Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Waarnemen wordt gezien als een leerzame fase tussen studie en een eigen praktijk, maar er komt heel veel bij kijken. In het boek worden puntgewijs alle relevante onderwerpen behandeld die bij waarnemen komen kijken en lees je de ervaringen van startende waarnemens. De inhoud is ontwikkeld voor en door waarnemend huisartsen bij de LHV.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Checklist voor het starten met waarnemen

1. Checklist voor het starten met waarnemen

Abstract
Check het volgende als je met waarnemen begint.
Yuri Fisscher

Tarieven

2. Tarieven

Abstract
Het waarneemtarief is vrij onderhandelbaar: praktijkhouder en waarnemer spreken onderling af welk bedrag hiervoor gehanteerd wordt. Met de speciale LHV-Rekenhulp kun je direct online een tarief berekenen.
Yuri Fisscher

‘Een leerzame fase tussen studie en eigen praktijk’

Voorwerk

3. Administratie

Abstract
Als je aan de huisartsenopleiding begint, heb je je al ingeschreven als arts in het BIG-register. Nadat je bij de HVRC in het register bent ingeschreven, krijgt het BIG-register daarvan een melding. Het BIG-register zal jouw specialisme dan ook vermelden in het register
Yuri Fisscher

4. Pensioen

Abstract
Sinds 1973 is er al een verplicht collectief pensioen voor huisartsen. Sinds 1 januari 2009 nemen waarnemend huisartsen ook verplicht deel aan de pensioenregeling voor huisartsen. Dit betekent dat je verplicht bent je pensioen te regelen via de Stichting Pensioenfonds Huisartsen, ofwel de SPH. Je moet je binnen een maand nadat je start als waarnemend huisarts aanmelden bij de SPH. Lees hier alles over op www.​huisartsenpensio​en.​nl onder het kopje Waarnemers. Download daar ook het formulier indien je gaat waarnemen en stuur het op naar de SPH.
Yuri Fisscher

‘Met de cursus praktijkmanagement kwam ik goed beslagen ten ijs’

Voorwerk

5. Zwangerschap

Abstract
Als waarnemer ben je zelfstandig ondernemer. Dat betekent dat als je door zwangerschap of ziekte niet in staat bent om te werken, je geen inkomen hebt. Het is daarom goed om daarvoor een voorziening te treffen in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die kun je afsluiten bij verschillende aanbieders.
Yuri Fisscher

6. Herregistratie, EKC en wagro’s

Abstract
De eerste inschrijving in het HVRC-specialistenregister is vijf jaar geldig. Je moet aan bepaalde eisen voldoen om na vijf jaar weer voor herregistratie (hernieuwing van de registratie) voor een periode van maximaal vijf jaar in aanmerking te komen. De duur van de herregistratie wordt berekend naar rato van de duur en de omvang van de verrichte werkzaamheden en van je deelname aan deskundigheidsbevordering.
Yuri Fisscher

‘Een logische stap na de studie, maar op den duur wat eenzijdig’

Voorwerk

7. Werkterreinen van waarnemers

Abstract
Waarnemers werken niet altijd even goed verspreid over het land. Op sommige plaatsen in het land kan het, zeker in het begin, moeilijk zijn om aan waarnemingen te komen. Op de volgende manieren kom je aan waarnemingen.
Yuri Fisscher

8. Belangenbehartiging

Abstract
De LHV zorgt voor praktische hulp en belangenbehartiging voor alle huisartsen, dus ook voor jou als waarnemer. Op 1 januari 2010 heeft de LHV de activiteiten van De Startende Huisarts overgenomen. Daarmee levert de LHV een nieuw pakket diensten, zoals nascholingen en congressen, die speciaal gericht zijn op de behoeften van starters, waarnemers en huisartsen in loondienst. De manier van werken blijft hetzelfde als bij de Startende Huisarts: betrouwbare en onafhankelijke informatie, toegankelijk en vóór en dóór jonge huisartsen.
Yuri Fisscher

Nawerk

Meer informatie