Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-12-2022 | Kritisch bekeken

Vroegtijdig urinekatheter verwijderen

Auteurs: Jeanne-Marie Nollen, Laury Pijnappel, Anja H. Brunsveld-Reinders

Gepubliceerd in: TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap | Uitgave 6/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Urinekatheters worden in ziekenhuizen veelvuldig toegepast in de peri- en postoperatieve fase. Literatuur geeft aan dat 12−77 procent van de geopereerde patiënten een urinekatheter krijgt tijdens ziekenhuisopname.1 Urinekatheters zijn geassocieerd met infectieuze en niet-infectieuze complicaties, zoals urineweginfecties, retentieblaas en mobilisatiebeperkingen, waarvoor vroege postoperatieve verwijdering wenselijk is.2-3 Iedere dag dat de urinekatheter er langer in blijft, heeft de patiënt 3−7 procent kans op het ontwikkelen van een urineweginfectie.4 Hoewel het plaatsen en monitoren van de urinekatheter valt binnen het verpleegkundig domein, ligt de beslissingsbevoegdheid om de katheter te verwijderen veelal bij de arts. Dit veroorzaakt vertraging bij het verwijderen van de urinekatheter. Redenen hiervoor zijn werkafspraken op de verpleegafdeling over het verwijdertijdstip én de voorkeur van de operateur om de urinekatheter tot een vastgesteld aantal uren na de operatie erin te laten.5
Metagegevens
Titel
Vroegtijdig urinekatheter verwijderen
Auteurs
Jeanne-Marie Nollen
Laury Pijnappel
Anja H. Brunsveld-Reinders
Publicatiedatum
01-12-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap / Uitgave 6/2022
Print ISSN: 1380-3425
Elektronisch ISSN: 2468-1342
DOI
https://doi.org/10.1007/s41184-022-1769-6

Andere artikelen Uitgave 6/2022

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 6/2022 Naar de uitgave

Inhoud_redactioneel

Hoofdredactioneel

Colofon / Column Ethiek

Leefstijl beïnvloeden

Berichten

nieuws