Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2015 | Beschouwing | Uitgave 10/2015

Huisarts en wetenschap 10/2015

Voorspellen van kwaliteit van leven van COPD-patiënten

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 10/2015
Auteurs:
dr. Lara Siebeling, dr. Gerben ter Riet
Belangrijke opmerkingen
AMC, afdeling Huisartsgeneeskunde, Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam: dr. L. Siebeling, huisarts-onderzoeker; dr. G. ter Riet, arts-epidemioloog • Correspondentie: lsiebeling@gmail.com • Mogelijke belangenverstrengeling: dit onderzoek is in Nederland gesponsord door het Longfonds en de Stichting Astmabestrijding.
Deze beschouwing is gebaseerd op het proefschrift: Siebeling L. COPD in primary care; towards simple prediction of quality of life, exacerbations and mortality [proefschrift]. Amsterdam: UvA, 2014.

Samenvatting

Siebeling L, Ter Riet, G. Voorspellen van kwaliteit van leven van COPD-patiënten. Huisarts Wet 2015;58(10):522-5.
Het proefschrift van Siebeling betreft een internationaal prospectief cohortonderzoek met eerstelijns-COPD-patiënten. Het primaire doel is het ontwikkelen van predictiemodellen voor ziektegerelateerde kwaliteit van leven (KvL) en het secundaire doel betreft exacerbaties en sterfte. Deze modellen moeten bruikbaar zijn voor huisartsen en mogen dus alleen predictoren bevatten die beschikbaar zijn in de huisartsenpraktijk. Er zijn verschillende modellen om de sterftekans bij COPD-patiënten te voorspellen. Vanuit het perspectief van de patiënt is het voorspellen van het ziektebeloop in termen van KvL en exacerbaties waarschijnlijk belangrijker. Daarnaast zijn bestaande modellen veelal niet toepasbaar in de huisartsenpraktijk. Voor het instellen van het juiste behandelplan voor de individuele patiënt kan het voor huisartsen nuttig zijn als ze een inschatting kunnen maken van het te verwachten beloop van deze klinisch belangrijke uitkomstmaten. Voorgaande COPD-gerelateerde KvL blijkt de sterkste voorspeller van toekomstige KvL. Bij patiënten informeren naar kortademigheid, vermoeidheid, emotionele beperkingen en de manier waarop ze met COPD omgaan levert belangrijke informatie op over toekomstige KvL en is in iedere huisartsenpraktijk toepasbaar.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Huisarts en wetenschap 10/2015 Naar de uitgave

Ingezonden

N = 84.496

(ver)stand van zaken

Kinderen met koorts op de HAP