Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2015

01-01-2015 | Wetenschappelijke artikelen

Wat is vitaliteit en hoe is het te meten?

Kerndimensies van vitaliteit en de Nederlandse Vitaliteitsmeter

Auteurs: Dr. J.E. Strijk, G.C.W. Wendel-Vos, H.S.J. Picavet, H. Hofstetter, V.H. Hildebrandt

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 1/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond

Beleidmakers, professionals en onderzoekers spreken steeds vaker over vitaliteit als een aan gezondheid gerelateerd begrip. Er bestaan verschillende omschrijvingen van vitaliteit en een geschikt instrument om vitaliteit te meten ontbreekt. Om het beeld over vitaliteit aan te scherpen is gewerkt aan een eenduidige omschrijving en een bijbehorend meetinstrument (de Vita-16) ontwikkeld.

Methode

Vitaliteit is omschreven op basis van (wetenschappelijke) literatuur en de kennis en ervaring van experts. De ontwikkeling van een meetinstrument (de Vita-16) bestond uit vier stappen: na het samenstellen van een ‘pool’ items op basis van literatuur (stap 1) zijn de items gereduceerd na een Delphi studie onder beleidmakers, professionals en onderzoekers (stap 2) en samengevoegd tot één vragenlijst. Deze is in een pilotstudie (stap 3) getest op kenmerken zoals begrijpelijkheid en plafondeffect. De conceptvragenlijst is afgenomen bij 1300 volwassen Nederlanders voor reductie van items, en testen van de structurele en construct validiteit (stap 4: validatiestudie).

Resultaten

In het begrip ‘vitaliteit’ zijn drie kerndimensies te onderscheiden: ‘Energie’, ‘Motivatie’ en ‘Veerkracht’. Energie wordt gekenmerkt door zich energiek voelen, motivatie door doelen stellen in het leven en moeite doen om deze te behalen, en veerkracht door het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan. Het resultaat van stap 1 was een pool van 151 items, waaruit overlappende items (n=38) en items die determinanten van vitaliteit meten (n=59) werden verwijderd. De resterende 54-itemslijst werd in de Delphi ronde gereduceerd tot 33 items. In de validatiestudie bleef een 16-item vragenmodule (de Vita-16) over die de drie kerndimensies van vitaliteit meet en die betrouwbaar (α:0,89-0,95) bleek en (afhankelijk van het criterium) een redelijk tot goede validiteit vertoonde.

Conclusie

Het begrip vitaliteit is te omschrijven met drie kerndimensies die valide meetbaar zijn in de volwassen bevolking met een 16-item vragenmodule (de Vita-16).
Voetnoten
1
a
Het doel van de digitale Delphi studie was om consensus te verkrijgen over welke items het meest relevant zijn voor het meten van vitaliteit. Er werden vier regels gevolgd om consensus te bereiken over de belangrijkste indicatoren per dimensie. Hierbij is het aantal keer dat een item ‘behoorlijk’ (score 4) of ‘heel erg relevant’ gescoord is (score 5) bij elkaar opgeteld en verrekend tot een percentage. Op basis van deze percentages zijn de volgende consensusregels opgesteld:
1
Als minder dan 50% van de Delphi experts een indicator als relevant scoren, dan wordt deze niet geïncludeerd.
 
2
Als 70% of meer een indicator als relevant scoort dan is er consensus over de relevantie van deze indicator en wordt daarom geïncludeerd in de validatiestudie.
 
3
Als 50 tot en met 69% van de deelnemers een indicator als relevant scoren is er geen duidelijke consensus (Borderline).
 
4
Voor alle borderline gescoorde items (50-69%) wordt de uitkomst van prioritering bekeken. Hierbij is aan de respondenten gevraagd of zij per dimensie uit de lijst met items een top 5 van meest belangrijke items kunnen aangegeven. Stel een indicator is borderline relevant (50-69%) dan kan besloten worden deze toch te includeren als deze wel hoog geprioriteerd is (dat wil zeggen: in de top 5 staat).
 
