Vriend of vijand? | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 5/2017

14-08-2017 | Artikel

Vriend of vijand?

Vriendschapsrelaties in de schematherapeutische behandeling van adolescenten

Auteurs: Martine C. van der Laan, Emmeline P. Ravestijn

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 5/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Voor adolescenten met psychische problemen kan het vormen van stabiele vriendschapsrelaties lastig zijn. Vanwege het belang van positieve peer-relaties voor de ontwikkeling, en vanwege de risico’s die verbonden zijn met ambivalente vriendschapsrelaties, verdient dit thema de aandacht tijdens hun psychotherapeutische behandeling. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de literatuur over het belang van positieve vriendschapsrelaties tijdens de adolescentie en de impact van problematische vriendschappen. Deze problemen worden vervolgens in een schematherapeutisch kader geplaatst, aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarna wordt een aantal schematherapeutische interventies besproken die adolescenten mogelijk kunnen helpen constructiever om te gaan met vriendschapsrelaties.
Literatuur
go back to reference Bigalow Bushman, B., & Holt-Lunstad, J. (2009). Understandig social relationship maintenance among friends. Journal of Social and Clinical Psychology, 28, 749–778. CrossRef Bigalow Bushman, B., & Holt-Lunstad, J. (2009). Understandig social relationship maintenance among friends. Journal of Social and Clinical Psychology, 28, 749–778. CrossRef
go back to reference Boon, A., & Boer, S. B. de (2006). Wetenschappelijk onderzoek: over de bomen en het bos. In A. Boon & Z. Haijer (red.), Orthopsychiatrie: ontwikkeling, methodieken en dilemma’s (pag. 57–70). Amsterdam: SWP. Boon, A., & Boer, S. B. de (2006). Wetenschappelijk onderzoek: over de bomen en het bos. In A. Boon & Z. Haijer (red.), Orthopsychiatrie: ontwikkeling, methodieken en dilemma’s (pag. 57–70). Amsterdam: SWP.
go back to reference Brown, B. (2010). The gifts of imperfection. Minnesota: Hazelden. Brown, B. (2010). The gifts of imperfection. Minnesota: Hazelden.
go back to reference Brown, B. B., & Larson, J. (2009). Peer relationships in adolescence. In R. M. Lerner & S. Steinberg (red.), Handbook of adolescent psychology (pag. 74–103). Hoboken: John Wiley & Sons. Brown, B. B., & Larson, J. (2009). Peer relationships in adolescence. In R. M. Lerner & S. Steinberg (red.), Handbook of adolescent psychology (pag. 74–103). Hoboken: John Wiley & Sons.
go back to reference Fingerman, K.L., Hay, E.L. & Birditt, K.S. (2004). The best of ties, the worst of ties: close, problematic, and ambivalent social relationships. Journal of Marriage and Family, 66, 792–808. Fingerman, K.L., Hay, E.L. & Birditt, K.S. (2004). The best of ties, the worst of ties: close, problematic, and ambivalent social relationships. Journal of Marriage and Family, 66, 792–808.
go back to reference Flora, C. (2013). Friendfluence. New York: Anchor Books. Flora, C. (2013). Friendfluence. New York: Anchor Books.
go back to reference Giles, L. C., Glonek, G. F. V., Luszcs, M. A., & Andrews, G. R. (2005). Effect of social networks on 10 year survival in very old Australians: the Australian longitudinal study of aging. Journal of Epidemiology and Community Health, 59, 547–579. CrossRef Giles, L. C., Glonek, G. F. V., Luszcs, M. A., & Andrews, G. R. (2005). Effect of social networks on 10 year survival in very old Australians: the Australian longitudinal study of aging. Journal of Epidemiology and Community Health, 59, 547–579. CrossRef
go back to reference Holt-Lunstad, J., Uchino, B. N., Smith, T. W., & Hicks, A. (2007). On the importance of relationship quality: the impact of ambivalence in friendships on cardiovascular functioning. Annals of Behavioural Medicine, 33, 278–290. CrossRef Holt-Lunstad, J., Uchino, B. N., Smith, T. W., & Hicks, A. (2007). On the importance of relationship quality: the impact of ambivalence in friendships on cardiovascular functioning. Annals of Behavioural Medicine, 33, 278–290. CrossRef
go back to reference Kool, M., & Aalders, H. (2014). Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen in een forensische setting. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 360–375. CrossRef Kool, M., & Aalders, H. (2014). Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen in een forensische setting. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 360–375. CrossRef
go back to reference Laan, M. C. van der (1996). Adolescenten in de kliniek: pedagogiek of psychotherapie? Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 51, 883–893. Laan, M. C. van der (1996). Adolescenten in de kliniek: pedagogiek of psychotherapie? Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 51, 883–893.
go back to reference Laan, M. C. van der, & Hiemstra, H. (2016). Als het slachtoffer dader wordt. Tijdschrift voor Psychotherapie, 42, 4–18. CrossRef Laan, M. C. van der, & Hiemstra, H. (2016). Als het slachtoffer dader wordt. Tijdschrift voor Psychotherapie, 42, 4–18. CrossRef
