Skip to main content
Top

2007 | Boek

Voeding en uitscheiding

Werkcahier Kwalificatieniveau 3 basiszorg deel 2

Auteurs: Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ‘t Wout

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
Dit cahier vormt een onderdeel van de cahiers rondom de basiszorg voor verzorgenden.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ‘t Wout
2 Hulp bieden bij opname van voeding en vocht
Samenvatting
De eerste belangrijke stap bij het helpen van de zorgvrager bij de opname van voeding en vocht is het verzamelen van gegevens. Observeren is hierbij van groot belang. Je verzamelt gegevens omtrent personalia, voedingstoestand, dagelijkse gewoonten, voedingsbehoefte, reactie op voeding, emotionele reacties, bijzondere omstandigheden en de aanwezigheid van hulp van partner, familie en/of buren (mantelzorg).
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ‘t Wout
3 Helpen bij de uitscheiding van urine en feces
Samenvatting
Zorgvragers kunnen door uiteenlopende oorzaken hulp nodig hebben bij het urineren en defeceren ofwel bij het plassen en het poepen (of: de stoelgang). Het gebruik maken van een toilet is in de loop van de eeuwen steeds meer privé geworden. Voor veel zorgvragers is het ontvangen van hulp hierbij dan ook een vervelende zaak door gevoelens van schaamte, onhandigheid, afhankelijkheid en dergelijke. Daarbij komt dat vaak het defecatiepatroon verandert als je in een andere omgeving bent. Misschien ken je dat bij jezelf ook, bijvoorbeeld tijdens vakanties of logeerpartijtjes. Zorgvragers kunnen zich ongerust maken over deze verandering.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ‘t Wout
4 Het geven van hulp aan zorgvragers met mictieproblemen
Samenvatting
In het vorige hoofdstuk heb je je verdiept in de gebruikelijke gang van zaken rondom urine- en fecesproductie. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan een veel voorkomend probleem met betrekking tot urinelozing, namelijk het incontinentieprobleem. Veel oudere mannen en vrouwen zijn in mindere of meerdere mate incontinent van urine. Jarenlang rustte een taboe op het bespreken van incontinentie, met alle gevolgen van dien, zoals afzondering en verkeerd gebruik van materialen. Over het algemeen wordt er nog heel versluierd over gepraat en voor artikelen om urine op te vangen wordt slechts omzichtig reclame gemaakt. Heb je hierover wel eens reclame gezien?
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ‘t Wout
5 Het geven van hulp aan zorgvragers met defecatieproblemen
Samenvatting
Problemen die zorgvragers kunnen ondervinden met de ontlasting zijn over het algemeen obstipatie, diarree en pijn vanwege aambeien. Incontinentie van feces komt in vergelijking met urine-incontinentie veel minder vaak voor (bij 160.000 mensen).
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ‘t Wout
6 Hulp bieden bij overige vormen van uitscheiding
Samenvatting
In de vorige hoofdstukken stond de uitscheiding van urine en feces centraal. De zorg met betrekking tot deze uitscheidingsvormen kom je in veel zorgsituaties tegen. Daarnaast zijn er nog andere vormen van uitscheidingen, die je misschien in de praktijk niet dagelijks zult tegenkomen maar op het moment dat dit zich voordoet actie van je vraagt. In dit hoofdstuk gaan we aan deze uitscheidingsvormen aandacht besteden, namelijk: hulp bij misselijkheid en braken, opvangen van sputum, hulp bieden bij hevige transpiratie en hulp bieden bij de menstruatie.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ‘t Wout
7 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
Deze zelfevaluatietoets bestaat uit 31 waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de handelingen in dit werkcahier. Beantwoord onderstaande vragen. Ga voor jezelf na of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ‘t Wout
8 Practicum
Samenvatting
In dit hoofdstuk geven we een aantal richtlijnen, suggesties en opdrachten voor het oefenen tijdens het practicum op school en onder begeleiding in de stage.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ‘t Wout
9 Oefenen tijdens de stage
Samenvatting
Als je de geleerde vaardigheden in de (vaak hectische) praktijk gaat oefenen, kan het gebeuren dat je door de drukte van alledag het gedrag van je collega’s overneemt.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ‘t Wout
Nawerk
Meer informatie
Titel
Voeding en uitscheiding
Auteurs
Geerard Siereveld
Cees van Stipdonk
Johan van ‘t Wout
Copyright
2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9492-0
Print ISBN
978-90-313-5039-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9492-0