Skip to main content
Top

2013 | Boek

Voeding

Werkcahier Kwalificatieniveau 3

Auteurs: Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
In dit cahier zijn de onderwerpen opgenomen die te maken hebben met de zorg voor de voeding. Zowel de basisvaardigheden als de verpleegtechnische handelingen rondom voeding die uitgevoerd worden door de Verzorgende IG komen aanbod.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
2 Hulp bieden bij opname van voeding en vocht
Samenvatting
De eerste belangrijke stap bij het helpen van de zorgvrager bij de opname van voeding en vocht is het verzamelen van gegevens. Observeren is hierbij van groot belang. Je verzamelt gegevens omtrent personalia, voedingstoestand, dagelijkse gewoonten, voedingsbehoefte, reactie op voeding, emotionele reacties, bijzondere omstandigheden en de aanwezigheid van hulp van partner, familie en/of buren (mantelzorg). In een anamnesegesprek kun je informatie vragen aan de zorgvrager of diens familie. De verzamelde gegevens leg je zoals gebruikelijk vast in het zorgleefplan. Een specifiek registratiemiddel is de vochtbalans. Deze leg je aan bij een aantal gezondheidsbehoeften waarbij je nauwkeurig noteert hoeveel vocht een zorgvrager tot zich neemt en hoeveel hij uitscheidt. Een zorgvrager bijvoorbeeld met hoge koorts en diarree verliest veel vocht. Registratie is dan van belang, omdat door veel vochtverlies en te geringe opname van vocht de kans op uitdroging aanwezig is.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
3 Het bepalen van de bloedglucosewaarde
Samenvatting
Bij zorgvragers met diabetes mellitus dient de bloedsuikerwaarde regelmatig bepaald te worden via een capillaire bloeddruppel. Afhankelijk van de hoogte van het bloedsuikergehalte kan het noodzakelijk zijn insuline te injecteren.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
4 Het inbrengen van een maagsonde en geven van sondevoeding
Samenvatting
Voor iedere zorgvrager is een volwaardige voeding nodig om een goede voedingstoestand te houden of te bereiken. Dit is noodzakelijk om voldoende weerstand tegen infecties op te bouwen of te behouden.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
5 Het toedienen van een hypodermoclyse
Samenvatting
Zorgvragers kunnen door uiteenlopende oorzaken problemen hebben met de opname van vocht. Tijdelijk vocht toedienen buiten het maagdarmkanaal om kan met een hypodermoclyse. Na het doornemen van dit hoofdstuk krijg je een inzicht wat onder andere de indicaties, aandachtpunten voor de verzorging zijn.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
6 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
Deze zelfevaluatietoets bestaat uit twintig waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de handelingen in dit werkcahier. Beantwoord onderstaande vragen. Ga voor jezelf na of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
7 Practicum
Samenvatting
In dit hoofdstuk geven we een aantal richtlijnen, suggesties en opdrachten voor het oefenen tijdens het practicum op school en onder begeleiding in de beroepspraktijkvorming.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
8 Oefenen tijdens de beroepspraktijkvorming
Samenvatting
Ter ondersteuning voor het verder oefenen van de vaardigheden in de beroepspraktijkvorming zijn op de website verkorte observatielijsten opgenomen. Deze verkorte lijsten zijn bedoeld om je feedback te geven over de wijze waarop je de vaardigheid in de praktijk hebt uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat je de vaardigheid al enigszins in de vingers hebt. Feedback op kernpunten is dan voldoende voor verdere ontwikkeling van de vaardigheid.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
Nawerk
Meer informatie
Titel
Voeding
Auteurs
Geerard Siereveld
Cees van Stipdonk
Johan van ’t Wout
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0230-7
Print ISBN
978-90-368-0229-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0230-7