Skip to main content
Top

2005 | Boek

Voeding met cd-rom

Verplegende elementen: deel 1

Auteurs: Sylvia van den Brink, Sonja Gerber

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
Dit cahier vormt een onderdeel van de cahiers rondom verplegende elementen: deelkwalificatie 304, voor verzorgenden. In dit cahier zijn de volgende onderwerpen opgenomen: de rechtspositie van de verzorgende ten aanzien van de risicovolle en voorbehouden handelingen, maagsonde inbrengen, sondevoeding toedienen, koude/warmtetoediening en basiszorg verlenen aan een verstandelijk gehandicapte zorgvrager.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber
2 Risicovolle en voorbehouden handelingen
Samenvatting
Als verzorgende in de gezondheidszorg kom je met verschillende wetten en regels in aanraking. Wetten die arbeidsvoorwaarden regelen, bijvoorbeeld ziektewet en de Arbo-wet, en wetten die regels stellen aan de beroepsuitoefening, zoals weergegeven in de Wet BIG (Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg).
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber
3 Inbrengen van maagsonde en geven van sondevoeding
Samenvatting
Voor iedere zorgvrager is een volwaardige voeding nodig om een goede voedingstoestand te houden of te bereiken. Dit is noodzakelijk om voldoende weerstand tegen infecties op te bouwen of te behouden.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber
4 Koude- en warmtetoediening
Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over het toepassen van koude en warmte. Het lichaam zorgt zelf dat het gemiddeld op een bepaalde temperatuur blijft. Als het buiten vriest, blijft je lichaam op de normale temperatuur. Natuurlijk kleed je je wel naar de weersomstandigheden, maar het lichaam doet het meeste zelf. In het dagelijkse leven pas je zelf ook koude en warmte toe. Als je bijvoorbeeld je vinger brandt, dan doe je deze direct onder de lauwe kraan. Als je koude handen hebt, neem je een beker thee en warm je je handen eraan.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber
5 De verstandelijk gehandicapte zorgvrager
Samenvatting
Het werken met verstandelijk gehandicapten is de laatste jaren sterk veranderd. Vroeger werden verstandelijk gehandicapten in grote groepen zo ver mogelijk ‘weggestopt’, ergens midden in de bossen. Tegenwoordig wonen verstandelijk gehandicapten vaak nog steeds in instellingen, maar dichter bij of in de stad en in kleinere groepen. Ook zie je steeds meer kleine groepen de instelling verlaten om in een ‘gewone’ woonwijk te gaan wonen.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber
6 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
De zelfevaluatietoets bevat 35 waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de vaardigheden in dit werkcahier.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber
7 Practicum
Samenvatting
Na het doorwerken van de studieactiviteiten van dit werkcahier ben je nu voldoende voorbereid om aan het practicum te kunnen beginnen. In de onderstaande opdrachten is ervan uitgegaan dat je met vier leerlingen bent. De oefenopdrachten kunnen ook in grotere of kleinere groepjes worden uitgevoerd. Stem de onderlinge taakverdeling daarop af. Het practicum bestaat uit oefenopdrachten en oefenen in het rollenspel. Bij de oefenopdrachten oefen je aan de hand van een aantal opdrachten de vaardigheden totdat je ze beheerst. Je vindt de oefenopdrachten in paragraaf 7.2. De uitvoeringsstandaarden uit de behandelde hoofdstukken kun je gebruiken als geheugensteuntje bij de eerste oefeningen. Richt je aandacht in eerste instantie op de technische aspecten van de handeling. Oefen de vaardigheden in kleine groepjes (drie personen), waarbij je een zorgvrager, een verzorgende en een observator hebt. Zorg ervoor dat een ieder de gelegenheid krijgt om de handeling uit te voeren. Laat degene die de rol van observator heeft de tot de handeling behorende observatie- en oefenlijst invullen. Je kunt ook zelf de lijst invullen om je eigen handelen te evalueren. Vergeet niet om op de observatie- en oefenlijst aandachtspunten voor verdere oefening in te vullen. Als je de techniek van de handeling in de vingers hebt, kun je de begeleidende aspecten erbij betrekken in de vorm van een rollenspel. In de praktijk zul je de technische en de begeleidende vaardigheden immers met elkaar moeten kunnen combineren. In paragraaf 7.3 vind je meer informatie over het oefenen in het rollenspel.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber
Nawerk
Meer informatie
Titel
Voeding met cd-rom
Auteurs
Sylvia van den Brink
Sonja Gerber
Copyright
2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9125-7
Print ISBN
978-90-313-4589-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9125-7