 94-56). Wahington, dc: Author. General Accounting Office ( gao-us) (1994). Residential care: Some high risk youth benefit. But more study is needed ( gao Report no. hehs 94-56). Wahington, dc: Author.
go back to reference Geurts, E. M. W., Knorth, E. J., & Noom, M. J. (2004). Jeugdzorg in context: Resultaten van een vooronderzoek. Leiden: Universiteit Leiden, Afdeling Orthopedagogiek. Geurts, E. M. W., Knorth, E. J., & Noom, M. J. (2004). Jeugdzorg in context: Resultaten van een vooronderzoek. Leiden: Universiteit Leiden, Afdeling Orthopedagogiek.
go back to reference Gorkse, T. T., Srebalus, D. J., & Walls, R. T. (2003). Adolescents in residential centers: Characteristics and treatment outcome. Children and Youth Services Review, 25, 317-326. CrossRef Gorkse, T. T., Srebalus, D. J., & Walls, R. T. (2003). Adolescents in residential centers: Characteristics and treatment outcome. Children and Youth Services Review, 25, 317-326. CrossRef
go back to reference Harder, A. T., Knorth, E. J., & Zandberg, Tj. (2005, in voorbereiding). Residentiële jeugdzorg in de schijnwerpers. Een literatuurstudie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek. Harder, A. T., Knorth, E. J., & Zandberg, Tj. (2005, in voorbereiding). Residentiële jeugdzorg in de schijnwerpers. Een literatuurstudie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek.
go back to reference Hoogerwerf, R., & Engelen, M. (2005). Monitor Arboconvenanten Welzijn en Jeugdhulpverlening: Nulmeting. Definitief rapport. Leiden: Research voor Beleid. Hoogerwerf, R., & Engelen, M. (2005). Monitor Arboconvenanten Welzijn en Jeugdhulpverlening: Nulmeting. Definitief rapport. Leiden: Research voor Beleid.
go back to reference Jansen, M. G., & Feltzer, M. J. A. (2002). Follow-up en belevingsonderzoek bij jeugdigen uit een behandelingtehuis. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 332-345. Jansen, M. G., & Feltzer, M. J. A. (2002). Follow-up en belevingsonderzoek bij jeugdigen uit een behandelingtehuis. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 332-345.
go back to reference Kazdin, A. E. (1990). Premature termination from treatment among children referred for antisocial behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31, 415-425. CrossRefPubMed Kazdin, A. E. (1990). Premature termination from treatment among children referred for antisocial behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31, 415-425. CrossRefPubMed
go back to reference Knoppert-van der Klein, E. A. M. (1999). Van moedeloosheid naar overmoed. Advies voor de behandeling van de bipolaire stoornis. Academisch proefschrift. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. Knoppert-van der Klein, E. A. M. (1999). Van moedeloosheid naar overmoed. Advies voor de behandeling van de bipolaire stoornis. Academisch proefschrift. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Knorth, E. J. (2003). De pedagogisch medewerker in de leefgroep. Onderzoek naar interacties tussen groepsleiding en jeugdigen. Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 10, 4-8. Knorth, E. J. (2003). De pedagogisch medewerker in de leefgroep. Onderzoek naar interacties tussen groepsleiding en jeugdigen. Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 10, 4-8.
go back to reference Knorth, E. J., Adriani, P. J. A., Klomp, M., & Van den Bergh, P. M. (2002). Cultuur en jeugdzorg: Participeren allochtone jeugdigen en hun ouders? In A. J. J. M. Ruijssenaars, E. J. Knorth, & P. H. Vedder (Red.), Interculturele pedagogiek in de universiteit: een reden tot zorg? (pp. 37-45). Leuven/Leusden: Acco. Knorth, E. J., Adriani, P. J. A., Klomp, M., & Van den Bergh, P. M. (2002). Cultuur en jeugdzorg: Participeren allochtone jeugdigen en hun ouders? In A. J. J. M. Ruijssenaars, E. J. Knorth, & P. H. Vedder (Red.), Interculturele pedagogiek in de universiteit: een reden tot zorg? (pp. 37-45). Leuven/Leusden: Acco.