 
 
2
Een plafondeffect is tegen gegaan door aanpassing van de antwoordcategorieën van: 1=nooit, 2=bijna nooit, 3=af en toe, 4=regelmatig, 5=meestal en 6=altijd, naar: 1=zelden, 2=soms, 3=af en toe, 4=regelmatig, 5=meestal, 6=bijna altijd en 7=altijd
 
3
Dit werd alleen gemeten bij werkende respondenten (n=1213).
 
Literatuur
1.
go back to reference Koelen M, Wagemakers A, Verkooijen K et al. Passie voor Gezondheid! Tijdschr Gezondheidswet 2013;91:12–9.CrossRef Koelen M, Wagemakers A, Verkooijen K et al. Passie voor Gezondheid! Tijdschr Gezondheidswet 2013;91:12–9.CrossRef
2.
go back to reference Oostrom SH van, Picavet HSJ, Gelder BM van et al. Het vóórkomen van multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking. Analyses van de LINH. Ned Tijdschr Geneeskd 2011;155:A319–3. Oostrom SH van, Picavet HSJ, Gelder BM van et al. Het vóórkomen van multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking. Analyses van de LINH. Ned Tijdschr Geneeskd 2011;155:A319–3.
3.
go back to reference Smith R. The end of disease and the beginning of health. BMJ Group Blogs 2008. Smith R. The end of disease and the beginning of health. BMJ Group Blogs 2008.
4.
go back to reference Larson JS. The conceptualization of health. Med Care Res Rev 999;56;123–36. Larson JS. The conceptualization of health. Med Care Res Rev 999;56;123–36.
5.
go back to reference Huber M, Knottnerus JA, Green L et al. How should we define health? BMJ 2011;26:34–3. Huber M, Knottnerus JA, Green L et al. How should we define health? BMJ 2011;26:34–3.
6.
go back to reference Strijk JE. The (cost-)effectiveness of a lifestyle intervention in order to improve older workers' vitality. The Vital@Work study. Proefschrift, Amsterdam: Vrije Universiteit, 2012 Strijk JE. The (cost-)effectiveness of a lifestyle intervention in order to improve older workers' vitality. The Vital@Work study. Proefschrift, Amsterdam: Vrije Universiteit, 2012
7.
go back to reference Westendorp RGJ, Mulder B, van der Does AJW, van der Ouderaa FJG. When vitality meets longevity. In: Wellbeing in later life: A complete reference guide. New York: John Wiley & Sons 2014. Westendorp RGJ, Mulder B, van der Does AJW, van der Ouderaa FJG. When vitality meets longevity. In: Wellbeing in later life: A complete reference guide. New York: John Wiley & Sons 2014.
8.
go back to reference Schaufeli WB, Bakker AB. Bevlogenheid: een begrip gemeten. Gedrag en Organisatie 2004;17:90–112. Schaufeli WB, Bakker AB. Bevlogenheid: een begrip gemeten. Gedrag en Organisatie 2004;17:90–112.
9.
go back to reference Ware JE. Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Medl Care 1992;30:473–83.CrossRef Ware JE. Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Medl Care 1992;30:473–83.CrossRef
10.
go back to reference Zee KI van der, Sandermann R. Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de RAND-36: een handleiding. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 1993. Zee KI van der, Sandermann R. Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de RAND-36: een handleiding. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 1993.
11.
go back to reference Ryan RM, Frederick C. On energy, personality, and health: subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. J Personal 1997;65:529–65.CrossRef Ryan RM, Frederick C. On energy, personality, and health: subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. J Personal 1997;65:529–65.CrossRef
12.
go back to reference Vet HCW de, Terwee CB, Mokkink LB, Knol DL. Measurement in medicine. Cambridge: Cambridge University Press; 2011.CrossRef Vet HCW de, Terwee CB, Mokkink LB, Knol DL. Measurement in medicine. Cambridge: Cambridge University Press; 2011.CrossRef
