Skip to main content
Top

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Wat is klinisch redeneren?

Auteurs : Lia van Straalen, Mariël Kanne

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren voor verpleegkundigen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Klinisch redeneren is de basiscompetentie van iedere verpleegkundige. Je kunt door klinisch redeneren bepalen welke zorg een patiënt nodig heeft en waarom, en daardoor beroepsverantwoordelijkheid dragen. Je richt je vaak op het voorkomen of verergeren van problemen. Klinisch redeneren is een proces (het redeneerproces) en een product (het besluit). Voor klinisch redeneren is kennis, cognitie en metacognitie nodig, met daarnaast veel klinische ervaring, voldoende basiskennis en goed ontwikkelde reflectieve vermogens (metacognitie). Uitgroeien tot een expert duurt vijf tot zeven jaar. Een expert herken je aan de efficiency en adequaatheid waarmee deze zowel problemen als passende interventies herkent. Je kunt door klinisch redeneren beredeneerd afwijken van een protocol of richtlijn, zodat patiëntgerichte zorg mogelijk wordt. Om het klinisch redeneerproces te ondersteunen zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Het gebruik van deze hulpmiddelen vergt goede training zodat zij hun functie op de juiste manier waarmaken als hulpmiddel en geen invuloefening worden.
Voetnoten
1
Met een verpleegsituatie of zorgsituatie wordt het geheel van omstandigheden aangeduid, waarin het verplegend en verzorgend personeel zorg verleent aan een individu, groep of populatie (Kerstens 2015, pag. 10).
 
2
Een LOTUS-patiënt is een acteur die een patiënt zo goed mogelijk naspeelt. De term LOTUS is een acroniem voor Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers. Deze vorm van opleiden is oorspronkelijk opgezet door het Rode Kruis met als doel zo realistisch mogelijk een slachtoffer van een ongeval of ziektebeeld uit te beelden.
 
3
In het Engelse woord responsibility komt nog duidelijker tot uiting dat het gaat om het vermogen om antwoord te geven.
 
4
Ook de term competentie is in ons land de afgelopen jaren meer en meer in zwang gekomen. Maar omdat aan dat woord vooral een (m.i. vaak onterechte) eenzijdige instrumentele gerichtheid kleeft, kies ik hier liever voor het woord deskundigheid.
 