go back to reference Knorth, E. J., & Eldering, L. (1998). Immigrant adolescents in residential group care and treatment settings: Research and experience in the Netherlands. Child and Youth Care Forum, 27, 237-266. CrossRef Knorth, E. J., & Eldering, L. (1998). Immigrant adolescents in residential group care and treatment settings: Research and experience in the Netherlands. Child and Youth Care Forum, 27, 237-266. CrossRef
go back to reference Knorth, E. J., Meijers, J. P. M., Brouwer, A., Jansen, E., & Du Prie, H. (2004). Changing the horizon: Client feedback as a driving force behind innovations in residential child and youth care. In H. G. Eriksson, & T. Tjelflaat (Eds.), Residential care: Horizons for the new century (pp. 23-37). Aldershot/Burlington ( vt): Ashgate. Knorth, E. J., Meijers, J. P. M., Brouwer, A., Jansen, E., & Du Prie, H. (2004). Changing the horizon: Client feedback as a driving force behind innovations in residential child and youth care. In H. G. Eriksson, & T. Tjelflaat (Eds.), Residential care: Horizons for the new century (pp. 23-37). Aldershot/Burlington ( vt): Ashgate.
go back to reference Knorth, E. J., Minnaert, A. E. M. G., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (2005). Verschillen onderscheiden. Orthopedagogische hulpverlening en begeleiding bij problematische opvoedings- en onderwijsleersituaties. Utrecht: Agiel. Knorth, E. J., Minnaert, A. E. M. G., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (2005). Verschillen onderscheiden. Orthopedagogische hulpverlening en begeleiding bij problematische opvoedings- en onderwijsleersituaties. Utrecht: Agiel.
go back to reference Knorth, E. J., Noom, M. J., Tausendfreund, T., & Van den Berg, M. A. M. (2005). Kapselzorg voor jeugdigen? Een onderzoek naar kenmerken en aanpak van jeugdigen met sterk antisociaal en oppositioneel gedrag. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 367-379. Knorth, E. J., Noom, M. J., Tausendfreund, T., & Van den Berg, M. A. M. (2005). Kapselzorg voor jeugdigen? Een onderzoek naar kenmerken en aanpak van jeugdigen met sterk antisociaal en oppositioneel gedrag. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 367-379.
go back to reference Knorth, E. J., & Van der Ploeg, J. D. (1994). Residential care in the Netherlands and Flanders: Characteristics of admitted children and their family. International Journal of Comparative Family and Marriage, 1, 17-27. Knorth, E. J., & Van der Ploeg, J. D. (1994). Residential care in the Netherlands and Flanders: Characteristics of admitted children and their family. International Journal of Comparative Family and Marriage, 1, 17-27.
go back to reference Maier, H. W. (1979). The core of care: Essential ingredients for the development of children at home and away from home. Child Care Quarterly, 8. Vertaald als: Zorg weegt het zwaarst: Wat kinderen, thuis of uithuis geplaatst, zeker nodig hebben voor hun ontwikkeling. In M. van Lieshout, & M. Ruigewaard (Red.), De groepsleider: Basisboek voor werkers in de residentiële hulpverlening (pp. 10-20). Amersfoort/Leuven: Acco. Maier, H. W. (1979). The core of care: Essential ingredients for the development of children at home and away from home. Child Care Quarterly, 8. Vertaald als: Zorg weegt het zwaarst: Wat kinderen, thuis of uithuis geplaatst, zeker nodig hebben voor hun ontwikkeling. In M. van Lieshout, & M. Ruigewaard (Red.), De groepsleider: Basisboek voor werkers in de residentiële hulpverlening (pp. 10-20). Amersfoort/Leuven: Acco.
go back to reference Matthys, W. (2001). De betekenis van biologische factoren voor de behandeling van gedragsstoornissen. Kind en Adolescent, 22, 268-280. Matthys, W. (2001). De betekenis van biologische factoren voor de behandeling van gedragsstoornissen. Kind en Adolescent, 22, 268-280.
