Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2017 | Special kanker en werk | Uitgave 4/2017

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 4/2017

Vroege oncologische arbeidsrevalidatie bij de politie

Tijdschrift:
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde > Uitgave 4/2017
Auteurs:
Dr. David Bruinvels, Daniëlle Bavelaar, Prof. dr. Neil Aaronson
Belangrijke opmerkingen
Dr. D. Bruinvels, Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, IKA-Ned.
D. Bavelaar, Korps Medisch Adviseur, Politie.
Prof. dr. N. Aaronson, Group leader Psychosocial Research and Epidemiology, NKI.
Correspondentieadres: david.bruinvels@ika-ned.nl

Samenvatting

Kanker heeft een grote impact op degenen die ermee geconfronteerd worden. Het arbeidsverzuim door de ziekte kan substantieel zijn waarbij volledige uitval en baanverlies tot de risico’s behoren. Kanker heeft daarmee niet alleen grote impact op degene die het overkomt, het heeft ook grote (financiële) consequenties voor de werkgever en collega’s van betrokkene. Een goed arbeidsrevalidatieprogramma kan helpen deze consequenties aan te pakken.1,2 Zo’n arbeidsrevalidatieprogramma is beschikbaar, maar wordt in de oncologische zorg nog nauwelijks integraal toegepast, omdat het bijvoorbeeld niet volledig wordt vergoed vanuit de basis ziektekostenverzekering.3
Vroegtijdige revalidatiezorg voor mensen met kanker vermindert latere zorgconsumptie en zorgt voor behoud van werkvermogen en deelname in de maatschappij.4 Patiënten herstellen sneller en beter tegen minder kosten. Deze vroege revalidatiezorg maakt onderdeel uit van de landelijke richtlijn Oncologische Revalidatie, die echter nergens in Nederland volledig wordt toegepast omdat vroege revalidatie nog geen onderdeel is van de basiszorg.5 Vanuit het A-Care programma (www.a-care.org) is een initiatief gestart om in een samenwerking tussen werkgevers, werknemers en zorginstellingen de haalbaarheid en meerwaarde van vroegtijdige oncologische revalidatiezorg aan te tonen. De politievakorganisaties hebben dit initiatief omarmd en de aanzet gegeven voor deelname van de Nationale Politie, die daarmee als eerste beroepsorganisatie dit initiatief steunt. Er zijn vervolgens afspraken met verschillende stakeholders gemaakt en er is een draaiboek voor een programma ontwikkeld, genaamd Oncopol.6,7,8

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV is het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Kiest u voor TBV, dan blijft u op de hoogte van wetenschappelijke onderzoeken, praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van de vereniging.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2017

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 4/2017 Naar de uitgave

Special kanker en werk

Richtlijn Kanker en Werk

Hoofdredactioneel

Van uitgang naar ingang