Literatuur
go back to reference Bakker, M., & Van Heycop ten Ham, C. (2010). Proactive nursing; Klinisch redeneren in zes stappen. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Bakker, M., & Van Heycop ten Ham, C. (2010). Proactive nursing; Klinisch redeneren in zes stappen. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
go back to reference Bauduin, D., & Kanne, M. (2009). Tijd voor reflectie. Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie. Amsterdam: SWP. Bauduin, D., & Kanne, M. (2009). Tijd voor reflectie. Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie. Amsterdam: SWP.
go back to reference Boaro, N., Fancott, C., Baker, R., Velji, K., & Andreoli, A. (2010). Using SBAR to improve communication in interprofessional rehabilitation teams … Situation-Background-Assessment-Recommendation. Journal of Interprofessional Care, 24(1), 111–114.CrossRef Boaro, N., Fancott, C., Baker, R., Velji, K., & Andreoli, A. (2010). Using SBAR to improve communication in interprofessional rehabilitation teams … Situation-Background-Assessment-Recommendation. Journal of Interprofessional Care, 24(1), 111–114.CrossRef
go back to reference Brockmöller, A., Sanders, G., & Weggeman, M. (2011). In goed gezelschap: De sleutel tot succesvolle meester-gezelrelaties. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Brockmöller, A., Sanders, G., & Weggeman, M. (2011). In goed gezelschap: De sleutel tot succesvolle meester-gezelrelaties. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Burgers, S. (2015). Logisch & kritisch denken. Bussum: Coutinho. Burgers, S. (2015). Logisch & kritisch denken. Bussum: Coutinho.
go back to reference Cahill & Fonteyn in Higgs J. (Eds.). (2008). Clinical reasoning in the health professions (3rd ed.). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Cahill & Fonteyn in Higgs J. (Eds.). (2008). Clinical reasoning in the health professions (3rd ed.). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
go back to reference Cornell, P., Townsend Gervis, M., Yates, L., & Vardaman, J. M. (2014). Impact of SBAR on nurse shift reports and staff rounding. Medsurg Nursing, 23(5), 334–342.PubMed Cornell, P., Townsend Gervis, M., Yates, L., & Vardaman, J. M. (2014). Impact of SBAR on nurse shift reports and staff rounding. Medsurg Nursing, 23(5), 334–342.PubMed
go back to reference De Bree, M., & Veening, E. (2012). Handleiding moreel beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals. Assen: Koninklijke Van Gorcum. De Bree, M., & Veening, E. (2012). Handleiding moreel beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference De Graeff, A. (2006). Palliatieve zorg: Richtlijnen voor de praktijk. Utrecht: Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC). De Graeff, A. (2006). Palliatieve zorg: Richtlijnen voor de praktijk. Utrecht: Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC).
go back to reference Donohue-Porter, P., Forbes, M. O., & White, J. H. (2011). Nursing theory in curricula today: Challenges for faculty at all levels of education. International Journal of Nursing Education Scholarship, 8(1), 1–18.CrossRef Donohue-Porter, P., Forbes, M. O., & White, J. H. (2011). Nursing theory in curricula today: Challenges for faculty at all levels of education. International Journal of Nursing Education Scholarship, 8(1), 1–18.CrossRef
go back to reference Gaberson, K. (2010). Clinical teaching strategies in nursing (3rd ed.). New York: Springer Publishing Company. Gaberson, K. (2010). Clinical teaching strategies in nursing (3rd ed.). New York: Springer Publishing Company.
go back to reference Gordon, M., Seunke, W., & De Hullu, M. (2007). Verpleegkundige diagnostiek: Proces en toepassing (1e druk, 8e oplage editie). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Gordon, M., Seunke, W., & De Hullu, M. (2007). Verpleegkundige diagnostiek: Proces en toepassing (1e druk, 8e oplage editie). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Gracia, D. (2003). Ethical case deliberation and decision making. Medicine, Health Care and Philosophy, 6(3), 227–233.CrossRef Gracia, D. (2003). Ethical case deliberation and decision making. Medicine, Health Care and Philosophy, 6(3), 227–233.CrossRef
go back to reference Groen, M. (2008). Effectief handelen door reflectie: Bekwamer worden als professional (1e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff. Groen, M. (2008). Effectief handelen door reflectie: Bekwamer worden als professional (1e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Grundmeijer, H. G. L. M., & Rutten, G. E. H. M. (2014). Het geneeskundig proces: Klinisch redeneren van klacht naar therapie (5e druk). Amsterdam: Reed Business Education. Grundmeijer, H. G. L. M., & Rutten, G. E. H. M. (2014). Het geneeskundig proces: Klinisch redeneren van klacht naar therapie (5e druk). Amsterdam: Reed Business Education.
go back to reference Guarinoni, M. G., Motta, P. C., Petrucci, C., & Lancia, L. (2014). Complexity of care: A concept analysis. Annali di Igiene, 26(3), 226–236.PubMed Guarinoni, M. G., Motta, P. C., Petrucci, C., & Lancia, L. (2014). Complexity of care: A concept analysis. Annali di Igiene, 26(3), 226–236.PubMed