13.
go back to reference Mokkink LB, Terwee CB, Patrick DL et al. The COSMIN study reached international consensus on taxonomy, terminology, and definitions of measurement properties for health-related patient-reported outcomes. J Clin Epidem 2010;63:737–45.CrossRef Mokkink LB, Terwee CB, Patrick DL et al. The COSMIN study reached international consensus on taxonomy, terminology, and definitions of measurement properties for health-related patient-reported outcomes. J Clin Epidem 2010;63:737–45.CrossRef
14.
go back to reference Koopmans L, Bernaards CM, Hildebrandt VH, Vet HCW de, Beek AJ van der. Construct Validity of the Individual Work Performance Questionnaire.J Occup Environ Med 2014;56:331–7.PubMedCrossRef Koopmans L, Bernaards CM, Hildebrandt VH, Vet HCW de, Beek AJ van der. Construct Validity of the Individual Work Performance Questionnaire.J Occup Environ Med 2014;56:331–7.PubMedCrossRef
15.
go back to reference Strijk JE, Proper KI, Beek AJ van der, Mechelen W van. The Vital@Work Study. The systematic development of a lifestyle intervention to improve older workers' vitality and the design of a randomised controlled trial evaluating this intervention. BMC Public Health2009;9:40–8.CrossRef Strijk JE, Proper KI, Beek AJ van der, Mechelen W van. The Vital@Work Study. The systematic development of a lifestyle intervention to improve older workers' vitality and the design of a randomised controlled trial evaluating this intervention. BMC Public Health2009;9:40–8.CrossRef
16.
go back to reference Vuuren T van. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Oratierede. Heerlen: Open Universiteit, 2011. Vuuren T van. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Oratierede. Heerlen: Open Universiteit, 2011.
17.
go back to reference Deci EL, Ryan RM. Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. New York: Springer; 1985CrossRef Deci EL, Ryan RM. Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. New York: Springer; 1985CrossRef
18.
go back to reference Ryan RM, Deci EL. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemp Educ Psychol 2000;25:54–67.PubMedCrossRef Ryan RM, Deci EL. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemp Educ Psychol 2000;25:54–67.PubMedCrossRef
19.
go back to reference Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. Am Psychol 2000;55:68–78.PubMedCrossRef Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. Am Psychol 2000;55:68–78.PubMedCrossRef
20.
go back to reference Deci EL, Ryan RM. Handbook of Self-determination Research. Rochester: Rochester University Press, 2002 Deci EL, Ryan RM. Handbook of Self-determination Research. Rochester: Rochester University Press, 2002
21.
go back to reference Maslow AH. A theory of human motivation. Psychological Review 1943;50:370–396.CrossRef Maslow AH. A theory of human motivation. Psychological Review 1943;50:370–396.CrossRef
22.
go back to reference Alderfelder CP. An empirical test of a new theory of human needs. Organ Behav Human Perform 1969;4:14–2. Alderfelder CP. An empirical test of a new theory of human needs. Organ Behav Human Perform 1969;4:14–2.
23.
go back to reference Dyer JG, Minton McGuinness T. Resilience: analysis of the concept. Arch Psychiatr Nursing 1996;5:276–82.CrossRef Dyer JG, Minton McGuinness T. Resilience: analysis of the concept. Arch Psychiatr Nursing 1996;5:276–82.CrossRef
24.
go back to reference Lyubomirsky S. The how of happiness: A practical guide to getting the life you want. London: Sphere, 2007. Lyubomirsky S. The how of happiness: A practical guide to getting the life you want. London: Sphere, 2007.
