Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Waarnemen wordt gezien als een leerzame fase tussen studie en een eigen praktijk, maar er komt heel veel bij kijken. In dit boek worden puntsgewijs alle relevante onderwerpen behandeld die bij waarnemen komen kijken en lees je de ervaringen van startende waarnemens. De inhoud is ontwikkeld voor en door waarnemend huisartsen bij de LHV.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Checklist voor het starten met waarnemen

Yuri Fisscher, Robbert Polet, Kristof Franse

2. Werkterreinen van waarnemers

Samenvatting
In het begin kan het lastig zijn om als waarnemer voldoende werk te vinden. Dit komt doordat je nog geen netwerk hebt opgebouwd.
Yuri Fisscher, Robbert Polet, Kristof Franse

3. Administratie

Samenvatting
Als je aan de huisartsenopleiding begint, heb je je al ingeschreven als basisarts in het BIG-register. Nadat je bij het College en de Registratiecommissie van de Geneeskundige Specialismen (CGS en RGS) in het register bent ingeschreven (zie 3.3), krijgt het BIG-register daarvan een melding.
Yuri Fisscher, Robbert Polet, Kristof Franse

4. Pensioen

Samenvatting
Sinds 1973 is er een verplicht collectief pensioen voor huisartsen. De beroepsgroep huisartsen heeft zelf om deze verplichtstelling gevraagd, omdat pensioen opbouwen via een verplicht gestelde collectieve regeling met beroepsgenoten veel voordelen biedt.
Yuri Fisscher, Robbert Polet, Kristof Franse

5. Verzekeringen

Samenvatting
Tijdens je studie ben je verzekerd via de Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH). Maar omdat je contract met de SBOH eindigt zodra je klaar bent met je opleiding, eindigen je beroepsaansprakelijkheidsverzekering, je rechtsbijstandverzekering en je arbeidsongeschiktheidsverzekering ook.
Yuri Fisscher, Robbert Polet, Kristof Franse

6. Herregistratie, EKC en Wagro’s

Samenvatting
De eerste inschrijving in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) is vijf jaar geldig. Je moet aan bepaalde eisen voldoen om na vijf jaar weer voor herregistratie (hernieuwing van de registratie) in aanmerking te komen.
Yuri Fisscher, Robbert Polet, Kristof Franse

7. Tarieven

Samenvatting
Het waarneemtarief is vrij onderhandelbaar: waarnemer en praktijkhouder bepalen samen het bedrag dat zal worden betaald.
Yuri Fisscher, Robbert Polet, Kristof Franse

8. Belangenbehartiging en ondersteuning

Samenvatting
De LHV behartigt de belangen van alle huisartsen, dus ook die van jou als waarnemer. Daarnaast ondersteunen we je, heel praktisch, bij je dagelijkse werkzaamheden.
Yuri Fisscher, Robbert Polet, Kristof Franse

Nawerk

Meer informatie