go back to reference Guarinoni, M., Petrucci, C., Lancia, L., & Motta, P. C. (2015). The concept of care complexity: A qualitative study. Journal of Public Health Research, 4(3), 190–196.CrossRef Guarinoni, M., Petrucci, C., Lancia, L., & Motta, P. C. (2015). The concept of care complexity: A qualitative study. Journal of Public Health Research, 4(3), 190–196.CrossRef
go back to reference Higgs, J., et al. (Eds.). (2019). Clinical reasoning in the health professions (4th ed.). Edinburgh, London, New York, Oxford Philadelphia, St. Louis, Sydney: Elsevier. Higgs, J., et al. (Eds.). (2019). Clinical reasoning in the health professions (4th ed.). Edinburgh, London, New York, Oxford Philadelphia, St. Louis, Sydney: Elsevier.
go back to reference Jansen, M. G. M. J. (2005). Presentie & prestatie: Sleutelbegrippen in een verpleegethiek. s.n.: S.l. Jansen, M. G. M. J. (2005). Presentie & prestatie: Sleutelbegrippen in een verpleegethiek. s.n.: S.l.
go back to reference Karssing, E. D. (2000). Morele competentie in organisaties. Assen: Van Gorcum. Karssing, E. D. (2000). Morele competentie in organisaties. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Kerstens, J. A. M. (2015). Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media. Kerstens, J. A. M. (2015). Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media.
go back to reference Lambregts, J., Grotendorst, A., & Van Merwijk, C. (2012). Leren van de toekomst: Verpleegkundigen & verzorgenden 2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lambregts, J., Grotendorst, A., & Van Merwijk, C. (2012). Leren van de toekomst: Verpleegkundigen & verzorgenden 2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Lancaster, R. J., Westphal, J., & Jambunathan, J. (2015). Using SBAR to promote clinical judgment in undergraduate nursing students. Journal of Nursing Education, 54, S31–S34.CrossRef Lancaster, R. J., Westphal, J., & Jambunathan, J. (2015). Using SBAR to promote clinical judgment in undergraduate nursing students. Journal of Nursing Education, 54, S31–S34.CrossRef
go back to reference MacQuiston, C. M., & Webb, A. A. (1995). Foundations of nursing theory: Contributions of 12 key theorists. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. MacQuiston, C. M., & Webb, A. A. (1995). Foundations of nursing theory: Contributions of 12 key theorists. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
go back to reference Niezink, L. W. (2017). Kritisch zoeken, denken en evalueren. Informatievaardigheden als 21st century skill. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Niezink, L. W. (2017). Kritisch zoeken, denken en evalueren. Informatievaardigheden als 21st century skill. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
go back to reference Paans, W. (2011). Denkwerker in de zorg: Methoden om tot een doordacht verpleegkundig oordeel te komen. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Paans, W. (2011). Denkwerker in de zorg: Methoden om tot een doordacht verpleegkundig oordeel te komen. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
go back to reference Scheffer, B. K., & Rubenfeld, M. G. (2000). A consensus statement on critical thinking in nursing. Journal of Nursing Education, 39(8), 352–359.CrossRef Scheffer, B. K., & Rubenfeld, M. G. (2000). A consensus statement on critical thinking in nursing. Journal of Nursing Education, 39(8), 352–359.CrossRef
go back to reference Ter Berg, T. (2009). Kritisch denken: Redeneren en betogen met rationale (1e druk). Amsterdam: Pearson Education Benelux. Ter Berg, T. (2009). Kritisch denken: Redeneren en betogen met rationale (1e druk). Amsterdam: Pearson Education Benelux.
go back to reference Tronto, J. (2013). Caring democracy. Markets, equality, and justice. New York: New York University Press. Tronto, J. (2013). Caring democracy. Markets, equality, and justice. New York: New York University Press.
go back to reference Van Dartel, H., & Molewijk, B. (Red.). (2014). In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Amsterdam: Boom. Van Dartel, H., & Molewijk, B. (Red.). (2014). In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Amsterdam: Boom.
go back to reference Van Nistelrooy, I. (2013). Basisboek zorgethiek: Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen (4e druk). Heeswijk: Berne Media. Van Nistelrooy, I. (2013). Basisboek zorgethiek: Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen (4e druk). Heeswijk: Berne Media.
go back to reference Vorstenbosch, J. (2005). Zorg: Een filosofische analyse. Amsterdam: Nieuwezijds. Vorstenbosch, J. (2005). Zorg: Een filosofische analyse. Amsterdam: Nieuwezijds.
go back to reference Weydt, A. P. (2009). Defining, analyzing, and quantifying work complexity. Creative Nursing, 15(1), 7–13.CrossRef Weydt, A. P. (2009). Defining, analyzing, and quantifying work complexity. Creative Nursing, 15(1), 7–13.CrossRef
go back to reference Woerkom, M. V., & Poell, R. F. (2010). Workplace learning: Concepts, measurement, and application. New York: Taylor Francis/Routledge.CrossRef Woerkom, M. V., & Poell, R. F. (2010). Workplace learning: Concepts, measurement, and application. New York: Taylor Francis/Routledge.CrossRef
Metagegevens
Titel
Wat is klinisch redeneren?
Auteurs
Lia van Straalen
Mariël Kanne
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2437-8_2