25.
go back to reference Windle G. What is resilience? A review and concept analysis. Rev Clin Geront 2011;21:152–69.CrossRef Windle G. What is resilience? A review and concept analysis. Rev Clin Geront 2011;21:152–69.CrossRef
26.
go back to reference DiCorcia JA, Tronick E. Quotidian resilience: exploring mechanisms that drive resilience from a perspective of everyday stress and coping. Neurosci Biobehav Rev2011;35:1593–1602.CrossRef DiCorcia JA, Tronick E. Quotidian resilience: exploring mechanisms that drive resilience from a perspective of everyday stress and coping. Neurosci Biobehav Rev2011;35:1593–1602.CrossRef
27.
go back to reference Eijk JM van, Bouter LM. Construct- en criteriumvaliditeit. Huisarts Wet 1995;38:1–0. Eijk JM van, Bouter LM. Construct- en criteriumvaliditeit. Huisarts Wet 1995;38:1–0.
29.
go back to reference Penninx BW, Guralnik JM, Bandeen-Roche K et al. The protective effect of emotional vitality on adverse health outcomes in disabled older women. J Am Geriatr Soc 2000;48:1359–66.PubMed Penninx BW, Guralnik JM, Bandeen-Roche K et al. The protective effect of emotional vitality on adverse health outcomes in disabled older women. J Am Geriatr Soc 2000;48:1359–66.PubMed
30.
go back to reference Ryan RM, Bernstein JH. Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford University Press, 2004. Ryan RM, Bernstein JH. Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford University Press, 2004.
31.
go back to reference Smith SJ, Lloyd RJ. Promoting vitality in health and physical education. Qual Health Res 2006;16:249–67.PubMedCrossRef Smith SJ, Lloyd RJ. Promoting vitality in health and physical education. Qual Health Res 2006;16:249–67.PubMedCrossRef
32.
go back to reference Barbic SP, Bartlett SJ, Mayo NE. Emotional vitality: concept of importance for rehabilitation. Arch Phys Med Rehabilit 2013;94:1547–54.CrossRef Barbic SP, Bartlett SJ, Mayo NE. Emotional vitality: concept of importance for rehabilitation. Arch Phys Med Rehabilit 2013;94:1547–54.CrossRef
33.
go back to reference Stam MJ. Vitaliteit is te meten. Movemens 2006(sept)8–20. Stam MJ. Vitaliteit is te meten. Movemens 2006(sept)8–20.
34.
go back to reference Kubzansky LD, Thurston RC. Emotional vitality and incident coronary heart disease: Benefits of healthy psychological functioning. Arch Gen Psychiatry 2007;64:1393–1401.PubMedCrossRef Kubzansky LD, Thurston RC. Emotional vitality and incident coronary heart disease: Benefits of healthy psychological functioning. Arch Gen Psychiatry 2007;64:1393–1401.PubMedCrossRef
35.
go back to reference Wijlhuizen E. Vitaliteitmanagement en de rol van de preventiemedewerker. Preventie 2007(sept)12–3. Wijlhuizen E. Vitaliteitmanagement en de rol van de preventiemedewerker. Preventie 2007(sept)12–3.
36.
go back to reference Medical Delta, programma vitaliteit. Grijs in niet zwart wit. Ambities van 55+. Leiden: Leyden Academy on Vitality and Ageing / Trendbox 2013(mei)19–24. Medical Delta, programma vitaliteit. Grijs in niet zwart wit. Ambities van 55+. Leiden: Leyden Academy on Vitality and Ageing / Trendbox 2013(mei)19–24.
Metagegevens
Titel
Wat is vitaliteit en hoe is het te meten?
Kerndimensies van vitaliteit en de Nederlandse Vitaliteitsmeter
Auteurs
Dr. J.E. Strijk
G.C.W. Wendel-Vos
H.S.J. Picavet
H. Hofstetter
V.H. Hildebrandt
Publicatiedatum
01-01-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 1/2015
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-015-0013-y

Andere artikelen Uitgave 1/2015

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2015 Naar de uitgave