Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Voorlichting en advies spelen een belangrijke rol in het werk van apothekersassistenten en hier worden hoge eisen aan gesteld. Goede voorlichting en begeleiding is immers één van de pijlers van een verantwoord geneesmiddelgebruik en een belangrijke voorwaarde voor therapietrouw. Naast een inhoudelijk deel (de informatie moet juist zijn), heeft voorlichting ook een belangrijke communicatieve component. Voorlichting en advies in de apotheek geeft een theoretische basis om de juiste informatie op de juiste manier en op het juiste moment over te brengen. Uitgangspunt in dit boek is het (bewerkte) model van informatieverwerking: de voorlichtingspijl (ontwikkeld door Stichting O&O). Er worden diverse vormen van voorlichting en gesprekken behandeld. Daarnaast wordt ingegaan op verschillende patiëntengroepen: ouderen, chronisch zieken, allochtonen, kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Goede voorlichting is vanzelfsprekend

Samenvatting
Iedereen die informatie zoekt over gezondheid of ziekte kan terecht bij diverse bronnen: de bibliotheek, televisie of internet. Het feit dat deze informatiebronnen op grote schaal worden geraadpleegd, laat zien dat de behoefte aan informatie groot is. Mensen zijn mondig en willen goede informatie.
M. Dettingmeijer

2 Farmaceutische patiëntenzorg en therapietrouw

Samenvatting
In de openbare apotheek wordt sinds een aantal jaar gewerkt met farmaceutische patiëntenzorg. Dit houdt in dat de doelstelling van de apotheek is verbreed. Het gaat niet alleen om ‘het juiste middel aan de juiste patiënt’, maar ook om het begeleiden van patiënten bij de keuze en het gebruik van geneesmiddelen, de samenwerking met andere zorgverleners en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.
M. Dettingmeijer

3 Mondelinge voorlichting

Samenvatting
Mevrouw De Wit komt in de apotheek voor een advies over haar zoontje Tim van vier. Hij hoest verschrikkelijk en heeft ’s avonds ook wat koorts. Er heerst een echte griepepidemie en dit is al de zoveelste bezorgde moeder die dit soort vragen stelt aan de balie.
M. Dettingmeijer

4 Mondelinge voorlichting en advies

Samenvatting
Mondelinge voorlichting kan in een meer of minder intensieve vorm worden gegeven. Belangrijke voorwaarden voor een goed verloop van een gesprek zijn de manier waarop je met de patiënt omgaat, de bejegening en je vakinhoudelijke kennis.
M. Dettingmeijer

5 Schriftelijke voorlichting

Samenvatting
Folders, bijsluiters, patiëntenbrieven – veel informatieoverdracht vindt plaats via schriftelijke voorlichting. Naast het voorlichtingsgesprek vormen ze het belangrijkste hulpmiddel in de voorlichting aan patiënten.
M. Dettingmeijer

6 Andere vormen van voorlichting: audiovisueel en internet

Samenvatting
Bij audiovisuele voorlichting maak je gebruik van cd-rom of dvd om voorlichting of instructie te geven. Hierbij worden geluid en beelden gecombineerd. De patiënt ontvangt via twee kanalen – het oog en het oor – tegelijk informatie. Hierdoor wordt de informatie meestal beter onthouden.
M. Dettingmeijer

7 ‘De patiënt’ bestaat niet

Samenvatting
Nisrin Yilmaz, zestien jaar, belt naar de apotheek met de vraag of het mogelijk is een kuur tegen schimmelinfectie te herhalen. In de computer zie je dat ze de laatste maand al tweemaal een recept heeft gehad voor een kuur tegen schimmelinfectie.
M. Dettingmeijer

Nawerk

Meer informatie

Extras