Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-05-2007 | Onderzoek | Uitgave 5/2007

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 5/2007

Vragenlijst Ervaren Functioneren & Gezondheid (EFG): cliëntbeleving van functionele mogelijkheden

Tijdschrift:
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde > Uitgave 5/2007
Auteurs:
M. L. Verkuilen, J. M. H. Schellekens, H. P. G. Mulders, P. J . J. Bakker
Belangrijke opmerkingen
M.L. Verkuilen was ten tijde van het onderzoek studente Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
J.M.H. Schellekens is docent/onderzoeker Arbeidspsychologie, werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Correspondentieadres: J.M.H.Schellekens, Arbeidspsychologie RuG, Gr. Kruisstraat 2-1, 9712 TS Groningen.
H.P.G. Mulders, Arbeids- en Organisatiepsycholoog werkzaam bij het Kenniscentrum-UWV te Amsterdam.
P.J.J. Bakker is als stafverzekeringsarts werkzaam bij UWVUtrecht.
DankwoordWij willen de medewerkers van Arbo Unie B.V. (vestigingen Emmen en Utrecht) danken voor hun hulp bij de werving van respondenten. Het onderzoek heeft financiële ondersteuning ontvangen van UWV.
VerkrijgbaarheidMomenteel wordt de vragenlijst ingekort. Belangstellenden voor gebruik van de vragenlijst kunnen contact opnemen met J.M.H. Schellekens.

Samenvatting

Verzekerings- en bedrijfsartsen vormen zich dagelijks oordelen over de mogelijkheden tot functioneren van hun cliënten. Een belangrijke, zo niet dé belangrijkste bron van informatie voor deze oordeelsvorming is de cliënt zelf. De vragenlijst Ervaren Functioneren & Gezondheid (EFG) is ontwikkeld om te dienen als een soort ‘schadeaangifteformulier’ waarmee de cliënt op een gestandaardiseerde wijze kan aangeven welke activiteiten naar eigen beleving in het dagelijks leven problemen opleveren. De EFG sluit aan op de items van de FML (Functionele Mogelijkheden Lijst), de beoordelingsmethodiek die verzekeringsartsen en bedrijfsartsen hanteren.
Om de psychometrische eigenschappen van de EFG vast te stellen met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit is deze afgenomen bij circa 800 personen: gezonde werkenden, en vanwege ziekte uitgevallen werknemers, al dan niet WAO-gerechtigd. Hieruit komt naar voren dat de psychometrische eigenschappen van de EFG bevredigend zijn. Geconcludeerd wordt dat de EFG een bruikbare aanvulling vormt op het instrumentarium voor de professionele beoordeling van arbeidsmogelijkheden van mensen met gezondheidsproblemen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV is het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Kiest u voor TBV, dan blijft u op de hoogte van wetenschappelijke onderzoeken, praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van de vereniging.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2007

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 5/2007 Naar de uitgave

Aankondiging vijfde TBV-congres

Vijfde TBV-congres