Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Voedings- en dieetrichtlijnen

Auteur : Drs. J. J. van Duinen

Gepubliceerd in: Evidence-based diëtetiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek is kostbaar en tijdrovend. Het is mogelijk dat de gezochte evidence te vinden is in reeds bestaande voedings- of (dieet)behandelingsrichtlijnen. Een richtlijn is een samenvatting van de stand van de wetenschap ter ondersteuning bij het vertalen van kennis naar praktische aanbevelingen. Een richtlijn is daarmee een goed hulpmiddel bij evidence-based handelen in de diëtistenpraktijk. Echter er is altijd nog een vertaalslag van de richtlijn nodig naar de specifieke situatie van de cliënt. Een richtlijn is een aanbeveling, dit in tegenstelling tot een protocol. Een protocol geeft aan hoe in de dagelijkse praktijk gehandeld moet worden. De vrijheid van handelen is hierbij beperkt. Protocollen worden vaak afgeleid van richtlijnen. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de richtlijnen.
Literatuur
go back to reference Asseldonk MJMD van, Dicke HC, Beemt BJW van den. Richtlijn diëtetiek bij de ziekte van Parkinson. Den Haag: Boom Lemma uitgevers; 2012. Asseldonk MJMD van, Dicke HC, Beemt BJW van den. Richtlijn diëtetiek bij de ziekte van Parkinson. Den Haag: Boom Lemma uitgevers; 2012.
go back to reference Everdingen JJE van, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA, et al. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling; een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014. Everdingen JJE van, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA, et al. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling; een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014.
go back to reference Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015a. Publicatienr. 2015/24. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015a. Publicatienr. 2015/24.
go back to reference Gezondheidsraad. Werkwijze van de commissie richtlijnen goede voeding 2015 – achtergronddocument bij richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015b. Publicatienr. A15/03. Gezondheidsraad. Werkwijze van de commissie richtlijnen goede voeding 2015 – achtergronddocument bij richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015b. Publicatienr. A15/03.
go back to reference Hilbrink M, Owens M, Kool T. De HARING-tools. Nijmegen: IQ Healtcare; 2013. Hilbrink M, Owens M, Kool T. De HARING-tools. Nijmegen: IQ Healtcare; 2013.
go back to reference NDF. Voedingsrichtlijn diabetes 2015. Amersfoort: Nederlandse Diabetes Federatie; 2015a. NDF. Voedingsrichtlijn diabetes 2015. Amersfoort: Nederlandse Diabetes Federatie; 2015a.
go back to reference NDF. Voedingsrichtlijn diabetes 2015 in het kort. Amersfoort: Nederlanse Diabetes Federatie; 2015b. NDF. Voedingsrichtlijn diabetes 2015 in het kort. Amersfoort: Nederlanse Diabetes Federatie; 2015b.
go back to reference Regieraad kwaliteit van zorg. Richtlijn voor richtlijnen. Den Haag: Regieraad kwaliteit van zorg; 2012. Regieraad kwaliteit van zorg. Richtlijn voor richtlijnen. Den Haag: Regieraad kwaliteit van zorg; 2012.
go back to reference Scholten RJPM, Offringa M, Assendelft WJJ, redactie. Inleiding in evidence-based medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018. CrossRef Scholten RJPM, Offringa M, Assendelft WJJ, redactie. Inleiding in evidence-based medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018. CrossRef
Metagegevens
Titel
Voedings- en dieetrichtlijnen
Auteur
Drs. J. J. van Duinen
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2151-3_7