go back to reference McCurdy, B. L., & McIntyre, E. K. (2004). ‘And what about residential…?’ Reconceptualizing residential treatment as a stop-gap service for youth with emotional and behavioral disorders. Behavioral Interventions, 19, 137-158. CrossRef McCurdy, B. L., & McIntyre, E. K. (2004). ‘And what about residential…?’ Reconceptualizing residential treatment as a stop-gap service for youth with emotional and behavioral disorders. Behavioral Interventions, 19, 137-158. CrossRef
go back to reference Metselaar, J., Knorth, E. J., & Van den Bergh, P. M. (2005). Het VraaG-onderzoek: Elementen van vraaggericht werken. In J. R. M. Gerris (Red.), Interventie en preventie samen met effectonderzoek: Professionele winst (pp. 69-84). Assen: Van Gorcum. Metselaar, J., Knorth, E. J., & Van den Bergh, P. M. (2005). Het VraaG-onderzoek: Elementen van vraaggericht werken. In J. R. M. Gerris (Red.), Interventie en preventie samen met effectonderzoek: Professionele winst (pp. 69-84). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Reid, W. J., Kagan, R. M., & Schlosberg, S. B. (1988). Prevention of placement. Child Welfare, 67, 25-36. PubMed Reid, W. J., Kagan, R. M., & Schlosberg, S. B. (1988). Prevention of placement. Child Welfare, 67, 25-36. PubMed
go back to reference Rispens, J. (1999). Dromen over dienstbaar inzicht. Over de theoretische fundering van hedendaags orthopedagogisch onderzoek. In H. Baartman, A. van der Leij, & J. Stolk (Red.), Het perspectief van de orthopedagoog (pp. 43-57). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Rispens, J. (1999). Dromen over dienstbaar inzicht. Over de theoretische fundering van hedendaags orthopedagogisch onderzoek. In H. Baartman, A. van der Leij, & J. Stolk (Red.), Het perspectief van de orthopedagoog (pp. 43-57). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Scherrer, J. L. (1994). A meta-analysis of the effectiveness of residential treatment programs for children and adolescents. PhD Dissertation. Chicago: University of Illinois. Scherrer, J. L. (1994). A meta-analysis of the effectiveness of residential treatment programs for children and adolescents. PhD Dissertation. Chicago: University of Illinois.
go back to reference Scholte, E. M. (2002). Psychosociale jeugdzorg: Naar een empirisch onderbouwde diagnostiek en behandeling. In M. H. van IJzendoorn, & H. de Frankrijker (Red.), Pedagogiek in beeld (pp. 221-238). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Scholte, E. M. (2002). Psychosociale jeugdzorg: Naar een empirisch onderbouwde diagnostiek en behandeling. In M. H. van IJzendoorn, & H. de Frankrijker (Red.), Pedagogiek in beeld (pp. 221-238). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Scholte, E. M., & Van der Ploeg, J. D. (2003). Effectieve hulpverlening aan jeugdigen met meervoudige psychosociale problemen. Deel I en II. Amsterdam: nippo. Scholte, E. M., & Van der Ploeg, J. D. (2003). Effectieve hulpverlening aan jeugdigen met meervoudige psychosociale problemen. Deel I en II. Amsterdam: nippo.
go back to reference Schoorl, P. M., Van den Bergh, P. M., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (2000). Inleiding in de theoretische orthopedagogiek. Hulpverlenen bij opvoeden. Leuven/Apeldoorn: Garant. Schoorl, P. M., Van den Bergh, P. M., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (2000). Inleiding in de theoretische orthopedagogiek. Hulpverlenen bij opvoeden. Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Schuengel, C. (2002). Residentiële hulpverlening: Veiligheid en praktijkgericht onderzoek. In M. H. van IJzendoorn, & H. de Frankrijker (Red.), Pedagogiek in beeld (pp. 239-251). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Schuengel, C. (2002). Residentiële hulpverlening: Veiligheid en praktijkgericht onderzoek. In M. H. van IJzendoorn, & H. de Frankrijker (Red.), Pedagogiek in beeld (pp. 239-251). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Sinclair, I., & Gibbs, I. (1999). Measuring the turbulence of English children’s homes. Children and Youth Services Review, 21, 57-74. CrossRef Sinclair, I., & Gibbs, I. (1999). Measuring the turbulence of English children’s homes. Children and Youth Services Review, 21, 57-74. CrossRef
go back to reference Smit, M., & Knorth, E. J. (1998). Parental involvement in residential care: Fact or fiction? In W. Hellinckx, M. J. Colton, & M. Williams (Eds.), International perspectives on family support (pp. 48-66). Aldershot, uk: Ashgate. Smit, M., & Knorth, E. J. (1998). Parental involvement in residential care: Fact or fiction? In W. Hellinckx, M. J. Colton, & M. Williams (Eds.), International perspectives on family support (pp. 48-66). Aldershot, uk: Ashgate.
