Skip to main content
main-content
Top

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Medicijnen uitzetten

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

2 Medicijnen controleren, toedienen en registreren

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

3 Toedienen van orale medicatie

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

4 Toedienen van rectale medicatie

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

5 Toedienen van vaginale medicatie

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

6 Vaginaal irrigeren

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

7a Toedienen van medicatie via de huid - pleister

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

7b Toedienen van medicatie via de huid - zalf

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

8a Toedienen van medicijnen via de luchtwegen - inhaleren via verstuiver/dosisaërosol

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

8b Toedienen van medicijnen via de luchtwegen - inhaleren via voorzetkamer

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

8c Toedienen van medicijnen via de luchtwegen - inhaleren via poederinhalator

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

8d Toedienen van medicijnen via de luchtwegen - vernevelen

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

9a Toedienen van medicijnen via de slijmvliezen - neusdruppels

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

9b Toedienen van medicijnen via de slijmvliezen - oordruppels

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

9c Toedienen van medicijnen via de slijmvliezen - oogdruppels

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

9d Toedienen van medicijnen via de slijmvliezen - oogzalf

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

10 Bepalen van de bloedsuikerwaarde

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

11 Insuline toedienen via een prikpen - loodrechttechniek

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

12a Medicijnen oplossen en verdunnen voor injecteren

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

12b Klaarmaken van een injectiespuit

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

12c Medicijnen toedienen via subcutaan injecteren

Schuine huidplooitechniek bij naaldlengte van meer dan 8 mm
G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

12d Medicijnen toedienen via intramusculair injecteren

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

13a Aansluiten van het reduceerventiel op de zuurstofcilinder

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

13b Toedienen van zuurstof met behulp van een zuurstofcilinder en een zuurstofkatheter

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

13c Toedienen van zuurstof met behulp van een centraal toedieningssysteem

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

13d Toedienen van zuurstof met behulp van een zuurstofbril

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

13e Toedienen van zuurstof met behulp van een zuurstofmasker

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

14 Toedienen van een hypodermoclyse

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

15 Inbrengen van een perifeer intraveneus infuus

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

16 Controleren van een infuus

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

17 Bedienen van een infuuspomp

Infuussysteem is gevuld en wordt op aangesloten op een driewegkraantje
G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

18 Medicijnen toedienen via een infuussysteem

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

19 Medicatie toedienen bij een perifeer infuus via een driewegkraantje (direct intraveneus)

Toedienen van medicatie onder de druppelkamer
G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

20 Verwisselen en verwijderen van een infuus

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

21 Bloedtransfusie: het aansluiten van bloed op een infuus

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

22 Vloeistoffen toedienen via een centraal infuus

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

23 Verzorgen van een centraal veneuze katheter

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

24 Uitvoeren van een venapunctie

G.H Siereveld, C van Stipdonk, J van ’t Wout

Nawerk

Meer informatie