Skip to main content
main-content
Top

19-08-2014 | Nieuws

Waarom maken Chinezen in Nederland minder gebruik van GGZ?

In vergelijking met andere etnische groepen maken Chinezen in Nederland minder gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hun symptomen zijn vergelijkbaar en, zeker bij het eerste contact, doorgaans erger. Waarom weet deze groep de weg naar de ggz moeilijker te vinden? In hoeverre sluit de ggz aan bij de behoeften van de groep Chinezen?

Onderzoek met enquêtes en diepte-interviews wijst uit dat er weliswaar culturele verschillen zijn die wederzijds begrip in de weg kunnen staan, maar deze zijn niet van dien aard dat Chinezen de ggz daarom vermijden. Hun opvattingen over ziekte en gezondheid lijken niet noemenswaardig te verschillen van de westerse opvattingen.

 

Cha-Hsuan Liu maakt in haar promotieonderzoek aannemelijk dat de belangrijkste redenen voor het verminderde gebruik van de ggz door Chinezen vooral te maken hebben met de toegankelijkheid ervan en praktische belemmeringen. Te denken valt aan gebrekkige Nederlandse taalvaardigheid, ontbreken van kennis over hoe de zorg in Nederland georganiseerd is, verzekeringstechnische kwesties, het ontbreken van tolken, communicatieproblemen, gebrekkige voorlichting en discriminatie.

 

Daarbij komt dat de Chinezen in Nederland geen homogene groep vormen, er zijn onderling grote verschillen in culturele en talige achtergrond, migratiegeschiedenis, sociaaleconomische status en mate van integratie in de Nederlandse samenleving. Zodoende verschillen zij in de behoefte aan zorg, en de wijze van bejegening.

 

Het verdient aanbeveling dat zorgverleners cultureel sensitiever worden en meer rekening houden met de organisatorische en praktische belemmeringen, die de toegankelijkheid voor Chinezen bemoeilijken. Er is meer aandacht nodig voor het slechten van communicatiebarrières, gerichte voorlichting, adequate tolkenvoorzieningen en de interculturele competenties van zorgverleners.

 

Promotie Cha-Hsan Liu

29 augustus 2014, 12:45
Proefschrift: Suffering in Silence? The adequacy of Dutch mental health care provision for ethnic Chinese in the Netherlands

Promotor: 1) Prof. dr. J.D. Ingleby, 2) Prof. dr. M.J.A.M. Verkuijten, co-promotor: Dr. L. Meeuwesen

 

Bron: Universiteit Utrecht

 

Meer lezen >>

Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief. Vaders van Chinese herkomst.

artikel Kind en Adolescent 

 

Boek: Cultuur en psychodiagnostiek

 

Aanbevolen: Congres Cross-culturele aspecten van dementie, 10 oktober 2014

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.