go back to reference Strijker, J., & Zandberg, Tj. (2004). Over-Leven in de pleegzorg. Pedagogiek, 24, 230-245. Strijker, J., & Zandberg, Tj. (2004). Over-Leven in de pleegzorg. Pedagogiek, 24, 230-245.
go back to reference Strijker, J., Zandberg, Tj., & Van der Meulen, B. F. (2005). Typologies and outcomes for foster children. Child and Youth Care Forum, 34, 43-55. CrossRef Strijker, J., Zandberg, Tj., & Van der Meulen, B. F. (2005). Typologies and outcomes for foster children. Child and Youth Care Forum, 34, 43-55. CrossRef
go back to reference Underwood, L. A., Barretti, L., Storms, T. L., & Safonte-Strumolo, N. (2004). A review of clinical characteristics and residential treatments for adolescent delinquents with mental health disorders. A promising residential program. Trauma, Violence and Abuse, 5, 199-242. CrossRef Underwood, L. A., Barretti, L., Storms, T. L., & Safonte-Strumolo, N. (2004). A review of clinical characteristics and residential treatments for adolescent delinquents with mental health disorders. A promising residential program. Trauma, Violence and Abuse, 5, 199-242. CrossRef
go back to reference Van Binsbergen, M. H. (2003). Motivatie voor behandeling. Ontwikkeling van behandelmotivatie in een justitiële instelling. Academisch proefschrift. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Van Binsbergen, M. H. (2003). Motivatie voor behandeling. Ontwikkeling van behandelmotivatie in een justitiële instelling. Academisch proefschrift. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Van Burik, A., Veltkamp, E., & Kayser, T. (2004). Klachten forensische diagnostiek jeugdigen. Een onderzoek naar het aantal en de aard van de klachten die ingediend worden naar aanleiding van jeugdforensisch onderzoek. Woerden: Advies- en Onderzoeksbureau Van Montfoort. Van Burik, A., Veltkamp, E., & Kayser, T. (2004). Klachten forensische diagnostiek jeugdigen. Een onderzoek naar het aantal en de aard van de klachten die ingediend worden naar aanleiding van jeugdforensisch onderzoek. Woerden: Advies- en Onderzoeksbureau Van Montfoort.
go back to reference Van den Berg, G. (2000). On describing the residential care process. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Van den Berg, G. (2000). On describing the residential care process. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Van der Ploeg, J. D. (1986). Feiten en ontwikkelingen in de residentiële hulpverlening. In R. de Groot, & J. van Weelden (Red.), Van gisteren over morgen: Een orthopedagogische overzichtsstudie (pp. 138-175). Groningen: Wolters-Noordhoff. Van der Ploeg, J. D. (1986). Feiten en ontwikkelingen in de residentiële hulpverlening. In R. de Groot, & J. van Weelden (Red.), Van gisteren over morgen: Een orthopedagogische overzichtsstudie (pp. 138-175). Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Van der Ploeg, J. D. (2003). Knelpunten in de jeugdzorg. Onderbelichte onderwerpen (serie ortho). Rotterdam: Lemniscaat. Van der Ploeg, J. D. (2003). Knelpunten in de jeugdzorg. Onderbelichte onderwerpen (serie ortho). Rotterdam: Lemniscaat.
go back to reference Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (1996). Bijzondere Jeugdzorg Centra in beeld, deel 3. Amsterdam/Delft: nippo/Eburon. Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (1996). Bijzondere Jeugdzorg Centra in beeld, deel 3. Amsterdam/Delft: nippo/Eburon.