go back to reference Laan, M. C. van der, & Ravestijn, E. (2015). Vrienden voor het leven. (Meer) aandacht voor vriendschapsrelaties binnen de schematherapie. Workshop voor het vijfde Schematherapiecongres te Amersfoort. Laan, M. C. van der, & Ravestijn, E. (2015). Vrienden voor het leven. (Meer) aandacht voor vriendschapsrelaties binnen de schematherapie. Workshop voor het vijfde Schematherapiecongres te Amersfoort.
go back to reference Levine, I. S. (2009). Best friends forever. New York: Overlook Press. Levine, I. S. (2009). Best friends forever. New York: Overlook Press.
go back to reference Mendelson, M. J., & Aboud, F. (2014). Mcgill Friendshop questionnaire-friendship functions. In Measurement instrument database for the social science Mendelson, M. J., & Aboud, F. (2014). Mcgill Friendshop questionnaire-friendship functions. In Measurement instrument database for the social science
go back to reference Mendelson, M. J., & Kay, A. C. (2003). Positive feelings in friendship: Does imbalance in the relationship matter? Journal of Social and Personal Relationships, 20, 101–116. CrossRef Mendelson, M. J., & Kay, A. C. (2003). Positive feelings in friendship: Does imbalance in the relationship matter? Journal of Social and Personal Relationships, 20, 101–116. CrossRef
go back to reference Sias, P. M., & Bartoo, H. (2007). Low-cost approaches to promote physical and mental health: theory, research, and practice. In L. l’Abate (red.), Friendship, social support, and health (pag. 455–472). New York: Springer. Sias, P. M., & Bartoo, H. (2007). Low-cost approaches to promote physical and mental health: theory, research, and practice. In L. l’Abate (red.), Friendship, social support, and health (pag. 455–472). New York: Springer.
go back to reference Uchino, B. N., Holt-Lunstad, J., Uno, D., & Flinders, J. B. (2001). Heterogenity in the social networks of youth and older adults: prediction of mental health and cardiovascular reactivity during acute stress. Journal of Behavioral Medicine, 24, 361–382. CrossRefPubMed Uchino, B. N., Holt-Lunstad, J., Uno, D., & Flinders, J. B. (2001). Heterogenity in the social networks of youth and older adults: prediction of mental health and cardiovascular reactivity during acute stress. Journal of Behavioral Medicine, 24, 361–382. CrossRefPubMed
go back to reference Uchino, B. N., Cawthon, R. M., Smith, T. W., Light, K. C., McKenzie, J., Carlisle, M., Gunn, H., Birmingham, W., & Bowen, K. (2012). Social relationships and health: is feeling positive, negative or both (ambivalent) about your social ties related to telomeres? Health Psychology, 31, 789–796. CrossRefPubMedPubMedCentral Uchino, B. N., Cawthon, R. M., Smith, T. W., Light, K. C., McKenzie, J., Carlisle, M., Gunn, H., Birmingham, W., & Bowen, K. (2012). Social relationships and health: is feeling positive, negative or both (ambivalent) about your social ties related to telomeres? Health Psychology, 31, 789–796. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Yang, C. Y., Boen, C., Gerken, K., Li, T., Schorpp, K., & Harris, K. M. (2015). Social relationships and physiological determinants of longevity across the human life span. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113, 578–583. CrossRef Yang, C. Y., Boen, C., Gerken, K., Li, T., Schorpp, K., & Harris, K. M. (2015). Social relationships and physiological determinants of longevity across the human life span. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113, 578–583. CrossRef
go back to reference Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: a schema-focused approach. Sarasota: Professional Resource Press. Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: a schema-focused approach. Sarasota: Professional Resource Press.
go back to reference Young, J. E., & Pijnaker, H. (1999). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen: een schemagerichte benadering. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. CrossRef Young, J. E., & Pijnaker, H. (1999). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen: een schemagerichte benadering. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. CrossRef
go back to reference Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy; a practitioner’s guide. New York Londen: Guilford. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy; a practitioner’s guide. New York Londen: Guilford.
Metagegevens
Titel
Vriend of vijand?
Vriendschapsrelaties in de schematherapeutische behandeling van adolescenten
Auteurs
Martine C. van der Laan
Emmeline P. Ravestijn
Publicatiedatum
14-08-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 5/2017
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-017-0213-9

Andere artikelen Uitgave 5/2017

Tijdschrift voor Psychotherapie 5/2017 Naar de uitgave

EditorialNotes

Inleiding