go back to reference Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (2003). Effecten van behandelingsprogramma’s voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen in residentiële settings: Eindrapport. Amsterdam: nippo. Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (2003). Effecten van behandelingsprogramma’s voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen in residentiële settings: Eindrapport. Amsterdam: nippo.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2003a). Resultaten in de jeugdzorg: Begrippen maatstaven en methoden. Utrecht: nizw Uitgeverij. Van Yperen, T. A. (2003a). Resultaten in de jeugdzorg: Begrippen maatstaven en methoden. Utrecht: nizw Uitgeverij.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2003b). Gaandeweg. Werken aan de effectiviteit van de jeugdzorg. Oratie. Utrecht: nizw Uitgeverij. Van Yperen, T. A. (2003b). Gaandeweg. Werken aan de effectiviteit van de jeugdzorg. Oratie. Utrecht: nizw Uitgeverij.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2005). Van weten naar verbeteren. In M. van der Steege, & C. Konijn (Red.), Jeugdzorg in onderzoek: Focus op effectiviteit (pp. 37-48). Den Haag/Utrecht: Ministerie van vws/ nizw. Van Yperen, T. A. (2005). Van weten naar verbeteren. In M. van der Steege, & C. Konijn (Red.), Jeugdzorg in onderzoek: Focus op effectiviteit (pp. 37-48). Den Haag/Utrecht: Ministerie van vws/ nizw.
go back to reference Van Yperen, T. A., Boendermaker, L., & Hellema, M. (2004). Indicatie, modules en bekostiging. Utrecht: nizw. Van Yperen, T. A., Boendermaker, L., & Hellema, M. (2004). Indicatie, modules en bekostiging. Utrecht: nizw.
go back to reference Van Yperen, T. A., Meyknecht, G., & Diephuis, K. (2004). Werken met doelrealisatie. Handreiking formuleren en evalueren van hulpverleningsdoelen. In Doelrealisatie. Programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II (pp. 25-56). Utrecht: ggz Nederland/ mo Groep. Van Yperen, T. A., Meyknecht, G., & Diephuis, K. (2004). Werken met doelrealisatie. Handreiking formuleren en evalueren van hulpverleningsdoelen. In Doelrealisatie. Programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II (pp. 25-56). Utrecht: ggz Nederland/ mo Groep.
go back to reference Veerman, J. W., & Damen, H. (2003). Kwaliteit moet blijken. Effecten als toetssteen voor de jeugdzorg. In C. van Dijk (Red.), Boddaert honderd jaar: Ontwikkelingen in de dagbehandeling voor schoolgaande jeugd (pp. 244-262). Amsterdam: Uitgeverij swp. Veerman, J. W., & Damen, H. (2003). Kwaliteit moet blijken. Effecten als toetssteen voor de jeugdzorg. In C. van Dijk (Red.), Boddaert honderd jaar: Ontwikkelingen in de dagbehandeling voor schoolgaande jeugd (pp. 244-262). Amsterdam: Uitgeverij swp.
go back to reference Veerman, J. W., De Kemp, R. A. T., & Ten Brink, L. T. (2000). Evaluatie-onderzoek Families First Nederland (2 e druk). Utrecht: nizw Uitgeverij. Veerman, J. W., De Kemp, R. A. T., & Ten Brink, L. T. (2000). Evaluatie-onderzoek Families First Nederland (2 e druk). Utrecht: nizw Uitgeverij.
go back to reference Veerman, J. W., Janssens, J. M. A. M., & Delicat, J. W. (2004). Opvoeden in onmacht, of…? Een meta-analyse van 17 methodieken voor intensieve pedagogische thuishulp bij normovertredend gedrag. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, acsw/Praktikon. Veerman, J. W., Janssens, J. M. A. M., & Delicat, J. W. (2004). Opvoeden in onmacht, of…? Een meta-analyse van 17 methodieken voor intensieve pedagogische thuishulp bij normovertredend gedrag. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, acsw/Praktikon.
go back to reference Veerman, J. W., & Ten Brink, L. T. (2001). Lessen uit follow-up onderzoek. In H. van Leeuwen, N. W. Slot, & M. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen: Determinanten en interventies (pp. 207-224). Lisse: Swets & Zeitlinger. Veerman, J. W., & Ten Brink, L. T. (2001). Lessen uit follow-up onderzoek. In H. van Leeuwen, N. W. Slot, & M. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen: Determinanten en interventies (pp. 207-224). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Vollebergh, W. A. M. (2003). Gemiste kansen. Culturele diversiteit en de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 24, 209-221. Vollebergh, W. A. M. (2003). Gemiste kansen. Culturele diversiteit en de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 24, 209-221.
go back to reference Whittaker, J. K. (1997). Caring for troubled children: Residential treatment in a community context. New York: Aldine de Gruyter. Whittaker, J. K. (1997). Caring for troubled children: Residential treatment in a community context. New York: Aldine de Gruyter.
go back to reference Whittaker, J. K. (2001). Repenser la suppléance familiale en internats et en foyers de groupes: Enjeux scientifiques et professionnels. In M. Corbillon (Ed.), Suppléance familiale: Nouvelles approches, nouvelles pratiques (pp. 171-180). Vigneux sur Seine: Matrice. Whittaker, J. K. (2001). Repenser la suppléance familiale en internats et en foyers de groupes: Enjeux scientifiques et professionnels. In M. Corbillon (Ed.), Suppléance familiale: Nouvelles approches, nouvelles pratiques (pp. 171-180). Vigneux sur Seine: Matrice.
go back to reference Whittaker, J. K., Overstreet, E. J., Grasso, A., Tripodi, T., & Boylan, F. (1988). Multiple indicators of success in residential youth care and treatment. American Journal of Orthopsychiatry, 58, 143-147. PubMedCrossRef Whittaker, J. K., Overstreet, E. J., Grasso, A., Tripodi, T., & Boylan, F. (1988). Multiple indicators of success in residential youth care and treatment. American Journal of Orthopsychiatry, 58, 143-147. PubMedCrossRef
go back to reference Whittaker, J. K., & Savas, S. A. (1999). De link met de maatschappij; een verontachtzaamde dimensie bij de planning van hulp aan opgenomen jeugdigen. In E. J. Knorth, & M. Smit (Red.), Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening (pp. 287-303). Leuven/Apeldoorn: Garant. Whittaker, J. K., & Savas, S. A. (1999). De link met de maatschappij; een verontachtzaamde dimensie bij de planning van hulp aan opgenomen jeugdigen. In E. J. Knorth, & M. Smit (Red.), Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening (pp. 287-303). Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Wierzbicki, M., & Pekarik, G. (1993). A meta-analysis of psychotherapy dropout. Professional Psychology: Research and Practice, 24, 190-195. CrossRef Wierzbicki, M., & Pekarik, G. (1993). A meta-analysis of psychotherapy dropout. Professional Psychology: Research and Practice, 24, 190-195. CrossRef
go back to reference Willemse, Th. R. M. (1997). De 20 e eeuw, 1905-1988: Van opvoedingsgesticht tot behandelingshuis. In S. Groenveld, J. J. H. Dekker, & Th. R. M. Willemse, Wezen en boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen (pp. 339-400). Hilversum: Verloren. Willemse, Th. R. M. (1997). De 20 e eeuw, 1905-1988: Van opvoedingsgesticht tot behandelingshuis. In S. Groenveld, J. J. H. Dekker, & Th. R. M. Willemse, Wezen en boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen (pp. 339-400). Hilversum: Verloren.
go back to reference Wozner, Y., Golan, M., Davidson-Arad, B., & Dekel, R. (1997). The Quality of Life of institutions for young people. International Journal of Child and Family Welfare, 2, 127-143. Wozner, Y., Golan, M., Davidson-Arad, B., & Dekel, R. (1997). The Quality of Life of institutions for young people. International Journal of Child and Family Welfare, 2, 127-143.
Metagegevens
Titel
Wat maakt het verschil?
Over intensieve orthopedagogische zorg voor jeugdigen met probleemgedrag
Auteur
Prof. Dr. Erik J. Knorth
Publicatiedatum
01-12-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2005
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060962

Andere artikelen Uitgave 4/2005

Kind en adolescent 4/2005 Naar de uitgave